EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Adamovské železárny a strojírny (Adamovské železárny a strojírny)

Beschreibung: zatížení mostového jeřábu
při znalosti zátěže - kterou zvedá jeřáb - je otázkou zjistit složky sil - které působí na lana jeřábu

platí přitom rovnováha mezi tíhou zátěže - a silami - které působí na jeřáb - například jeho lana
jednotlivé složky sil se rozkládají do os X a Y - a takto lze síly dopočítat

úhly, které svírají lana - lze při znalosti délek a vzdáleností dopočítat pode funkcí sínus, kosínus, tangens

Datum:

Autor: JT (koláž)
Beigetragen: Jan TomášekEingegeben: 5.11.2020

Processing time: 59 msec.
IP address = 3.235.145.108
desktop version