EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Hrazer Mühle (Hrázský mlýn) - Historie

Beigetragen: Fanda Podzimek

Roku 1677, folio 198n – 200n - urbář Kostelecký Popis bývalých obecních statků města Kouřimě, kdy byly již knížete Lichtenštejna Mlejn Hrázskej pod Kouřimí Ten někdy k městu Kouřimu a důchodům obecním přináležel. Nebo v starých pamětech vynachází, že jest od pánův Kouřimských v létu 1489 vystavený byl. A leží pod rybníkem Hrázský (dříve zvaný Veliký) naproti polední straně a k půlnoci, od země kde strojové nebo mlejnské složení jest, vše od zdi z kamení vyzdvižený tímto způsobem: Předně přijdouce ze dvora od strany západní ke mlejnským veřejům dřevěným jsou dveře na klapačkách, a projdouce skrze ně po čtyrech stupních dřevěných níže od země a do mlejna, nacházejí se mlejny nebo složení pro mletí mouky s kolmi vodními, palečními a všemi potřebami příslušejícími po straně vejchodní dvoje. I ten předce v tý straně kolo vodní a proti němu ve mlejně jahelka se všemi potřebami. Zase čtvrté kolo vodní s hřídelem, pupky, které táhne 5 stup a pod nimi jest štok ze dřeva spůsobený. V tom mlejně je oken 5 bez skel, na západ 2, na vejchod 3, a dvířka s klapačkou nad lednicí okolo strojů mlejnských, podobně stup podlaha z prken falcovních, aby se obilí rozsejpati nemohlo, uděláno jest. Item okolo vodních kol zděná lednice, a místem, kde potřeba ukazuje, prkny opažena, aby voda od kol stříkající se zdí vápno nevyplachovala. Opět z toho mlejna dřevěný veřeje s dveřmi na pantech do komory zděný klenutí jsouce hrubě rozpukány, sloupy a kříži podtaženy, což mlynář pro dobytek hovězí potřebuje. A za tím ještě jedna komora zděná, pod světnicí prázdná; do těch komor okna 2 bez skel. Z toho mlejna nahoru na líhách tesány schody do hořejšího stavení a podlahu nade mlejny na falc složenou pro sejpání obilí. Druhé stavení hořejší následuje : sejdouce s hráze rybníka, slove Hrázského, přijde se na pavlač (podle vantroků) toliko vyštocholcovanou po straně vejchodní, a z té pavlače veřeje dřevěný s dveřmi na pantích do síně na západ. Z té síně dveře na pantích do světnice, roubeny na poledne, v ní okna na vejchod zabedněny, jedno na poledne se skly 2 a na západě též se sklem 1. Kamna prostý na zděným. Topení ze síně s pláštěm mazaným a komínem štycholcovaným. Pec pro pečení chleba pod zákamní do světnice jedna. Zase z té síně veřeje na podlahu na falc složenou nad stroje mlejnské, což se za síň nebo sejpku pokládá. Na ní okna na vejchod bez skel 2, na západ 2 a schody na líhách tesány na svrchní podlahu dílem mazanou a ostatek z prken kladenou. Opět z té síně komory 2 k půlnoční straně s dveřmi na pantech, v nich podlahy nad stroji mlejnskými na falc složeny. To všechno stavení hořejší (mimo světnici roubenou) na vazbu a lepenici postaveny jest. Nad tím celým štokem krov náležitý postavený, šindelem pobitý jest, na poledne štít prkenný, v něm dvířka na pantích a na západ svisle jsou. Opět zpředu jmenované síně a hořejšího stavení, jest pavlač s podlahou po obou stranách na štycholce mazaná, krůvkem přikrytá a šindelem pobitá, přes dvůr do druhého štoku z kamene vystaveného, v němž se nacházejí při zemi zděná maštal pro 6 koní nebo dobytka hovězího. Proti té pavlači komora prostřední zděná s dveřmi na pantích, a z ní do hořejší (v třetím vejšky stavení) komory schody na líhách tesány. Ten štok krovem přikrytý krakolci pro bezpečnost zdí od trámů stažený a šindelem pobitý jest. Při tom dotčeném štoku při zemi podle maštale jsou dva chlévy roubeny, nebo krmníky sviňsky, jeden na západ a druhý na půl noci, s dveřmi trojími na klapačkách, toliko námětky přikrytý a došky pošitý. Zase naproti tomu mlejnu a štoku zděnému jest při hrázi stodůlka o jednom zádění s mlátkem, kdež někdy nějaké chlívky bejvaly, přikrytá krovem a došky pošitá. Item proti strojům mlejnským na dvorečku klenutý podzemní sklep bez přikrytí, sdveřmi na klapačkách. Skála tvrdá křemenitá po straně proti splavu a vantrokám mlejnským. Z toho mlejna platí mlynář nájmu ročně : Vepře 4 nebo za každého po 8 zl. 10 kr. rýnských. Žita 50 korců, nebo za každý korec odvésti peníze vedle trhu v kraji jdoucího a potřeby vrchnosti. Otrubů žitných 25 korců. Od p. Havla r. 1677 zvejšen o 2 vepře a 14 kop míšeňských. K nájmu se mlynářovi přidává ode dvora Zárybnického rolí k osívání 2 kopě záhonů. Item palouček nad rybníkem Hrázským a cestou, jdouce do Kouřima po pravý ruce na poledne, na němž nakliditi může sena 1 vůz. Item jdouce k pustému dvoru Zárybnickému štěpnice s 15 štěpy, dílem višňovým, kouskem štěpnice, rolí pro předivo a ostatek s pláněmi. Palouk a zahrada odňata ke dvoru Zárybnickému. K tomu mlejnu přináležejí s melivem ves Lipany a Dobré pole.
vodnimlyny.cz

Eingegeben: 16.10.2013Kommentar und weitere Informationen


Kein Datensatz

 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Vᚠemail nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Vᚠpříspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 97 do následujícího políčka:

   

VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist