EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Strakonitz-Synagoge (Strakonice-synagoga)

Beschreibung: Ing.Otto Saxl předseda Chevra Kadiša
Ředitel fezáren Ing.Otto Saxl byl ve 30tých letech 20.století předseda pohřebního spolku Chevra Kadiša (hebr.dosl.svaté bratrstvo). Členy tohoto spolku bývali nejváženější členové židovské náboženské obce, zajišťovali nejen pohřby souvěrců, ale i návštěvy nemocných a spolek se obvykle věnuje i dobročinnosti. Např.při stoletém jubileu v r.1907 věnoval spolek chudým 100 tis.tehdejších rakouských korun, suma rozhodně nezanedbatelná. Počet členů spolku býval 18, což je numerický ekvivalent slova chaj tj.živý.
Podle židovské tradice nesmí zemřelý zůstat v domě smutku, členové Chevra Kadiša bdí a modlí se u zemřelého v obřadní síni, či márnici a provádějí rituální omytí těla k dosažení rituální čistoty (tahara). Náhrobek (eben zichron, hebr.kámen vzpomínek) se na hrobě vztyčuje při prvním výročí úmrtí (v jidiš járcajt), při dalších těchto výročích provádějí členové Chevra kadiša modlitby u hrobu, tuto službu si někteří zbožní Židé předplácejí za života formou příspěvku do pokladny spolku.
I nejbohatší Židé bývali pohřbíváni celkem prostě v bílém rubáši bez kapes (s sebou nevezmeš si ničeho), v prosté borové rakvi, šperky a květiny nejsou židovskými pohřebními rituály povoleny. Přemisťování ostatků je hrubým přečinem proti zásadám judaizmu. Do rakve byla zpravidla přidávána hrst zeminy z Erec Jisrael (země Izraelské), symbolizovala se tak touha po návratu do země předků, tak jak zpívají Židé v písni Hatikvah (hebr.Naděje, dnes hymna státu Izrael).

Tak dlouho, tak hluboko v srdci
duše Žida touží
a směrem k východu
oko hledí k Siónu
Naše naděje se ještě neztratila
ta naděje dvou tisíc let -
být svobodným lidem v naší zemi
v té zemi Siónu a Jeruzaléma.

Rodina Saxlova zahynula v nacistických vyhlazovacích táborech-Otto v Terezíně v r.1944 ve věku 64 let, jeho manželka Gabriela, rodačka z Vídně, v r.1943 kdesi v Polsku (51 let) a jejich syn Erik v r.1943 v plynových komorách Osvětimi (27 let)....

Datum: před 1934

Autor: H.Gold, Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangheit und Gegenwart
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 9.9.2008
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist