EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Hungertuch (Hladov) - HUNGERTUCH

Beigetragen: Milan Gruber Bouška

Bývalý poplužní dvůr zvaný Hungertuch stával na samé zemské hranici, asi tři kilometry severně od petrovického kostela a přibližně osmnáct kilometrů severozápadním směrem od ústeckého centra. Dosud vydaná literatura jeho existenci až na několik výjimek ignorovala. Jelikož pak výzkum pramenů k jeho dějinám je rovněž v počátcích, mnoho o jeho historii dosud nevíme.
Dosud není zřejmé, kdy byl Hungertuch vůbec založen. Koncem 16. století tu stával železný hamr patřící ke statku Krásný Les (resp. Petrovice). Poplužní dvůr tu však vznikl teprve později. Jak přesvědčivě prokázal E. Richter, byl založen až v době kolem roku 1650. Jeho zakladateli byli majitelé statku Krásný Les, který vyženil roku 1644 Mikuláš ze Schönfeldu, pocházející z Lotrinska. Za Mikuláše vznikl poplužní dvůr s obytným stavením, považovaným dřívějšími badateli za panské sídlo. Nelze vyloučit, že majitelé statku skutečně obytnou budovu dvora využívali za jejich kratších pobytů jako rezidenci. O její stavební podobě nevíme nic bližšího, pouze tolik, že vstupní dveře byly zřejmě ozdobeny kamenným ostěním se dvěma znaky. Jeden z nich býval považován od Schallerových dob za erb rodu rytířů z Bynu, ovšem zmíněný E. Richter doložil, že se jedná o erb Schönfeldů, kdežto druhý patřil Mikulášově manželce Jozině, rozené von der Heeden.
Mikuláš ze Schönfeldu přistoupil k výstavbě dvora zřejmě v souvislosti s obnovou statku zničeného válkou, kdy mj. nechal roku 1656 znovu vystavět petrovický kostel. Poplužní dvůr Hungertuch poté sloužil dlouhá léta krásnoleské vrchnosti. Teprve počátkem 19. století se ocitl v havarijním stavu. Mezi léty 1816 až 1820 (J. G. Sommer uvádí datum 1823) pak byla tehdejším majitelem statku Krásný Les Franzem Wagnerem většina starých budov odstraněna a nahrazena novými staveními, z nichž do jednoho bylo přeneseno zmíněné ostění se dvěma znaky. Katastrální mapa z roku 1843 zachytila Hungertuch jako založení o několika budovách, z nichž severně stával mlýn, jihovýchodně od něho několik dalších budov s myslivnou a jižně pak rozsáhlá stavba nazývaná dříve stará stáj. To zřejmě byla nejstarší dochovaná stavba bývalého dvora. Zdali ona byla vystavěna právě v místech starého sídla, však není známo. Během 19. století byl poblíž založen Nový Dvůr, do něhož se postupně přestěhovali obyvatelé Hungertuchu a majitelé do něho převedli všechny provozy. Dvorské stavby proto postupně zanikly a byly beze zbytku odstraněny. Dnes po někdejším poplužním dvoře nezbývají žádné stopy.

Eingegeben: 14.12.2015Kommentar und weitere Informationen


Kein Datensatz

 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 40 do následujícího políčka:

   

Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist