EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
der Vorige  der Nächste  
Lažánky - vápenky (Lažánky - vápenky)

Beschreibung: šachtová pec v Lažánkách

surovinou pro výrobu vápna je vápenec CaCO3

při pálení v pecích se rozžhaví do červena a do vzduchu odcházi kysličník uhličitý C02 - bezbarvý plyn - při vyšších koncentracích se slabě nakyslou chutí


z pece se pak vybírá vápno CaO jako mazlavá tekutá hmota, nebo škvarky

pro upotřebení - například na přípravu malty - je třeba vápno vyhasit

při hašení se uvolňuje teplo

CaO + HěO = Ca(OH) + teplo v joulech

produktem je suchý vápenný hydrát, nebo mokrá kaše, které spolu s pískem, vodou a obvykle i cementem vytváří maltu

---

z geologického hlediska se Lažánky nachází v Moravském devonu

Lažánecko - Heroltický pás tvoří šedé laminované vápence, hnědavé filitické vápence, a grafické šedočerné vápence
Datum:

Autor: JT
Beigetragen: Jan TomášekEingegeben: 20.5.2019

Processing time: 12 msec.
IP address = 44.211.31.134
desktop version