EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Mlýny v údolí Lučního potoka (Mlýny v údolí Lučního potoka) - Panel Staré vodní stavby NS Luční potok

Beigetragen: Jiří Kripner

Staré vodní stavby

Pro region Českého středohoří byla charakteristická hustá síť vodních staveb. Četné vodoteče s poměrně velkým spádem a příznivými průtokovými parametry po většinu ročního období si jejich stavbu přímo vynucovaly. Dnes už
jen ojediněle dochované vodní stavby jsou cenným dokladem vysoké úrovně technického stavitelství v lidové archi­tektuře a dotvářejícím faktorem krajiny se značnou sociálně ekonomickou ahistorickou hodnotou. Na Lučním potoce stávalo ještě v polovině 19. stol. až 27 mlýnů, z nichž do konce třicátých let bylo funkčních 16. Z toho dva byly upraveny na vodní pilu, jeden na výrobnu dřevěného zboží, další na výrobu knoflíků a v jednom se mlela prášková barva. Vodní mlýny znamenaly historickou periodu technického vývoje, jejichž význam přetrval ještě dlouho po zavedení parního stroje, ale předznamenal následnou epochu vodních turbín. Po skončení 2. sv. války nebyla již značná část zdejších mlýnů zprovozněna.
K nejdůležitějším faktorům určujícím polohu a četnost vodních děl patří průtokové poměry na vodoteči (Luční potok u Zubrnic má 0,5m3/sec a před ústím do Labe v Malém Březně l ,2m3/sec, včetně kolísání +-20%) a dále spádové podmínky, které určují i délku jednotlivých náhonů. Příznivé spádové podmínky dovolují v celé oblasti Českého středohoří využívat vodní kolo na horní vodu. Tomu se přizpůsobily rozměry vodního kola, které zde mívalo kolem 4-6 m průměru a Šířku od 0,8 m. Výkon vodních pohonů se pohyboval v rozmezí 2-15 ks. Vodní náhony probíhají zhruba po vrstevnici, se spádem 3-5 cm/m. Obnova někdejších technických zařízení na toku slouží zčásti svému původnímu účelu, zvláště v budoucnu, budeme-li chtít obnovit ukázku některého z tehdejších starých mlýnů. Kromě toho se zvyšuje jeho ekologický význam, zejména jako zásobování vodou do míst pro úspěšný vývoj existenčně ohrožených oboj­živelníků a průchodnost druhů loso­sovitých ryb k pískovým lavicím ke tření.

Eingegeben: 7.1.2014Kommentar und weitere Informationen


Kein Datensatz

 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 48 do následujícího políčka:

   

Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist