EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Velké Meziříčí - Malá synagoga (Velké Meziříčí - Malá synagoga)

Beschreibung: rabín Dr.Michael Weiner
Středem duchovního a intelektuálního života židovské obce je synagoga a její ústřední postavou je rabín. Rabín není kněz tak jak jej chápou křesanské církve, není postředníkem mezi B-hem a člověkem, ačkoliv povinností má hodně. Je učitelem, má jistou soudní pravomoc, je zárukou rituálních tradic, je kazatelem, rádcem ve věcech rodinných i sousedských, vyučuje děti, oddává, pohřbívá a vede matriky. Je zpravidla rodákem z jiného kraje, tím bývá zajištěna jeho nestranost při rozhodování v jeho jisté soudcovské pravomoci, kterou má. V starších dobách, kdy židovské obce jako celek platily vrchnosti poplatky za ochranu, rozhodoval právě rabín, která rodina podle mohovitosti zaplatí více, či méně a zejména zde byla nutná jeho nestranost. Tento zvyk se dodržuje dodnes. Rabín Dr.Michael Weiner byl dlouholetým rabínem ve Velkém Meziříčí. Rodákem byl z Maďarska (nar.1844), vystudoval bratislavskou ješivu, rabínský seminář v Breslau (dnes Wroclaw v Polsku) a Budapešti. Velké Meziříčí bylo jeho prvním rabínským postem, působil zde od r.1875 až do své smrti v r.1901.
Po něm jsou u synagogy ve Velkém Meziříčí doloženi další rabíni-Dr.Samuel Pollak (1902-06), Dr.J.Kahan (1906-21) a Dr. Johann Stössler (krátce v r.1921, viz Ústí n.L.)

Datum:

Autor: H.Gold, Die Juden und die Judengeschichte Mährens in Vergangenheit und Gegenwart
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 15.7.2008

Processing time: 27 msec.
IP address = 100.28.0.143
desktop version