EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Teplitz - Synagoge (Teplice - synagoga)

Beschreibung: F/Lt Jan Robert Alexander DFM, DFC
Flight Lieutenant* Jan (Hans) Robert Alexander se narodil v r.1922 v Teplicích-Šanově v židovské německy mluvící rodině, studoval zde na německém gymnaziu. V r.1938 byl rodiči poslán raději dostudovat do Velké Británie, celá rozvětvená rodina (48 osob) byla pak nacisty vyvražděna. Po maturitě v r.1941 se přihlásil jako dobrovolník k RAF, nebyl však zařazen k čs.311 peruti, sloužil výhradně u britských bombardovacích perutí jako navigátor. Během 101 náletu nalétal celkem 480 operačních hodin, naprosto impozantní výkon, takového počtu nedosáhl u Bomber Command žádný čs.letec. Po skončení války vzhledem k osudu rodiny i poměrům ve vlasti zůstal ve Velké Británii, v zemi, která mu v nejhorších dobách poskytla spolehlivý azyl. Sloužil dále v RAF ve štábních funkcích až do r.1973.
Vyznamenán nejvyššími britskými řády, jaká může operační letec obdržet: DFM (Distinguished Flying Medal) a DFC (Distinguished Flying Cross, vyznamenání téže úrovně, určené však pro důstojníky).

*Flight Lieutenant-hodnost v RAF odpovídající hodnosti čs.kapitána

Datum: 1945

Autor: J.Rajlich, Na nebi hrdého Albionu
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 23.1.2009