EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
der Vorige  der Nächste  
Vídeň - rychta (Vídeň - rychta)

Beschreibung: nástin správy a samosprávy v Českých zemích

RYCHTÁŘ (na Moravě fojt) byl v období středověku představeným městské či vesnické obce (obdoba dnešního starosty). Mezi povinnosti a práva rychtáře patřilo nižší soudnictví ve městě či vesnici, správní funkce, zastupoval obec vůči okolí a často také byl reprezentantem vrchnosti a ručil jí za dodržování povinností a příkazů a vybírání daní, poplatků a úroků.

V královských městech jmenován panovníkem (pravděpodobně často z nižší šlechty), v poddanských městech a vsích vrchností. Někdy několik vesnic tvořilo obvod zvaný rychta.

V sídle rychtáře - ve stavení zvaném rovněž rychta často býval hostinec.

V královských městech rychtář svůj úřad často vykonával v součinnosti s městskou radou (konšely), v jejímž čele v průběhu času byl ustanoven volený purkmistr, který postupně pravomoci rychtáře přebíral, až úřad rychtáře zcela zanikl.

Po josefínských reformách byly vydány jednotné regule pro správu obcí a měst, avšak purkmistr od této doby přestal být volen ale byl jmenován panovníkem. A to až do roku 1848 kdy byla ustanovena obecní a městská zastupitelstva s obecními, či městskými radami a starostou v čele.Datum:

Autor: JT
Beigetragen: Jan TomášekEingegeben: 30.1.2020