EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Tiess (Tis u Luk) - Tis u Luk (Tiess)

Beigetragen: Jiří Kripner

Dnes zcela zaniklá obec Tis u Luk, německy Tiess, Tyss nebo Tys bei Luck, ležela na jižním úpatí Doupovských hor v nadmořské výšce 690 m, 5 km severovýchodně od Bochova. Název dostala ves podle stromu tis, zřejmě pro svou velkou výšku nebo byl něčím zajímavý či důležitý. Obec byla opuštěna a postupně zanikla po začlenění do Vojenského újezdu Hradiště patrně během 50. let 20. století.

sakrální stavby: kaple Panny Marie
přírodní zajímavosti: návesní rybník, potok Malá Tarasovka

První zmínka o vsi Tis pochází z roku 1487, kdy patřila ke hradu Hartenštejn, o něco později k panství Andělská Hora a roku 1588 ke statku Verušičky Heinricha Prollhofera. Berní rula roku 1654 uvádí Tis náležející k panství Luka, které patřilo Anně Barboře Prollhoferové, rezené ze Štampachu. Tehdy ve vsi žilo 6 sedláků, z nichž jeden měl také „rybník pod 1 kopu násady“. Dva poddaní žili tzv. na obci a ze tří chalup jedna po 11 letech zpustla. Celkem bylo ve vsi 18 potahů, 9 krav, 23 jalovic, 3 ovce, 10 prasat a 12 koz. Podle berní ruly zde byla stavení špatná, pole žitná i pšeničná, ale kamenitá a luk měli dostatek. V berní rule se také psalo že „dobytkem a obilím stojí“. Podle mapového podkladu z poloviny 19. století je vidět vzorový půdorys kolonizační vsi. Byla zde vytyčena obdélná náves a z nároží návsi vycházely přístupové komunikace. Ve vytyčených lánech byly postaveny jednotlivé usedlosti. V polovině 19. století byly zastavěny tři strany a na čtvrté, jihovýchodní straně byly jen tři domkářské usedlosti. Tyto pozemky buď nebyly nikdy osazeny, nebo byly v době třicetileté války opuštěny. U prostřed návsi býval rybník a gotická kaple. Usedlosti Tisu tak byly podkovovitě rozestavěny kolem návesního rybníka, větší stávaly na vyvýšině, menší pod rybníkem. V roce 1842 zde bylo 10 větších zemědělských usedlostí a 8 domkařských objektů, které zabraly i část prostoru původně pravidelné návsi. V údolí potoka Malá Tarasovka pod vesnicí býval Maxův mlýn, spojený cestou se vsí i s blízkým Radošovem. Roku 1850 se Tis u Luk stal samostatnou obcí. Na počátku 20. století musela být původní gotická kaple pro špatný technický stav stržena a na jejím místě byla postavena novodobá kaple Panny Marie. V roce 1895 zde žilo na 116 obyvatel, roku 1921 105, roku 1939 91 a roku 1947 58, a roku 1950 ještě 49 obyvatel. Někdy na počátku 50. let 20. století byla obec začleněna do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště, byla vysídlena a postupně bořena až zanikla úplně.
Dnes z vesnice zůstaly jen zbytky základů dřívějších 21 domů, třešňový sad a na bývalé návsi obrovský jírovec, který dříve patrně stával u zdejší kaple. Vše kolem zarůstá postupně lesním porostem.

http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Použitá literatura:

Binterová, Z. 2004 : Zaniklé obce Doupovska II., Chomutov, 68/69
Binterová, Z. 2005 : Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov, 73

Eingegeben: 18.3.2011Kommentar und weitere Informationen


Kein Datensatz

 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 31 do následujícího políčka:

   

Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist