EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Gromaling (Kramolín) - Historie

Beigetragen: Michal Kurz

Kramolín ( význam jména je uveden u hesla "druhého" Kramolína ) je zmiňován poprvé roku 1459, kdy rytíř Vojtěch z Jílovic prodal plat v této vísce opatovi vyšebrodského kláštera Pavlovi. V majetku kláštera pak Kramolín zůstal dlouhá staletí, stejně jako náležel ( až do počátku 50.let 20.stol. ) pod pravomoc rychty Bolechy. Roku 1521 jej uvádí krumlovský urbář jako "Kramulin Wietssi", pro rozlišení s osadou téhož jména poblíž Hořic na Šumavě; v tomtéž zápisu se hovoří i o přináležejícím mlýnu Edelmühle, vedeném mlynářem Hosskem, na Hodslavickém potoce severovýchodně od vsi.
Dle písemných pramenů měl Kramolín v období po třicetileté válce 3 "osedlé", tj. 3 stavení obývaná stálými obyvateli ( tento počet postupně narostl ). Jistou roli v jejich ekonomickém životě hrála dlouho řeka Vltava: zdejší hospodáři se postupně zaměřili na chov tažných volů, kteří byli zprvu hojně využíváni pro tahání klád, z nichž se svazovaly vory plující po řece. Klády bylo nutné po sedmi až devíti kusech táhnout od nesplavných Čertových proudů až do Vyššího Brodu, kde byly složeny a potah se vracel zpět. Osm dní této "potažné roboty" ročně bylo zdarma, zbytek klášter dobře platil ( 3 groše za jízdu ). Od r.1575, kdy byla voroplavba prohlášena za svobodné podnikání, začali sedláci v osadách a vsích položených blíže u Vltavy provozovat toto řemeslo ve velkém, Kramolín však pro svou odlehlejší polohu tuto možnost svým obyvatelům nenabízel, a tak se věnovali zemědělství - pěstovali hlavně žito, přičemž část úrody bylo nutné odvádět vyšebrodskému klášteru. Výnosným chovem a prodejem volů a vůbec hovězího dobytka byli nicméně zdejší sedláci dlouho ( zvláště během 19.století a poč. 20.stol. ) známí v širokém okolí.
Během 19.století se počet kramolínských stavení ustálil na jedenácti, kromě toho patřil k osadě ještě zmiňovaný mlýn Edelmühle ( r.1913 zde hospodařil mlynář Franz Ullmann ) a samota Urber Reithäusel.
Po odsunu několika desítek původních německých obyvatel v bezprostředně poválečných letech byl Kramolín dosídlen převážně Slováky a Rumuny a r.1949 zde bylo násilně zřízeno JZD, posléze Státní statek. V tomtéž roce skončil svůj provoz i mlýn, pro který odsun znamenal v podstatě definitivní konec. Osada, jako mnoho dalších v lipenské oblasti, stagnovala – napuštění přehradní nádrže ji sice bezprostředně nepostihlo, nicméně postupné vylidňování během 50.let završilo zřízení nové zemědělské farmy v blízkém Kyselově ( dodnes stojící ves severovýchodně od Lipna n.Vltavou ) spojené s tamní novou bytovou výstavbou. Po odstěhování lidí byla většina budov zbořena, popř. postupně přeměněna na rekreační objekty. Lokalita někdejší vísky nakonec získala nový účel - dnes je zde rozlehlý lyžařský areál, jehož výstavba začala r.1972 ( r.1984 měl areál 4 sjezdovky a plánoval se jeho další rozvoj, k němuž došlo – v poněkud jiném stylu a tempu – během 90.let a který trvá dodnes ).

Použitá literatura:
Koblasa, Pavel – Záruba, Vladimír: Šumava - místopisný slovník, 2007
Profous, Antonín: Místní jména v Čechách - jejich vznik, původní význam a změny, Díl II., 1949
Schusser, František: Jak se žilo lidem na Vyšebrodsku na začátku dvacátého století, in: Českokrumlovské listy, 8.10. 1998, s.15
Schusser, František: Putování za růží a lilií, 2007

Eingegeben: 15.6.2009Kommentar und weitere Informationen


Kramolín a počet usedlých [Rudolf Zbín 22.7.2020 20:08] | Reagieren
Podle výsledků mého dosavadního bádání měl Kramolín v době po 30-ti leté válce minimálně 5 osedlých. Tři osedlí pod správou vyšebrodského kláštrera (zápisy k nim jsou v gruntovních knihách pod rychtou Bolechy; žádná změna v počtu oproti vyšebrodskému urbáři z roku 1530) a dva osedlí pod správou českokrumlovských Klarisek - statek/rychta (velké) Strážné - jeden osedlý přímo ve vsi a druhý na nedalekém mlýně s názvem Edelmuhle. Obě dvě usedlosti patřící "klariskám" připadly po zrušení jejich kláštera Josefem II. krumlovskému panství, kde byly evidovány pod rychtou Strážné až do roku 1850, kdy vznikly místní obce.
 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 21 do následujícího políčka:

   

Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist