EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Prtschitz-Synagoge (Prčice-synagoga) - Synagoga a Židé v Prčici

Beigetragen: Pavel Frýda

První zpráva vypovídá o přítomnosti Židů v Prčici již k r.1618, ale jejich počet znám není. K r.1689 je písemnostmi doložena přítomnost jedné rodiny a v r.1724 zde žily 3 rodiny. V r.1880 žilo v městečku 31 židovských obyvatel, v r.1900 pak 52 Židů, v r.1910 to bylo 43 Židů (asi 5% obyvatelstva) a při sčítání obyvatelstva v r.1930 je v Prčici uváděno jen 23 osob židovské konfese (3%). Staré židovské matriky byly ještě v předválečném období dochovány od r.1780. Židovská náboženská obec zde existovala nepřetržitě až do německé nacistické okupace, kdy bylo dne 4.9.1942 deportováno do Terezína a následně pak do dalších vyhlazovacích táborů všech 31* prčických Židů. Není známo, že by se někdo vrátil....Pouze jedna rodina stačila uprchnout do ciziny, jinak zahynuly celé rodiny-Benešova, Friedova, Grossova, Hirschova, Kleinova, Kominikova, Mautnerova, Weissova, Wienerova a několik dalších jednotlivých občanů, nejmladší z obětí byla tehdy 5letá Blanka Friedová. Prčičtí Židé zahynuli ve vyhlazovacích táborech Malý Trostinec (dnes v Bělorusku), Treblinka a v Osvětimi (Polsko)....
Synagoga stávala ve dvoře domu čp.68 na dnešním Vítkově náměstí. Její stavba byla zahájena v r.1852 a byla předána veřejnosti slavnostním vnesením tóry dne 18.8.1854, akt provedl votický rabín Mojžíš Schiffmann. Jednalo se o prostou stavbu s valbovou střechou a vysokými, nahoře půlkruhovými okny, tak typickými pro synagogální stavby tohoto období. Taktéž interiér býval prostý s plochým stropem, zdobený jen dekorativní výmalbou. Sál pojal 58 sedících mužů a na ženské galerii bylo k dispozici 22 míst taktéž k sezení. K bohoslužbám sloužila svatyně až do německé okupace, v r.1961 nevyužitou stavbu odprodala Židovská obec v Praze výrobnímu družstvu. Po radikální přestavbě zůstaly pak z původní synagogy jen některé části zdiva (dnes staveb.parcela č.46 o rozloze 804 m2, katastr.území Prčice, majetek soukromých osob). Sama budova čp.68 na náměstí byla nejprve bytem šámese (správce synagogy) a rituální lázní** (mikve), v 70tých letech 19.století byla přestavěna na školu židovské náboženské obce a ta jen málo změněná stojí dodnes. Škola sama byla zrušena v r.1910 pro malý počet žáků. U synagogy je dloženo působení dvou rabínů-Ignáce Kohna (1883-1924) a Viktora Taussiga (od r.1924).
Dobře dochovaný hřbitov si prčická židovská náboženská obec zřídila v letech 1865-67, leží severovýchodně od městečka, poblíž rybníka Pabiánek (pozem.parcela č.362/1 o rozloze 1575 m2, katastr.území Prčice, vedená jako hřbitov, v majetku Židovské obce v Praze). Cesta k němu je pro běžné auto nesjízná, ale pěší cestovatel se ke hřbitovu dostane celkem pohodlně a může si zde prohlédnout asi půlstovku náhrobků od doby založení hřbitova do r.1942, kdy zde proběhly poslední pohřby. Pohřebiště je od r.1998 celkem hezky zrekonsruováno i udržováno a nově kovaná vrata s hexagramy nejsou uzamykána.

*číslo nekoresponduje s posledním předválečným údajem o počtu občanů hlásících se k judaizmu, což však mělo, kromě přirozených přírůstků, či úbytků obyvatel, řadu důvodů. Do počtu deportovaných byli kromě Prčice zahrnuti zřejmě i Židé z nejbližšího okolí, další uprchlíci přišli ke svým příbuzným do Prčice z pohraničí a v neposlední řadě nacistické úřady důsledně vyhledávaly občany židovského původu i když se k juaizmu nehlásili a nebyli ani členy židovské náboženské obce.

**rituální lázeň-mikve, nezbytná součást židovské náboženské obce, voda musí pocházet z přírodního zdroje a množství vody musí být udržováno podle předepsaných pravidel. Muži se mají rituálně ponořit před šábesem (sobota) a svátky, ženy po menstruaci, před svatbou a po porodu. Dnes udržují tyto přísné předpisy jen velmi zbožní Židé.

Zdroje: B.Rozkošná-P.Jakubec, Židovské památky Čech
J.P.R., Prčice, stať z knihy H.Gold, Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangheit und Gegenwart, str.517
web.stránky města Sedlec-Prčice

Eingegeben: 7.9.2009Kommentar und weitere Informationen


Wiener [petr 27.7.2012 13:30] | Reagieren
Doposud jsem nenašel dokumenty ukazující, že by Wiener Otto nar. 8.VIII 1903 prošel Terezínem, pokud někdo objeví informace o Wienerových nebo Trávníčkových, dejte mi prosím vědět
zpet [a 27.7.2012 13:32] | Reagieren
beru zpět bohuzel jsem ho dohledal
 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 51 do následujícího políčka:

   

Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist