EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
der Vorige  der Nächste  
zahrady Prémonstránského kláštera Zábrdovice (zahrady Prémonstránského kláštera Zábrdovice)

Beschreibung: Premonstrátský klášter v Zábrdovicích

Na počátku 13.století byl nedaleko Brna, ve výrazném meandru řeky Svitavy, odděleném později svitavským náhonem, založen premonstrátský klášter.

První písemnou zmínkou vztahující se k jeho existenci je listina papeže Inocence III. ze 3. dubna 1209 (Fundátorem - zakladatelem nové kanonie byl komorník brněnské provincie Lev z Klobouk.)

Na jaře 1235 vydal markrabě Přemysl pro klášter imunní privilegium podle velehradského vzoru.

Nejprve, do vystavění klášterního kostela, funkci konventní svatyně plnil kostel sv. Kunhuty, který bývá považován za vlastnický kostel fundátora, později farní kostel pro Zábrdovice.

Až kolem poloviny 13.století byla vystavěna trojlodní bazilika s dvouvěžím v západním průčelí, soudě podle zobrazení na pečeti Budovy konventu nebo jejich část jistě stály již vletech 1237 – 1240, kdy vnich je několikrát doložen pobyt olomouckého biskupa Roberta.

Pro následná období středověku prameny ke stavebním dějinám kláštera chybí, pravděpodobně se jednalo o období určité stability. Určité náznaky přináší až 15.století, kdy prošel klášter martyriem způsobeným válečnými událostmi. Poprvé mělo dojít ke zpustošení kláštera za husitských válek (snad 1428), po roce 1441 pak došlo k jeho obnově. Klášter byl však znovu popleněn již v roce 1448, kdy byl přepaden, vyloupen a poté zapálen družinou kolem Jiřího z Kravař.

Další pohroma následovala za česko-uherských válek (kolem roku 1469), kterou dokládá listina z roku 1483. V ní se uvádí, že je klášter úplně rozbořen. Z těchto škod se opatství vzpamatovávalo takřka po celé následující století, opravy konventu dokončil v poslední čtvrtině 16.století Pietro Gabri. Následně do života kláštera zasáhla třicetiletá válka.

V roce 1619 byl vypálen stavovským vojskem. Předpokládá se, že klášter byl takřka zničen za druhého švédského obléhání Brna roku 1645. Barokní konvent a opatství byl stavěn vletech 1654 až 1658. Od roku 1660 probíhala demolice konventního kostela, z něhož měly být zachovány obvodové zdi a pilíře.

Současná dispozice kostela tak zřejmě navazuje na původní stavbu. Obdobně byly zbourány a dle zcela nového projektu vystavěny konventní budovy. Za josefínských reforem byl klášter 27. července 1784 zrušen. Budovy konventu a prelatury byly určeny vojenské nemocnici.

Klášterní kostel nahradil ve farní funkci kostel sv.Kunhuty, který byl v září 1785 odsvěcen, a následně stavebně upraven na skladiště.

(upraveno především dle internetu)


Datum:

Beigetragen: Jan TomášekEingegeben: 5.1.2022
VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist