EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Althammer (Starý hamr) - Hamry a železářství v Adamově a okolí

Beigetragen: Jan Tomášek

Výroba železa v okolí dnešního Adamova má tradici již od pravěku.

Hamerské zpracování železa se uplatnilo od poloviny 14. století. Poprvé je připomínán Novohradský hamr – dodnes přesně nelokalizovaný.

Produkce železa byla určena především pro potřeby rozsáhlého dominia Lichtenštejnů, kteří získali hamry na sklonku 16. století. Ti pozvedli produkci železa na výrobu ve vysokých pecích - o čemž svědčí dodnes zachovaná vysoká pec Františka v údolí Křtinského potoka. U ní byla postavena dělnická kolonie a osady Josefov a Karlov.

Samotný název někdejší železářské osady Adamov zněl původně dokonce Hamry či Staré Hamry. Nové jméno získala tato osada právě podle syna jednoho z vlastníků – jmenovitě Jana Adama Ondřeje z Lichtenštejna.

Kvůli vysokým clům mezi jednotlivými panstvími bylo obtížné tyto výrobky uplatnit mimo lichtenštejnský velkostatek – to se však částečně zadařilo u armády – díky vojenskému angažmá některých příslušníků rodu. Po polovině 18. století byl například Josef Václav z Lichtenštejnu pověřen organizací rakouské artilerie – pro kterou adamovské hutě začaly dodávat jak dělostřelecké kule, tak i hlavně děl.

Stavba strojírenského podniku roku 1862 znamenala postupný přechod od hutního průmyslu směrem k průmyslu kovodělnému. Roku 1877 je definitivně zastavena činnost Fratiščiny huti v Josefově. Jako poslední článek hutní výroby byla roku 1910 zrušena Adamovská slévárna se dvěma kuplovnami. Od tohoto data se hutnictví na Adamovsku stalo historií. V Adamově se však výrazně uplatňoval průmysl strojírenský, který dal městu svou charakteristickou tvářnost.

(zdroj: Blanenská umělecká litina a internet)


Eingegeben: 10.5.2017Kommentar und weitere Informationen


Kein Datensatz

 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Vᚠemail nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Vᚠpříspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
KOMENTAR NEBYL ULOZEN !!!
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 79 do následujícího políčka:

   


Processing time: 11 msec.
IP address = 35.174.62.162
desktop version