EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Butschowitz-Synagoge (Bučovice-synagoga) - Židé v Bučovicích a zdejší synagoga

Beigetragen: Pavel Frýda

První zmínky o přítomnosti Židů v Bučovicích jsou ze 16. století, nicméně první podrobná zpráva o počtech zdejších Židů pochází z r.1673 a vypovídá o 9 starousedlých rodinách a o 2 rodinách nově příchozích. Další podrobná zpráva z r.1749 hovoří o 26 židovských rodinách, z profesí jsou v soupisu uváděni obchodníci (s moukou, svíčkami, krajkami), kramáři, hauzírníci*, kožešníci, krejčí, řezníci, lazebník, koňský handlíř a nájemce pivovaru. K r.1798 je ale uváděno již 78 rodin s celkem 508 členy, v r.1846 pak 566 osob židovského vyznání, to bylo zřejmě nejvíce a Židé tehdy tvořili téměř 25% obyvatel města. Později už počty Židů v důsledku občanského zrovnoprávnění a jejich stěhování do větších měst** jen klesaly - v r.1869 žilo v Bučovicích 409 Židů, v r.1890 pak 244 obyvatel židovské víry a v r.1900 už jen 180 těchto osob. Při sčítání obyvatelstva v r.1921 se přihlásilo k judaizmu ještě 104 občanů. Původní staré ghetto bývalo v okolí dnešních ulic Komenského a Smetanovy, z původních 49 židovských domů je 11 dochováno. Staletá přítomnost židovského obyvatelstva ve městě byla tragicky ukončena za německé nacistické okupace, ve velkých transportech moravských Židů označených jako Ah (4.4.1942) a Ai (8.4.1942) z Brna do Terezína bylo zařazeno i 43 bučovických občanů. Byly vyvražděny celé rodiny - Altbachova, Druckerova, Grünwaldova, Jellinkova, Methova, Piskatého (z čp.314), Reifova (z čp.189), Reichova, Schwarzkopfova, Sonnenscheinova, Stiassnyho, Trakatschova, Wiesnerova (z čp.191) a někteří další jednotlivci, nejmladší byly dvě 4leté holčičky (Monika Druckerová a Kamila Sonnensteinová). Nejvíce bučovických Židů zahynulo v koncentračním táboře Rejowice v Polsku, někteří pak v Sobiboru, Treblince, Lublinu i Osvětimi.....
První synagogu si zřídili bučovičtí Židé již v r.1546, alespoň o tom vypovídá hebrejsky psaná pamětní deska nalezená v r.1965. Další svatyně pak pocházela z r.1690 a v r.1853 ji na stejném místě vystřídala neorománská stavba nové synagogy, byla pořízena nákladem 32 tisíc zlatých, peníz tehdy jistě nemalý, ale chrám byl krásný a honosný. Synagoga zachovávala tradiční dispozice, svatostánek byl orientován k jihovýchodu (směrem k Jeruzalému), muži vcházeli středním hlavním vchodem do modlitebního sálu jehož lavice umožňovaly sezení 300 věřících, ženy vstupovaly bočními vchody a kamennými točitými schodišti mohly vejít na ženskou galerii. Střecha byla sedlová a krytá břidlicí, všechna okna i dveře byly zakončené polooblouky. V průčelí byl osazen nejen tradiční aseret ha-dibrot (desatero), ale i poměrně neobvyklý prvek, a to hodiny. U všech bučovických synagog je doloženo působení 12 rabínů, posledním byl od r.1900 Dr. Max Steif. Po válce byla stavba nevyužita a chátrala, byla zbořena v r.1966, na jejím místě je dnes málo vzhledný vnitroblok bytovek čp.798 a 774 v Komenského ulici.
Hřbitov židovské náboženské obce najde návštěvník v Hájecké ulici, je poměrně starobylý, založen byl nejméně již v 17.století. Je velký a tvoří jej celkem hluboké údolíčko, má plochu 4743 m2 (pozemková parcela č.2102/1, katastr.území Bučovice, vedená jako hřbitov-památkově chráněné území, v majetku Federace židovských obcí ČR), lze si zde prohlédnout okolo 400 náhrobků, nejstarší má pocházet z r.1767. Orientace stél je celkem neobvyklá - u starší části hřbitova jižní a nové části pak severní. Pohřebiště totiž tvoří poměrně hluboké údolíčko se svahy po stranách, zdejší terén je nevhodný pro správnou východní orientaci stél. "Pohodlné" uložení těla nebožtíka k věčnému odpočinku bylo vždy při funerálních praktikách židovských obcí přednostní. Pohřebiště je velmi dobře udržováno.

*hauzírník - podomní obchodník, dnes si jen těžko můžeme představit obtížný život hauzírníků, kteří chodili po svém přesně vymezeném rajonu obcí a městeček s rancem zboží všeho druhu. Jen málokterý míval vůz s koníkem. Nedůvěřiví a nevlídní venkované často neměli daleko pro urážky a nadávky, venkovská mládež pak i pro hození kamenem, což platilo zejména pro období různého antisemitského štvaní, jako byla např. tzv.hilsneriáda. Tím, že bývali na cestě mnoho dní měli samozřejmě zanedbaný zevnějšek, odtud pochází nadávka "smradlavý žid".... Hauzírník by možná rád vykonával i jiné povolání, ale v době před občanským zrovnoprávněním směl vykonávat jen obchod. Je s podivem, že tito muži uměli uživit své většinou početné rodiny a ještě i nějaké krejcary ušetřit. Nejspíš zde je základ židovských aneknot, často povedených, o šetřlivosti a lakotě Židů. Pro hauzírníky byla sobotní bohoslužba v synagoze jiný svět-jsou zde se souvěrci v míru, bezpečí, jako rovný s rovným, bez urážek a nadávek, kde mu i ostatní popřejí upřímné "git šábes"....

**stěhování do větších měst-příkladem může být nedaleké Brno, kde byli Židé vypovězeni v r.1454 a v r.1848 tam mohlo na základě výjimek žít jen 445 osob židovského vyznání. Různé protižidovské zákony a předpisy pak sice platily až do r.1859, ale v praxi se již nedodržovaly. V r.1921 v Brně žilo již 10866 Židů a v r.1930 pak 11003 osoby hlásících se k judaizmu. I z bučovických Židů mnoho odešlo právě do Brna. Toto stěhování za snadnější obživou a lepším uplatněním vůbec nebylo tehdy specifikem jen židovských obyvatel, urbanizace byla obecným jevem a je tomu tak dodnes.

Zdroje: M.Sklenář, Dějiny židovské synagogy v Bučovicích
H.Gold-B.Wachstein, Geschichte der Juden in Butschowitz
J.Klenovský, Židovské památky Moravy a Slezska
web.stránky holocaust.cz


Eingegeben: 21.5.2010Kommentar und weitere Informationen


Kein Datensatz

 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Vᚠemail nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Vᚠpříspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 85 do následujícího políčka: