EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
der Vorige  der Nächste  
Janowitz-Synagoge (Janovice nad Úhlavou-synagoga)

Beschreibung: Janovice nad Úhlavou-interiér synagogy
Slovo synagoga je řeckého původu (synagogein=shromažďování), hebrejština používá slov bejt ha-kneset (dům shromáždění, výraz i pro sněmovnu, palament), v jazyce jidiš se říkalo templ. Na snímku můžeme vidět původní barokní okna synagogy, mezi nimi pak aron ha-kodeš (schrána na tóru, oltář) zakrytý parochetem (ozdobný závěs, opona), na něm lze vidět zobrazení koruny (keter), znamení moudrosti a znalosti tóry, je podpírána dvěma lvy (ari), znak čeledi Juda a symbol věrnosti zásadám judaizmu. Celý výjev tedy neznamená touhu Židů po světovládě, jak někdy uvádějí hloupé antisemitské výklady. Aron je zpravidla orientován východním směrem, nad ním aseret ha-dibrot (desky úmluvy, desatero). Dalšími nezbytnými rekvizitami synagogy jsou lampa ner tamid (věčné světlo), amud (dosl.sloup) pult odkud je řízena bohoslužba a uprostřed sálu zdejší polygonální bima (či almemor tj.řečniště) odkud je o šábesu (sobota) čtena z tóry sidra (týdení úsek tóry). Nejdůležitější a nejcenější předmět je sefer tóra (svitek tóry), svitek je halen do meílu (pláštíku). Při nesení tóry zbožní Židé povstanou, uklánějí se a na znamení úcty meíl líbají. K bohoslužbě není nutná přítomnost rabína, postačí školený chazan (kantor), popř.kdokoliv z dospělých mužů obce, který předčítá z tóry. Bohoslužba se nemá konat pokud není naplněn tzv.ninjan (dosl.počet) což je přítomnost alespoň 10 dospělých mužů starších věku bar micva (13 let). Pro ženy je vyhrazen ezrat našim (dosl.ženský dvůr, používá se však označení ženská galerie).

Šema Jisra´el adonaj elohejnu adonaj echad. Baruch šem kevod malchuto le´olam va´ed.
Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jeden. Požehnané je jméno království Jeho na věky věků.
(zvolání Šema, základní modlitba židovského věřícího)

Datum: před 1934

Autor: H.Gold, Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangheit und Gegenwart
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 15.3.2008
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist