EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Neustadtl am Klinger-Synagoge (Stráž-synagoga)

Beschreibung: Levitská dvojstéla manželů Jehudy a Malky
Nejkrásnější a také nejstarší z dochovaných náhrobků nejen zde, ale i na celém Tachovsku, barokní tzv.dvojitá stéla z r.1601 s vyobrazením konvice, což byl znak starožidovského rodu levitů (segan levijim), kteří jsou po kohanitech (kohen cedek) druhým nejvýznamnějším židovským rodem. Ve starém Jeruzalémě bývali chrámovými pomocníky a strážci. Ortodoxní náboženské obce je uctívají tak, že je povolávají ke čtení tóry po kohenech. Antické sloupky po stranách stély mají upomínat Židům zaniklý jeruzalémský Chrám.
Kaménky pokládané na náhrobky jsou prastarým židovským obyčejem, symbolicky se zachovává z dob, kdy Izraelité obývali polopouštní oblasti Středního východu a po pohřbu svého zemřelého přivalili na hrob kameny, aby mrtvého z písčité půdy nevyhrabala divoká zvěř. Lidová židovská tradice říká, že lepší je dostávat květiny za živa a kameny po smrti, nežli naopak...Tento zvyk dnes dodržují jak Židé, tak i poučení nežidovští návštěvníci hřbitovů. Ben je hebr.syn(i dcera) a eben pak kámen a tóra říká: " Bude-li Sladký požehnaný chtít, učiní i z těchto Kamenů Syny Abrahamovy..."
Text vpravo připomíná ženu Malku dceru Šemuela zemřelou 18.10.1600 :" Zde, v tomto hrobě se skrývá žena vzdělaná, bázně B-ží, řádná paní Malka, dcera pana Šemuela (náledující dva řádky nejsou zcela jasné, zřejmě se jedná o rodnou lokalitu zemřelé) buď její duše ve svazek života. Pohřbena 10.dne měsíce chešvan v počtu tohoto roku".
Text vlevo pak upomíná Jehudu syna Jaakova ha-Levi Epstein zemřelého 26.2.1601: "Zde, v tomto hrobě je ukryt muž přímý,zbožný, ...a bohabojným byl, náš vážený učitel a pán Jehuda, syn Jaakova ha-Levi, památka jeho budiž požehnána,...Epstein, jenž odešel do světa svého 24.adaru roku 361 podle malého počtu*. Jeho duše buď přijata do svazku živých spolu s dušemi Avrahama, Jicchaka a Jaakova. Amen."
Zmínění zemřelí byli manželé.

*Židé počítají svůj letopočet od "počátku světa", tudíž se dochází k velkému číslu, např.r.2008 je rokem 5769. Při tzv. malém počtu se prostě jen odečte 5000 let.

Překlad hebrejského textu PhDr.Ing.Václav F.Chvátal

Datum: 21.4.2007

Autor: Pavel Frýda
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 25.4.2007
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist