EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
der Vorige  der Nächste  
zahrady Prémonstránského kláštera Zábrdovice (zahrady Prémonstránského kláštera Zábrdovice)

Beschreibung: Hospodářský dvůr při klášteře Premonstrátů v Zábrdovicích

Z archeologických výzkumů na Moravě přinesly nejvíce dokladů k dějinám zemědělství a hospodaření ve středověku systematické výzkumy zaniklých vesnic Pfaffenschlagu u Slavonic, Mstěnic u Hrotovic, Bystřece u Jedovnic (a Konůvek na Slavkovsku).

Rozlohu středověkých plužin a jejich využití lze s výhradami srovnat s rozlohou zábrdovického dvora.
Nálezy zvířecích kostí, které naznačují počty domácích zvířat. Je nutno zohlednit také zvýšené výskyty zvířecích koňských kostí ve zkoumaných lokalitách ve 13. – 15. století a současně s ním také snížení výskytu hovězích kostí v těch samých lokalitách. Tato skutečnost souvisí se zvyšováním významu koní jako tažné síly. Současně je však nutno přihlédnout k výsledkům srovnání vykopávek ve vesnickém prostředí a v prostředí tehdejší nobility. V případě zábrdovického dvora se řeholníků se týká nákup zejména nákup hovězího dobytka.

Je pravděpodobné ustájení dobytka co se týče zemědělské půdy, tak například z dokumentace zaniklých plužin v Pfaffenschlagu vyplývá, že louky a pastviny představovaly celkem plochy kolem 214 ha, výměra orné půdy tamtéž činila 123,5 ha. Z těchto počtů vyplývá, že na jednu usedlost připadalo cca 10 ha orné půdy a přibližně 17 ha luk a pastvin. Tato plocha je schopna uživit s jistou rezervou 5 – 6 kusů hovězího dobytka.

Co se týče rostlinné výroby - tak pro kláštery bylo příznačné vaření piva, nebo pěstování vína.

MatyᚠKorvín - jako český protikrál panující na Moravě potvrzuje 24. dubna 1483 na žádost zábrdovického převora Bartoloměje, který jedná jménem opata, smlouvu uzavřenou s Jindřichem, Janem a Hynkem z Doubravice, ohledně držení městečka Klobouky a vsí Přestavlky a Kamenec. Ty zůstávají nadále v držení bratrů z Doubravice.

Tentýž vladař vydává o čtyři dny později ještě listinu (28. dubna 1483), jež potvrzuje veškeré majetky (kterými byl klášter nadán od fundátorů), práva a privilegia a nadto klášteru uděluje důležitou výsadu. Podle ní směl klášter, ve své zábrdovické krčmě, volně šenkovat výtěžky svých vlastních vinic, rovněž zmíněn i výnos z vinných desátků.


Datum:

Beigetragen: Jan TomášekEingegeben: 5.1.2022
VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist