EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Pschestitz-Synagoge (Přeštice-synagoga) - Židé a synagoga v Přešticích

Beigetragen: Pavel Frýda

Židé sídlili v Přešticích a v okolních obcích snad již od počátku 17.století, písemných dokladů je však málo. Na starší židovské osídlení upomínal název dnešní ulice Komenského, někdejší Židovská ulice, kde snad bývalo dříve ghetto, ale i název Židovský ostrov. Židovská náboženská obec vznikla v Přešticích poměrně pozdě, až v r.1893 a působila zde až do německé okupace v r.1939. V r.1793 se na přeštickém panství uvádí 16 Židů a v r.1830 jedna židovská rodina se 17 příslušníky, v r.1880 v Přešticích židovskou víru vyznávali pouze 4 obyvatelé, v r.1900 však již 102 lidí a údaj z posledního předválečného sčítání obyvatelstva v r.1930 uvádí 54 občanů hlásících se k judaizmu. V r.1933 pečoval přeštický rabinát o 80 židovských duší z Přeštic a okolí, rozpočet na vydržování náboženské obce býval ročně okolo 4 tisíc tehdejších korun. O soužití zdejších Židů s českou křesťanskou majoritou se dobový zdroj zmiňuje dosti pochvalně - "...rodiny (zde ) usedlé téměř srostly s ostaním obyvatelstvem a nebylo nikdy žádné nenávisti proti nim, ani rasově, ani nábožensky..." a také "...Židé neměli nikdy strach proto, že vedli si poctivě, společensky s lidem se přátelili...". Jako starousedlé židovské rodiny jsou uváděni Braunovi, Eisenschimlovi, Hanákovi, Levithovi a Hartmannovi, je zmiňován i lidumilný a oblíbený lékař Dr.Adler. Židovské rodiny se zabývaly hlavně tradičním obchodem, méně řemesly jako řeznictvím a po občanském zrovnoprávnění, kdy mohli kupovat půdu, i zemědělstvím, v Přešticích býval vždy židovský lékař a veterinář. Konec židovského osídlení ve městě nastal s německou nacistickou okupací, kdy bylo deportováno dne 23.11.1942 do vyhlazovacích táborů 40 židovských občanů, nezměrné hrůzy a utrpení přežili a osvobození se dočkali pouze 3 lidé. Zahynuly celé rodiny Adlerova, Hanákova, Hartmannova, Kleinova, Kurandova, Orsteinova, Pickova, Roubíčkova, Šancerova a Weiglova, celkem 37 osob.....
Židovská modlitebna je doložena po r.1889 v tzv.Šancrovně, domu čp.103 na rohu dnešní Komenského ulice a náměstí, byla zde snad i rituální lázeň-mikve. Synagogu si začala zdejší židovská náboženská obec stavět 1.3.1913 a ještě téhož roku(!) v neděli dne 7.9. (25 dní před svátkem Roš hašana tj.židovský Nový rok) byla slavnostně zasvěcena vnesením tóry, obřad provedl jediný doložený přeštický rabín Leopold Singer (působil zde 40 let). Po II.světové válce sloužil objekt čp.119 jako kostel M.Jana Husa Českobratrské církvi evangelické. Společně se sousedním patrovým obecním domem židovské obce byla bývalá synagoga zbořena počátkem r.1974. Stávala v místech, kde je dnes v Husově ulici vchod do paneláku čp.1049.
Jedinými viditelnými pozůstatky po zdejší přítomnosti Židů tak zůstaly pouze hřbitovy. Pro pohřby svých zesnulých souvěrců užívala přeštická židovská náboženská obec, i obce okolní, nejvíce blízký hřbitov u Dolní Lukavice, byl založen snad koncem 15.století (je uváděn i reálnější r.1654). Nachází se severně od obce, vlevo ve svahu u silnice do Lišic, vedle komunálního hřbitova (pozem.parcela č.143 o rozloze 1834 m2, vedená jako hřbitov, katastr.území Dolní Lukavice, v majetku Federace židovských obcí ČR). Návštěvník zde může spatřit okolo 200 náhrobků z let 1711-1940, vstupní branka a kamenná ohradní zeď jsou již částečně zchátralé. Nicméně pohřebišti je dopřávána základní údržba a opravy v podobě sečení porostu a postavení stél.
Přeštická židovská náboženská obec si svůj hřbitov založila až v r.1907 (Sedláček uvádí dobu založení po r.1890, Rozkošná-Jakubec v r.1890) cestovatel jej může snadno najít cca 1 km východně za městem vpravo u silnice na Vodokrty (pozem.parcela č.884 o rozloze 3387 m2, vedená jako hřbitov, katastr.území Přeštice, v majetku Federace židovských obcí ČR). Pro pohřby stačila být plocha hřbitova využita jen zčásti, stojí zde 40 náhrobků ve dvou řadách, lze zde identifikovat náhrobky významných osob přeštické židovské náboženské obce např.dlouholetého rabína Leopolda Singera. Poslední pohřeb se zde konal v r.1956. Od 60tých let 20.století byla plocha hřbitova využívána dokonce pro voliérový chov bažantů, ale po r.2000 bylo pohřebiště opraveno a je pietně udržováno péčí a nákladem města Přeštice.

Zdroje:D.Brklová, Židovská obec v Přešticích
B.Rozkošná-P.Jakubec, Židovské památky Čech
V.Sedláček, Dějiny Židů v Přešticích a okolí
K.Schwarz, Pomněnky 1937
archiv Ing.J.Běl, jemuž autor děkuje za pomocEingegeben: 27.4.2009Kommentar und weitere Informationen


Kein Datensatz

 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 46 do následujícího políčka:

   

Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist