EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Haselhof (Lískovec) - Histrorie - opis z www.Hamenika.cz

Beigetragen: Miroslav Landa

V okolí Lískovce bývalo osídlení v podobě menší osady. Samotný dvůr se původně jmenoval "Dornenhof" (Trnitý dvůr) s nepřímou vazbou na "Lískový" - jako fakt, že vznikl na místě silně zarostlém trním a keři. K roku 1402 se uvádí, že se Dornenhof (1) prodává za 160 kop grošů spolu s malým majetkem u Kynšperka či Kynžvartu panu Ondřeji Štampachovi. Prodávajícím byl sám král Václav IV. Později se stal vlastníkem dvora Ondřejův bratr Konrád, která předává Haselhjof nějakému Zikmundovi.
V berní rule z roku 1654 se uvádí dvůr Haselhof pod panstvím Kynžvart se sedmi poddanými.
Lískovec nebo Zaječí ? Mezi místními se mu říkalo také "Zaječí dvůr" nebo "Zaječák". Původní název je německý - Haselhof a do češtiny se dá převést oběma překlady. Vtírá se myšlenka, zda nešlo o rod Buziců, což je počátek rodu Zajíců, kteří už kolem roku 1100 měli majetky v severních a severozápadních Čechách.
A už patřil dvůr komukoliv, existoval určitě více jak 600 let. Přežil husitské války, třicetiletou válku a mnoho jiných pohrom, ale nepřežil "péči" komunistického režimu a za pouhých 25 let, za zmíněné péče mizí ze světa. Proč ? Byl to neuvážený a trestuhodný čin, a už z hlediska památkové péče, historické hodnoty, tak morálně. Údajná hodnota dvora před demolicí byla vyčíslena na 150000 Kčs, což nebyla ve své době tak zanedbatelná částka.
V roce 1974 opouštějí Státní statky po 25 letech úspěšné devastace dvůr a do opuštěných stavení se stahují z okolí králíci i zajíci, jakoby chtěli vzdát poslední hold dvoru jejich jména. Dobře přežívají až do roku 1976, kdy je dvůr definitivně zbořen a buldozerem srovnán pod úroveň terénu. Místo je zavezeno drobným štěrkem. Dnes tu vede silnice Valy - Stará Voda.
Ještě dříve, dokud dvůr stál, se silnice točila kolem nároží správní budovy a vytvářela ostrý až nebezpečný ohyb, kde se stalo mnoho dopravních nehod. Jedna z nich byla obzvl᚝ tragická. Proto se už dříve uvažovalo o "narovnání" silnice přes pole směrem na Valy, ale tato verze byla odmítnuta. Všechno vyřešil čas. Dvůr spadl a silnice vede místem někdejší správní budovy. Původní silnici vidíme několik metrů vedle jako asfaltový oblouk.
Správní budova byla dvoupatrová, v přízemí byly kotce na ustájení koní a sklad materiálu. V patře byl byt správce o třech místnostech velikosti kol 4 x 4 metry, kancelář a nad hospodářskou částí bylo uskladněno seno. Druhé patro sloužilo jako půda. V severozápadní budově byl ustájen dobytek a skladovala se tu krmiva a hnojiva. Patrová půda se používala k uskladnění sena. Kapacita půdních prostor byla na 22 až 25 vagónů sena! Další dvě budovy byly nižší (na severovýchodě a jihovýchodě) a využívaly se jako hřebčín. Původní výše krovů byla kdysi stejná jako u předchozích budov, ale zda se snížila po požáru či z jiných důvodů, nelze zjistit.

Eingegeben: 29.11.2009Kommentar und weitere Informationen


Kein Datensatz

 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Vᚠemail nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Vᚠpříspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
KOMENTAR NEBYL ULOZEN !!!
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 18 do následujícího políčka:

   


Processing time: 9 msec.
IP address = 34.236.191.0
desktop version