EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Brno - firma Iron Radio (Brno - firma Iron Radio)

Beschreibung: jak vzniká zesilovač
1. základem zesilovače je zesilovací prvek - což je v současnosti obvykle TRANZISTOR - nejčastěji pak bipolární tranzistor s přechody n-p-n

2. tranzistor svou funkci začne plnit až od určitého napětí (např. 0,7V) - tomuto stavu se říká - že se "tranzistor otevře"

přesněji - otevře se jeden z jeho tří kontaků - a to "báze" - do doby než s báze zprůchodní (navýšením napětí) - proudí pouze nevelký proud přes kolektor do emitoru

aby tedy tranzistor jako zesilovač začal fungovat - je potřeba ho zapojit ke zdroji - a třem doplňkovým rezistorům
- dvěma k bázi (nazývají se "dělič napětí") a jednním ke kolektoru (tento rezistor právě vytváří prioritu napětí před proudem - jakmile napětí na kolektoru (C) dosáhne hodnotu 0,7 V - tranzistor se otevře - a přes bázi začne tranzistorem procházet proud - kterým lze zesilovat signál - tedy regulovat hlasitost

jakmile se tranzistor tímto způsobem zapojí - vznikne vlastně hotový zesilovač

3. a pak už k zesilovači zbývá připojit zdroj zvuku - například mikrofon - a také výstup - což u základního - nepříliš výkonného zesilovače můžou být vlastně jen sluchátka

oboje tyto periferie je potřeba připojit přes kondenzátor - vstupní a výstupní - v obou případech nazývaný jako vazební kondenzátor

(u nákresu drobné nedostatky - zejména u směřování proudu)

Datum:

Autor: JT
Beigetragen: Jan TomášekEingegeben: 22.10.2020

Processing time: 15 msec.
IP address = 3.238.71.155
desktop version