PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 30.1.2010] 
Ptaèí mlın  (Vogelmühle)   také: Voglùv mlın,

Kategorie: Mlın   (správní obec: Tøi Sekery)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasnı stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.94503 12.60176 GPS - pùvodní katastr Zdenìk Pechar 30.1.2010  


Okolí (do 10km):
Kyks (Kix) 0.4km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 0.8km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 1.2km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 1.2km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 1.3km
Finkenmühle (Finkenmühle) 1.3km
König Mühle (König Mühle) 1.4km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 1.6km
Baier Mühle (Baier Mühle) 1.7km
Novı mlın (Neumühle) 2.1km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 2.1km
Pixùv mlın (Pixamühle) 2.1km
Draha (Droth) 2.2km
Na Drahách (Drothhaus) 2.3km
Na Štole (Stollmühle) 2.4km
Medvìdí mlın (Bärenmühle) 2.5km
Plössl (Plössl) 2.5km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 2.5km
Kocovskı mlın (Kotzauermühle) 3.0km
Skelné Hutì (Glashütten) 3.1km
Finkenmühle (Finkenmühle) 3.3km
Tichovskı hoøejší mlın (Obere Tichamühle) 3.3km
Muglaugl (Muglaugl) 3.4km
Schleppermühle (Schleppermühle) 3.4km
Schusserùv mlın (Schussermühle) 3.5km
Pekelskı mlın (Höllmühle) 3.6km
Hennermühle (Hennermühle) 3.7km
Tinnesùv mlın (Tinnesmühle) 4.0km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 4.1km
Tichovskı prostøední mlın (Mittlere Tichamühle) 4.2km
Folterùv mlın (Foltermühle) 4.3km
Schneidermühle (Schneidermühle) 4.4km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 4.4km
Háj (Grafengrün) 4.8km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 5.1km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 5.2km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 5.2km
Slatiny (Lohhäuser) 5.4km
Gottlùv mlın (Gottlmühle) 5.4km
Waldhäusel (Waldhäusel) 5.5km
Vysoká (Maiersgrün) 5.5km
Lískovec (Haselhof) 5.5km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 5.6km
Winkelmühle (Winkelmühle) 5.6km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 5.7km
Èervenı mlın (Èervenı mlın) 5.7km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 5.7km
Berghauslen (Berghauslen) 5.8km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 5.8km
Horní Hamr (Oberhammer) 6.1km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 6.7km
Broumovskı mlın (Promenhofer Mühl) 6.8km
Selskı mlın (Baumühle) 7.1km
Treppenstein (Treppenstein) 7.2km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 7.3km
Jalovı Dvùr (Galtenstallung) 7.6km
Rosenkranz (Rosenkranz) 7.6km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 7.6km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 7.6km
Stoh (Schober) 7.7km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 7.8km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 7.8km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 7.8km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlın (Marienbad hotel Waldmühle) 7.9km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 8.0km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 8.1km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 8.1km
Habermühle (Habermühle) 8.2km
Dianin Dvùr (Dianahof) 8.5km
Nové Mohelno (Neumugl) 8.7km
Brtná (Zeidlweid) 8.7km
Kanapark (Ganabartl) 8.7km
Lorencùv mlın (Lorenz-Mühle) 8.8km
Regensteich (Regensteich) 8.9km
Kyjovskı mlın (Khoaumühle) 9.2km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 9.2km
Tišina (Kenruh) 9.5km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 9.5km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 9.6km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 9.6km
Klepáèek (Klapel Mühle) 9.6km
Weissmühle (Weissmühle) 9.6km
Finkenmühle (Finkenmühle) 9.7km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 9.7km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 9.7km
Sklárny (Glashütten) 9.8km
Dolní mlın (Untere Mühle) 9.9km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 9.9km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 9.9km

Okolí (10-20km):
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 10.1km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 10.1km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 10.3km
Buchhausl (Buchhausl) 10.3km
Jirglùv mlın (Girglmühle) 10.7km
Nimrod (Nimrod) 10.7km
Chodová Planá-synagoga (Kuttenplan-Synagoge) 10.7km
Hanikùv mlın (Hanikmühle) 10.8km
Kalbmühle (Kalbmühle) 10.9km
Kronùv mlın dolní (Untere Kronmühle) 10.9km
Kronùv mlın horní (Obere Kronmühle) 11.2km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 11.3km
Zlatı mlın (Schlada Mühle) 11.3km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 11.3km
Kyseleckı hamr (Säuerlinghammer) 11.4km
Kastlùv mlın (Kastl Mühle) 11.4km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 11.6km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 11.7km
Ždírnice (Schirnitz) 11.9km
Palièskı Pahorek (Palitzhügel) 12.0km
Bøezí (Pirkau) 12.0km
Kasprùv mlın (Kasparmühle) 12.0km
Palièskı Mlın (Palitz Mühle) 12.1km
Grillnmühle (Grillnmühle) 12.1km
Kneipelbach (Kneipelbach) 12.1km
Horní novı mlın (Hintere Neumühle) 12.2km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 12.2km
Podhorní kavárna (Café Podhorn) 12.2km
Boden (Boden) 12.3km
Doubravskı mlın (Taubrathe Mühle) 12.3km
Leimbruck (Leimbruck) 12.3km
Èervenı mlın (Rothmühle) 12.3km
Buèinskı mlın (Buchmühle) 12.4km
Hamerské Domky (Büchsenhammer,) 12.5km
Rotha (Rotha) 12.5km
Planá - zámek (Planá - zámek) 12.5km
Vysoèany u Ovesnıch Kladrub (Wischezahn) 12.5km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 12.6km
Dolskı mlın (Grundmühle) 12.6km
Grundhauser (Grundhauser) 12.6km
Zajateckı tábor a høbitov u Plané (Gefangenenlager nächst Karolinenhof bei Plan) 12.6km
Mıtina (Alt Albenreut) 12.7km
Železnı mlın (Eisenhammer) 12.7km
Kuh Mühle (Kuh Mühle) 12.7km
Hirtenhaus (Hirtenhaus) 12.8km
Auglmühle (Auglmühle) 12.8km
Lesní mlın (Waldmühle) 12.8km
Halže - zámek (Hals - Schloss) 12.9km
Dolní mlın (Karls Mühle) 13.0km
Podhorní mlın (Bader Mühle) 13.0km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 13.1km
Halser Mühle (Halser Mühle) 13.1km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 13.1km
Novı Dvùr (Neuhof) 13.2km
Planá u Mariánskıch Lázní (Plan in Marienbad) 13.2km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 13.3km
Na palouku (Auhöfel) 13.4km
Panskı mlın (Hernmühle) 13.4km
Stoinamühle (Stoinamühle) 13.6km
Svìtce (Heiligen) 13.7km
Vıšina (Ringelberg) 13.8km
Milikov (Miltigau) 13.8km
U Wallerù (Wallerhaus) 13.8km
Smrkovec (Schönficht) 13.9km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 13.9km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 14.0km
Haubnerùv mlın (Haubnermühle) 14.1km
Haselmühle (Haselmühle) 14.2km
Ruhberghammer (Ruhberghammer) 14.2km
Zahnhammer (Zahnhammer) 14.2km
Rinlhau (Rinlhau) 14.2km
Rinnlhau (Rinnlhau) 14.2km
Jakubùv mlın (Jakobsmühle) 14.2km
Hochofen (Hochofen) 14.3km
Abteimühle (Abteimühle) 14.3km
Egrt Mühle (Egrt Mühle) 14.3km
Mathildensäge (Mathildensäge) 14.4km
Siebermühle (Siebermühle) 14.4km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 14.4km
Novı Hamr (Neuhammer) 14.5km
Špirkùv mlın (Spirkenmühle) 14.5km
Sla (Moorlohe) 14.5km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 14.5km
Haidhäusel (Haidhäusel) 14.5km
Tøetí Hamr (3 Hammer) 14.6km
Peintmühle (Peintmühle) 14.6km
Žírnice (Neuhaus) 14.7km
Tìšov (Teschau) 14.7km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 14.7km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 14.7km
Porklmühle (Porklmühle) 14.7km
Úval (Grün) 14.8km
U Bauerù (Beim Bauer) 14.8km
Mühlpeint (Mühlpeint) 14.8km
Prameny (Sangerberg) 14.8km
Horní mlın (Obere Brettmühle) 14.8km
Vítkov - kostel na návsi (Witttingreith - Kirche) 14.9km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 14.9km
Hammelberg (Hammelberg) 15.0km
Prameny bıvalı hotel (Sangerberg) 15.0km
Fränzmühle (Fränzmühle) 15.0km
Dolní mlın (Neumannmühle) 15.0km
Tìšovskı mlın (Teschauer Mühle) 15.1km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 15.1km
Ottmühle (Ottmühle) 15.2km
Schneidmühle (Schneidmühle) 15.3km
Mühlpeint (Mühlpeint) 15.3km
Novı mlın (Neumühle) 15.3km
Hranièná (Hermannsreith) 15.4km
Mäntling (Mäntling) 15.4km
Sorghofskı mlın (Sorghöfner Mühle) 15.4km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 15.4km
Luèina (Sorghof) 15.5km
Serghofmühle (Serghofmühle) 15.6km
Pocher (Pocher) 15.6km
Hamr (Waffenhammer) 15.7km
Heligenmühle (Heligenmühle) 15.8km
Luglmühle (Luglmühle) 15.8km
Ostrov (Wöhr) 15.8km
Schöpplùv mlın (Schöppelmühle) 15.8km
Kovárna (Waffenschmiede) 15.9km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 16.0km
Plechwalze (Plechwalze) 16.0km
Továrna na døevìné vırobky - Tachov (Továrna na døevìné vırobky - Tachov) 16.0km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 16.2km
Hollinghof (Hollinghof) 16.2km
Koèièí mlın (Katzenmühle) 16.3km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 16.3km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 16.3km
Böhmùv mlın (Böhmmühle) 16.4km
Vìtrov (Baderwinkel) 16.5km
Tımov (Tiefengrün) 16.5km
U Lesa (Waldhäuser) 16.5km
Heyrovského Pila (Heyrovskysäge) 16.6km
Studánka (Schönbrunn) 16.6km
Tachov-Gänsbühl (Tachau-Gänsbühl) 16.6km
Paulus Brunner Hegerhaus (Paulus Brunner Hegerhaus) 16.7km
Trojice (Frühmesse) 16.7km
Libavskı mlın (Liebauermühle) 16.7km
Mechová (Mies) 16.8km
Jesenice (Gassnitz) 16.8km
Zeislova Zahrada (Zeiselgarten) 16.8km
Mıto (Mauthhdorf) 16.8km
Fritzùv mlın (Fritz-Mühle) 16.8km
Pivovar - Tachov (Pivovar - Tachov) 16.9km
Mìstskı mlın (Stadt Mühle) 16.9km
Tachov - Panskı pivovar (Tachov - Panskı pivovar) 16.9km
Tachov-synagoga (Tachau-Synagoge) 16.9km
Tachov - Kino (Tachau - Kino) 16.9km
Bùhnlùv mlın (Bühnlmühle) 16.9km
Libava (Liebau) 17.0km
Novı mlın (Neumühle) 17.0km
Aumühl (Aumühl) 17.0km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 17.1km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 17.1km
Krásná Lípa (Schönlind) 17.1km
Pomezná (Wittichsthal) 17.2km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 17.2km
Brandmühle (Brandmühle) 17.3km
Døenice (Treunitz) 17.4km
Pavlùv Studenec (Paulusbrunn) 17.4km
Hallerùv mlın (Hällermühle) 17.4km
Steinhof (Steinhof) 17.5km
Dvoreèky (Krainhof) 17.5km
Tachov-Vysoká - kaple (Tachau-Hohenstein - Kapelle) 17.5km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 17.5km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 17.5km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 17.6km
Viktoria (Viktoriasäge) 17.6km
Na Šancích (Schanzhäusl) 17.7km
Matzlùv mlın (Matzlmühle) 17.7km
Grundmühle (Grundmühle) 17.8km
Milíøe (Brand) 17.9km
Albersdorfer Mühle (Albersdorfer Mühle) 17.9km
U Smrkù (Fichtenhof) 17.9km
U Smrkù (Fichten Mühle) 18.0km
Jiøskı mlın (Georgsmühle) 18.0km
Novı mlın (Neumühle) 18.1km
Grundhäuser (Grundhäuser) 18.1km
Rovná (Ebmeth) 18.1km
Na Kopci (Berghäuslen) 18.3km
Vranov (Frohnau) 18.3km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 18.4km
Bystøina (Reichenbach) 18.4km
Leinmühle (Leinmühle) 18.4km
Francovy Domky (Franzhäuser) 18.5km
Dorschnerùv mlın (Dorschnermühle) 18.5km
Sägewerk (Sägewerk) 18.6km
Gaberùv mlın (Gaberlmühle) 18.6km
Balassmühle (Balassmühle) 18.6km
Reimundmühle (Reimundmühle) 18.6km
Ehrlich (Ehrlich) 18.7km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 18.7km
Arnoltov (Arnitzgrün) 18.9km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 18.9km
Allisùv mlın (Allismühle) 18.9km
Finkùv mlın (Finkenmühle) 19.0km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 19.0km
Keèovskı mlın (Kötschenmühle) 19.0km
Pøední Chalupy (Vorderhäuslen) 19.2km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 19.2km
Vogelhof (Vogelhof) 19.2km
Schramùv mlın (Schrammühle) 19.2km
Svatı Jan (Sankt Johanniskirche) 19.2km
Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana) (Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana)) 19.3km
U myslivny (Schützenhäuseln) 19.3km
Paulus Brunner Glashütte (Paulus Brunner Glashütte) 19.4km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 19.4km
Èertùv mlın (Teufelsmühle) 19.7km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 19.7km
Nová Ves (Neudorf) 19.7km
Na Spálenci (Brenntenloh) 19.8km
Vítovice (Wiedowitz) 19.8km
Kamennı mlın (Steinmühle) 19.9km
Janov (Johannesdorf) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist