EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Weseritz-Synagoge (Bezdružice-synagoga)

Beschreibung: Bezdružice-náhrobek Jicchaka Müllera
Náhrobek, též stéla, maceva (z hebr.macevot) jeden z mála stojících zřejmě na svém původním místě, je pozoruhodný svým realistickým a detailním znázorněním žehnajících rukou. Tradiční kněžské gesto požehnání s typicky roztaženými prsty znázorňují hebrejské písmeno Šin zkratka za Šaddaj tj. Všemohoucí. Tyto žehnající ruce jsou znakem nejváženějšího starožidovského rodu kohenů (hebr.kohanim tj.kněz), odvozující svůj původ od kněží v Chrámu v Jeruzalémě. Kohanité jakkoliv zchudlí požívají mezi zbožnými Židy nebývalé úcty, jsou první zváni ke čtení z tóry při bohoslužbách, žehnají přítomným apod. Z názvu kohen se odvozují typická židovská jména-Kohn, Kahn, Kaplan, Kagan i zkomolené Katz. I nejbohatší Židé bývali pohřbíváni prostě, v bílém rubáši bez kapes (s sebou nevezmeš si ničeho) a rakvi z borového dřeva do které bývala přidána hrst zeminy z Erec Jisrael (země Izraelské). Květiny, šperky apod. nejsou židovskými pohřebními rituály povoleny. Přemístění ostatků je hrubým přečinem proti zásadám judaizmu. Na stéle jsou hezky vidět dvě pohřební formule, úvodní P.N.(znaky Pe Nun, čteme zprava) zkratka hebr. slov po nitman tj. Zde je uložen, a závěrečná tzv.tanceva T.N.C.B.H.(znaky Tav Nun Cade Bejt He, čteme zprava) zkratka za hebr.slova tehi nišmato crura bi-cror ha-chajim tj. Nechť je jeho (její) duše vevázána do Svazku věčného života.
Text na stéle připomíná Jicchaka Müllera zemřelého 10.9.1869 : "P.N., muž přímý, který kráčel po cestě dobra po všechny dny..svou zemi byl knězem cnosti...a pro svou obec...vážený pan Jicchak Müller, syn Pesl ze svaté obce Bezdružice, zemřel v pátek, předvečer svatého šabatu, 5.tišri roku 630 podle malého počtu*. T.N.C.B.H."
Tečkovaně jsou vyznačena místa lokalit, která jsou dnes nejasná. Kněz cnosti (kohen cedek, ve zkratce K.C.) neznamená, že by zemřelý byl rabínem, nebo jiným duchovním, ale značí příslušnost k rodu kohenů a to, že se rodové tradici nezpronevěřil.

*Židé počítají svůj letopočet od "počátku světa", tudíž se dochází k velkému číslu, např.r.2008 je rokem 5769. Při tzv. malém počtu se prostě jen odečte 5000 let.

překlad hebrejského textu PhDr.Ing.Václav F.Chvátal

Datum: 2007

Autor: Pavel Frýda
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 9.11.2007
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist