EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
ČKD Praha (ČKD Praha)

Beschreibung: magnetizace - magnetické momenty - Ampérův moment
Jak bylo zmíněno přímo magnetizace se ve výpočtech zase tak často nevyskytuje - proto je na místě zmínit veličinypříbuzné veličiny magnetizace - jako například výše zmíněná magnetická polarizace I nebo J.

Možná ještě důležitější než vlastní magnetizace a jí příbuzné veličiny jsou veličiny výchozí - tedy magnetické momenty. Magnetických momentů je více druhů - tedy alespoň dva - vnitřní a vnější - případně s jinými názvy. Jelikož se v magnetických momentech poměrně často vyskytuje vektorový součet a veličinám o stupeň výš se dá rovněž dobrat vektorovým součtem je zde v příspěvku o stupeň výš nad magnetickými momenty - tedy magnetizaci a příbuznými veličinami použito rozlišovací a neformální označení magnetické nadmomenty. Dokonce v jednom ze vzorců se vyskytuje další součin násobící veličiny nad magnetickými nadmomenty - byl by v tomto případě zmínit další veličinu jako nadnadmoment.

Tedy dále pokus o další rozlišovací označení popisovaných veličin.

Magnetické momenty jsou vlastně dva

Ampérův magnetický moment - v podstatě vnitřní magnetický moment - nebo možno použít i označení elektromagnetický moment - které vytváří elektromagnetické pole přímo ve vodiči. K výpočtu - či kvantitativnímu stanovení Ampérova momentu se lze dobrat jak "elektrickou cestou" - tedy z Ohmova zákona - tak magnetickou cestou - nejsnáze z elektromagnetické indukce.Datum:

Autor: JT
Beigetragen: Jan TomášekEingegeben: 28.7.2021

Processing time: 19 msec.
IP address = 44.211.31.134
desktop version