EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Brno - firma Iron Radio (Brno - firma Iron Radio)

Beschreibung: jak vzniká zesilovač - tranzistor p-n-p jako zesilovací prvek
1. po zapojení obvodu s tranzistorem přes tranzistor nevelký vstupní proud přes "bázi"

2. kontakt C - neboli kolektor je pouze pod napětím - jakmile napětí dosáhne určité hodnoty - konkrétně 0,7 V - tranzistor "se otevře" - tedy umožní prúchod podstatně většího proudu

3. nastane jistá změna - navýšený "výkonný" proud začne procházet přes kolektor

4. "báze" je nyní použitelná jako vstup pro mikrofon - nebo eventuelně jiný rozhlasový signál

5. tranzistor již tedy funguje jako zesilovací prvek zesilovače - situace na kontaktech vypadá následovně

"báze" - jako řídící kontakt proud kde je namodulován zvukový signál

"kolektor" - kterým prochází výkonný proud zesilovače - a uvnitř tranzistoru dojde k syntéze obou proudů - vznikne tak zesílený proud se zvukovým signálem - a přes kontakt u kolektoru je možna napojit sluchátka a za určitých okolností i reproduktor

kontakt "emitor" je vlastně společný odtok z tranzistoru - kterým se elektrický okruh stáčí zpět ke zdroji


6. maximální výkon zesilovače je dán podílem výkonu rezistoru u kolektoru a u emitoru

okamžitý výkon se odvíjí od kolektorového proudu - který je zase odvislý od proudu báze - násobeno součinitelem zesílení


Datum:

Autor: JT
Beigetragen: Jan TomášekEingegeben: 24.10.2020

Processing time: 25 msec.
IP address = 44.221.70.232
desktop version