EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ÈeskyÈesky
› Bild hinzufügen
› Artikel hinzufügen
› Verweis hinzufügen
› GPS hinzufügen
[Zdenìk Pechar 16.6.2008] 
Sorgen  (Starost)

Kategorie: Osada   (správní obec: Dvoreèek (nyní Dvorek))
Bezirk: Eger
Die Ursache des Untergangs: Nicht spezifizieren -
Untergangsepoche: 1970-1980  (Jahr: 1980)
Aktuelle Stand: Znièena zcela

 WGS-84 Koordinate (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°BeschreibungEingegeben 
  50.14203 12.42717 GPS Zdenìk Pechar 16.6.2008  
  50.14231 12.42825 GPS - Sorgenmühle - st.21/èp.6 Zdenìk Pechar 3.5.2015  


Umgebung (do 10km):
Polní mlýn (Fehlamühle) 0.9km
Doubrava (Doberau) 1.6km
Vackovec (Watzgenreuth) 2.2km
Stinglmühle (Stinglmühle) 2.4km
Hnìvín (Knöba) 2.5km
Dìvín (Döba) 2.7km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 3.0km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 3.1km
Hartoušov (Hartessenreuth) 3.1km
Soos (Soos) 3.2km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 3.2km
Stupice (Stobitzhof) 3.3km
Vokov (Wogau) 3.5km
Mostek (Bruck) 3.5km
Vrbová (Förba) 3.5km
Suchá (Dürr) 3.7km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 3.9km
Zelená (Grün) 4.2km
Weissmühle (Weissmühle) 4.6km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 4.6km
Bor (Haid) 4.8km
Chata (Wetterhütte) 4.9km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 5.0km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 5.1km
Dolní zámek (Unterschloss) 5.2km
Spálený dvùr (Brandhof) 5.3km
Voglsmühle (Voglsmühle) 5.3km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 5.5km
Horní zámek (Oberschloss) 5.5km
Brandhof (Brandhof) 5.6km
Mlýnek (Mühlgrün) 5.6km
Kempfmühle (Kempfmühle) 5.6km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 5.9km
Köstelhof (Köstelhof) 5.9km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 5.9km
Horka (Berg) 5.9km
Frankenhau (Frankenhau) 5.9km
Herrenmühle (Herrenmühle) 6.0km
Kunstmühle (Kunstmühle) 6.0km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 6.3km
U Bártù (Barthaus) 6.7km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 6.7km
Ovèárna (Schäferei) 6.8km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 6.9km
Kyselka (Mattelberg) 6.9km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 6.9km
Lesná (Wallhof) 6.9km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 6.9km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 6.9km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 7.3km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 7.5km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 7.5km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 7.5km
Velký Rybník (Grossenteich) 7.6km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 7.6km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 7.6km
U Hansla (Beim Hansl) 7.7km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 7.8km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 7.8km
Rudolfinum (Rudolfinum) 7.9km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 7.9km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 8.0km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 8.1km
Dvoreèek (Höflasgut) 8.2km
Prüllermühle (Prüllermühle) 8.3km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 8.3km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 8.3km
Stegmühle (Stegmühle) 8.3km
Jesenice (Gassnitz) 8.4km
Na Kopci (Berghäuser) 8.4km
Geyerau (Geyerau) 8.4km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 8.5km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 8.5km
Døenice (Treunitz) 8.5km
Jedlièná (Tannenberg) 8.6km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 8.6km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 8.6km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 8.7km
Rusov (Reissengrün) 8.7km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 8.8km
Èižebná (Zweifelsreith) 8.8km
V úžlabí (Kahr) 8.8km
Skalka (Stein) 8.9km
Bärenteich (Bärenteich) 9.0km
Hleïsebe (Siehdichfür) 9.1km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 9.1km
Údolí Ohøe (Egerthal) 9.1km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 9.1km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 9.1km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 9.1km
Markvarec (Marklesgrün) 9.1km
Vogelhof (Vogelhof) 9.1km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 9.1km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 9.2km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 9.2km
Na Dole (Schachthäuser) 9.2km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 9.2km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 9.2km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 9.3km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 9.3km
Kvìtná (Plumberg) 9.3km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 9.3km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 9.4km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 9.4km
Kohlmühle (Kohlmühle) 9.6km
Oldøichov (Ullersgrün) 9.6km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 9.6km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 9.7km
Trojice (Frühmesse) 9.7km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 9.8km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 9.8km
Smrèí (Krondorf) 9.8km
Mäntling (Mäntling) 9.8km
Otov (Ottengrün) 9.9km
Mechová (Mies) 9.9km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 9.9km
Svažec (Ehmet) 9.9km
Na Lillu (Beim Lill) 9.9km
Thumsermühle (Thumsermühle) 10.0km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 10.0km
Na Rabì (Raberhäuser) 10.0km
Ottmühle (Ottmühle) 10.0km

Umgebung (10-20km):
Stockmühle (Stockmühle) 10.1km
Untere Mühle (Untere Mühle) 10.1km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 10.1km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 10.2km
Herrenmühle (Herrenmühle) 10.2km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 10.2km
Drahtmühle (Drahtmühle) 10.2km
Kahlermühle (Kahlermühle) 10.3km
Božetín (Fasattengrün) 10.3km
Eberhof (Eberhof) 10.4km
Podhrad (Pograth) 10.4km
Habartov (Habersbirk) 10.4km
Neuengrün (Neuengrün) 10.5km
Obere Mühle (Obere Mühle) 10.5km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 10.5km
Bukovany (Buckwa) 10.5km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 10.6km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 10.6km
Èervený mlýn (Rothmühle) 10.7km
Úval (Grün) 10.7km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 10.8km
Tùnì (Liebeneck) 10.8km
Skelná Hu (Glashütte) 10.8km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 10.8km
Thumsermühle (Thumsermühle) 10.8km
Hazlov (Haslau) 10.9km
U Rybáka (Fischerwohnung) 10.9km
Svatá Anna (Sankt Anna) 10.9km
Smrèina (Ermesgrün) 10.9km
Vackov (Watzkenreuth) 10.9km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 10.9km
Žírnice (Neuhaus) 10.9km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 11.0km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 11.0km
Libava (Liebau) 11.0km
Tìšov (Teschau) 11.1km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 11.1km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 11.1km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 11.2km
Boden (Boden) 11.3km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 11.3km
Dvoreèky (Krainhof) 11.3km
Sägewerk (Sägewerk) 11.3km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 11.4km
Hechtova My (Hechthau) 11.5km
U Brodu (Furthhäusel) 11.6km
Rodig (Rodig) 11.7km
Bernov (Bernau) 11.7km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 11.8km
Stoinamühle (Stoinamühle) 11.8km
Haselhöfe (Haselhöfe) 11.8km
Dvory (Maierhöfen) 11.8km
Nový Dvùr (Neuhof) 11.9km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 11.9km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 12.0km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 12.0km
Arnoltov (Arnitzgrün) 12.0km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 12.1km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 12.1km
Wildenhof (Wildenhof) 12.1km
Libnov (Liebenau) 12.1km
Kytlice (Kitlitzdorf) 12.1km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 12.1km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 12.1km
Franky (Franken) 12.2km
Teichmühle (Teichmühle) 12.2km
Studánka (Schönbrunn) 12.2km
Tisová (Theißau) 12.2km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 12.3km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 12.4km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 12.4km
Vogelmühle (Vogelmühle) 12.5km
Opatov (Absroth) 12.5km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 12.5km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 12.6km
Železný Hamr (Eisenhammer) 12.6km
Milikov (Miltigau) 12.6km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 12.7km
Grünmühle (Grünmühle) 12.7km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 12.8km
Leimbruck (Leimbruck) 12.8km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 12.8km
Schneidmühle (Schneidmühle) 12.8km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 12.8km
Pomezná (Markhausen) 12.9km
Pomezná (Markhausen) 12.9km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 12.9km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 12.9km
Wies (Wies) 12.9km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 12.9km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 12.9km
Dobrošov (Tobiesenreuth) 13.0km
Röthenbach (Röthenbach) 13.0km
Grillnmühle (Grillnmühle) 13.0km
Výspa (Dürrengrün) 13.1km
Slapany (Schloppenhof) 13.1km
Mühlpeint (Mühlpeint) 13.1km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 13.2km
Ždírnice (Schirnitz) 13.3km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 13.3km
Rathsam (Rathsam) 13.4km
Schirlmühle (Schirlmühle) 13.4km
Krásná Lípa (Schönlind) 13.5km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 13.5km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 13.5km
Dorfmühle (Dorfmühle) 13.5km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 13.5km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 13.5km
Hamr (Waffenhammer) 13.5km
Steinhammer (Steinhammer) 13.5km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 13.5km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 13.6km
Bärnhaus (Bärnhaus) 13.7km
Brusírna (Schleifermühle) 13.7km
Rebmühle (Rebmühle) 13.7km
Hartenberk (Hartenberg) 13.7km
Sla (Moorlohe) 13.7km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 13.8km
U Bauerù (Beim Bauer) 13.8km
Ludabrunn (Ludabrunn) 13.9km
Mühlpeint (Mühlpeint) 13.9km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 14.0km
Zeiselhause (Zeiselhause) 14.0km
Petrova štola (Peterstollen) 14.0km
Sandner (Sandner) 14.1km
Peintmühle (Peintmühle) 14.1km
Fischerhof (Fischerhof) 14.2km
Kneipelbach (Kneipelbach) 14.2km
Horní Paseky (Oberreuth) 14.3km
Ètyødomí (Vierhäuser) 14.3km
Weisenmeister (Weisenmeister) 14.4km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 14.4km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 14.4km
Steingrube (Steingrube) 14.5km
Smrkovec (Schönficht) 14.5km
Berghaus (Berghaus) 14.6km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 14.6km
Schindelberg (Schindelberg) 14.7km
Èerná (Schwarzenbach) 14.7km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 14.7km
Liboc (Frankenhammer) 14.8km
Salerberg (Salerberg) 15.0km
Tilingmühle (Tilingmühle) 15.0km
Dolský mlýn (Grundmühle) 15.0km
Grundhauser (Grundhauser) 15.0km
Valtéøov (Waltersgrün) 15.2km
Garstnermühle (Garstnermühle) 15.2km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 15.4km
Mýtina (Alt Albenreut) 15.6km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 15.6km
Finkenmühle (Finkenmühle) 15.8km
Hammergut (Hammergut) 15.8km
Reuth (Reuth) 15.8km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 15.9km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 15.9km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 16.0km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 16.1km
Waldschenke (Waldschänke) 16.3km
Schwank (Schwank) 16.3km
Sklárny (Glashütten) 16.3km
Brtná (Zeidlweid) 16.5km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 16.6km
Buchhausl (Buchhausl) 16.6km
Staré Hory (Horn) 16.7km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 16.8km
Boden (Boden) 16.9km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 16.9km
Zadní Loch (Hinterloch) 17.2km
Pøední Loch (Vorderloch) 17.7km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 17.8km
Kámen (Stein) 17.9km
Kostelní (Kirchberg) 17.9km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 18.0km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 18.1km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 18.5km
Hranièní hospoda (Grenzschenke) 18.8km
Langmühle (Langmühle) 18.9km
Poèátky (Ursprung) 19.2km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 19.3km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 19.6km
Vysoká (Maiersgrün) 19.8km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist