EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Josef Procházka - opravna a prodejna vozů Škoda (Josef Procházka - opravna a prodejna vozů Škoda )

Beschreibung: radián

Podle různých pramenů (wikipedie) je radián jednotkou obloukové míry. Jedná se o bezměrnou poměrnou jednotku. Pro tuto bezrozměrnou jednotku se používá označení radián, Radián jako poměrná jednotka je ovšem definován jak rovínný úhel se stanoveným přrevodem na úhlovou míru ve stupních 1RAD = 57.67 stupňů.

Jak mohl radián vzniknout.

Možná si někdo mohl všimnout, že mezi obvodem kružnice a jejím poloměrem je stálý poměr - i když velikost kružnice se mění. A možná zkusil tento poloměr vyjádřit podělením obvodu poloměrem.

délka kružnice
lomeno
poloměr
je rovna
6. 28 neboli 2 x 3. 14
a pro tento poměr, přesněji číslo poměru se ujalo označení
Ludolfovo číslo

a převodový poměr mezi obvodek kružnice a poloměrem je tedy

2 PÍ a pokud se kružnice rozčlení

na 2 PÍ neboli 6.28 výsečí

v středu těchto výsečí s vytvoří úhel 57:67 stupňů

a pro výpočty různých úhlových veličin jako =uhlová rychlost OMEGA, úhlová frekvence OMEGA , moment otáčení, výkon se pravděpodobně pro zjednodušení

místo jiných úhlových měr

začala užívat číslice "1"
pro niž se ujalo označení RADIÁN


velmi podobný vzorec jako pro výpočty úhlových jednotek (frekvence, výkon .atd)

je i pro výpočet obvodu

2 PÍ radiánů (tedy středový úhel kružnice) # (není rovno) 2 PÍ krát "r - jako poloměr" (tedy obvod kružnice)

úhel není obvod

ale pro výpočet obvodu nebo oblouku není u tohoto vzorce označení RADIÁN užívat, protože se vlastně jedná o převodový poměr mezi obvodem kružnice a poloměrem daný právě číslicí 2 PÍ; která nemá jiný význam než-li cifru 6.28


Datum:

Autor: JT
Beigetragen: Jan TomášekEingegeben: 30.9.2021
VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist