PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 30.1.2010] 
Kocovský mlýn  (Kotzauermühle)   také: Koèovský mlýn,

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Vysoká)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.96887 12.58142 GPS - pùvodní katastr Zdenìk Pechar 30.1.2010  


Okolí (do 10km):
Finkenmühle (Finkenmühle) 0.4km
Muglaugl (Muglaugl) 0.6km
Hennermühle (Hennermühle) 0.9km
Schleppermühle (Schleppermühle) 0.9km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 1.9km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 2.0km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 2.2km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 2.3km
Schneidermühle (Schneidermühle) 2.4km
Vysoká (Maiersgrün) 2.6km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 2.8km
Háj (Grafengrün) 3.0km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 3.0km
Finkenmühle (Finkenmühle) 3.1km
Kyks (Kix) 3.2km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 3.2km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 3.6km
König Mühle (König Mühle) 3.6km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 3.6km
Waldhäusel (Waldhäusel) 3.7km
Baier Mühle (Baier Mühle) 3.9km
Nový mlýn (Neumühle) 4.5km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 4.6km
Lískovec (Haselhof) 4.7km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 4.8km
Na Štole (Stollmühle) 4.8km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 5.0km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 5.0km
Plössl (Plössl) 5.1km
Draha (Droth) 5.2km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 5.2km
Na Drahách (Drothhaus) 5.3km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 5.4km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 5.4km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 5.4km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 5.5km
Slatiny (Lohhäuser) 5.6km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 5.7km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 5.7km
Brtná (Zeidlweid) 5.7km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 5.7km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 6.0km
Winkelmühle (Winkelmühle) 6.0km
Skelné Hutì (Glashütten) 6.1km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 6.4km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 6.5km
Tichovský prostøední mlýn (Mittlere Tichamühle) 6.6km
Pekelský mlýn (Höllmühle) 6.6km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 6.7km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 6.7km
Finkenmühle (Finkenmühle) 6.8km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 6.9km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 6.9km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 6.9km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 7.0km
Sklárny (Glashütten) 7.0km
Stoh (Schober) 7.2km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 7.3km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 7.6km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 7.6km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 7.7km
Buchhausl (Buchhausl) 7.7km
Gottlùv mlýn (Gottlmühle) 7.7km
Nové Mohelno (Neumugl) 7.8km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 8.3km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 8.5km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 8.5km
Berghauslen (Berghauslen) 8.7km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 8.7km
Horní Hamr (Oberhammer) 8.8km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 8.9km
Ždírnice (Schirnitz) 8.9km
Treppenstein (Treppenstein) 9.0km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 9.0km
Selský mlýn (Baumühle) 9.0km
Dianin Dvùr (Dianahof) 9.0km
Grillnmühle (Grillnmühle) 9.1km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 9.2km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 9.3km
Leimbruck (Leimbruck) 9.3km
Kneipelbach (Kneipelbach) 9.3km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 9.3km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 9.3km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 9.5km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 9.5km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 9.6km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 9.6km
Broumovský mlýn (Promenhofer Mühl) 9.7km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 9.9km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 9.9km
Dolský mlýn (Grundmühle) 10.0km
Grundhauser (Grundhauser) 10.0km

Okolí (10-20km):
Boden (Boden) 10.1km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 10.1km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 10.1km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 10.1km
Nový Dvùr (Neuhof) 10.2km
Jalový Dvùr (Galtenstallung) 10.2km
Mýtina (Alt Albenreut) 10.3km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 10.3km
Nimrod (Nimrod) 10.4km
Rosenkranz (Rosenkranz) 10.5km
Stoinamühle (Stoinamühle) 10.6km
Železný mlýn (Eisenhammer) 10.6km
Auglmühle (Auglmühle) 10.7km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 10.7km
Milikov (Miltigau) 10.9km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 10.9km
Habermühle (Habermühle) 11.2km
Kanapark (Ganabartl) 11.3km
Smrkovec (Schönficht) 11.3km
Tišina (Kenruh) 11.4km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 11.4km
Rotha (Rotha) 11.5km
Regensteich (Regensteich) 11.5km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 11.6km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 11.7km
Žírnice (Neuhaus) 11.8km
Úval (Grün) 11.8km
Tìšov (Teschau) 11.8km
Sla (Moorlohe) 11.8km
Lorencùv mlýn (Lorenz-Mühle) 11.8km
U Bauerù (Beim Bauer) 12.1km
Peintmühle (Peintmühle) 12.1km
Hochofen (Hochofen) 12.1km
Ottmühle (Ottmühle) 12.2km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 12.2km
Mühlpeint (Mühlpeint) 12.2km
Kyjovský mlýn (Khoaumühle) 12.2km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 12.3km
Mäntling (Mäntling) 12.4km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 12.4km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 12.4km
Na palouku (Auhöfel) 12.4km
Kronùv mlýn dolní (Untere Kronmühle) 12.4km
Schneidmühle (Schneidmühle) 12.5km
Klepáèek (Klapel Mühle) 12.5km
Mühlpeint (Mühlpeint) 12.6km
Slatinský mlýn (Schladamühle) 12.6km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 12.6km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 12.6km
Weissmühle (Weissmühle) 12.6km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 12.6km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 12.9km
Rinlhau (Rinlhau) 12.9km
Rinnlhau (Rinnlhau) 12.9km
Hanikùv mlýn (Hanikmühle) 13.2km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 13.3km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 13.3km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 13.3km
Abteimühle (Abteimühle) 13.3km
Ostrov (Wöhr) 13.4km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 13.5km
Chodová Planá-synagoga (Kuttenplan-Synagoge) 13.5km
Trojice (Frühmesse) 13.7km
Kovárna (Waffenschmiede) 13.7km
Jirglùv mlýn (Girglmühle) 13.7km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 13.8km
Jesenice (Gassnitz) 13.8km
Mechová (Mies) 13.9km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 13.9km
Studánka (Schönbrunn) 13.9km
Kalbmühle (Kalbmühle) 13.9km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 13.9km
Prameny (Sangerberg) 13.9km
Horní mlýn (Obere Brettmühle) 13.9km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 14.0km
Týmov (Tiefengrün) 14.0km
Prameny bývalý hotel (Sangerberg) 14.0km
Haidhäusel (Haidhäusel) 14.0km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 14.1km
Fränzmühle (Fränzmühle) 14.1km
Libava (Liebau) 14.2km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 14.2km
Dolní mlýn (Neumannmühle) 14.2km
Zlatý mlýn (Schlada Mühle) 14.3km
U Lesa (Waldhäuser) 14.4km
Døenice (Treunitz) 14.5km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 14.6km
Horní nový mlýn (Hintere Neumühle) 14.6km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 14.6km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 14.7km
Slatinský mlýn (Schladamühle) 14.7km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 14.8km
Dvoreèky (Krainhof) 14.8km
Krásná Lípa (Schönlind) 14.8km
Hamerské Domky (Büchsenhammer,) 14.9km
Bøezí (Pirkau) 14.9km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 15.0km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 15.0km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 15.1km
Hirtenhaus (Hirtenhaus) 15.2km
Èervený mlýn (Rothmühle) 15.2km
Grundmühle (Grundmühle) 15.4km
Planá - zámek (Planá - zámek) 15.4km
Halže - zámek (Hals - Schloss) 15.5km
Nový mlýn (Neumühle) 15.6km
Zajatecký tábor a høbitov u Plané (Gefangenenlager nächst Karolinenhof bei Plan) 15.6km
Halser Mühle (Halser Mühle) 15.7km
Grundhäuser (Grundhäuser) 15.7km
U Smrkù (Fichten Mühle) 15.7km
U Smrkù (Fichtenhof) 15.7km
Kuh Mühle (Kuh Mühle) 15.7km
Lesní mlýn (Waldmühle) 15.7km
Sägewerk (Sägewerk) 15.8km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 15.9km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 15.9km
Dolní mlýn (Karls Mühle) 15.9km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 16.0km
Bystøina (Reichenbach) 16.0km
Rovná (Ebmeth) 16.0km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 16.0km
Výšina (Ringelberg) 16.1km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 16.1km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 16.2km
U Wallerù (Wallerhaus) 16.2km
Planá u Mariánských Lázní (Plan in Marienbad) 16.2km
Haselmühle (Haselmühle) 16.3km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 16.3km
Arnoltov (Arnitzgrün) 16.3km
Panský mlýn (Hernmühle) 16.3km
Vogelhof (Vogelhof) 16.4km
Svìtce (Heiligen) 16.4km
Vranov (Frohnau) 16.4km
Mathildensäge (Mathildensäge) 16.5km
Ruhberghammer (Ruhberghammer) 16.5km
Zahnhammer (Zahnhammer) 16.5km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 16.5km
Nový Hamr (Neuhammer) 16.7km
Siebermühle (Siebermühle) 16.7km
Haubnerùv mlýn (Haubnermühle) 16.7km
Leinmühle (Leinmühle) 16.7km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 16.8km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 16.8km
Tøetí Hamr (3 Hammer) 16.9km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 16.9km
Hranièná (Hermannsreith) 17.0km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 17.0km
Balassmühle (Balassmühle) 17.0km
Reimundmühle (Reimundmühle) 17.0km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 17.1km
Špirkùv mlýn (Spirkenmühle) 17.1km
Allisùv mlýn (Allismühle) 17.1km
Jakubùv mlýn (Jakobsmühle) 17.1km
Ehrlich (Ehrlich) 17.2km
Egrt Mühle (Egrt Mühle) 17.2km
Hammelberg (Hammelberg) 17.4km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 17.4km
Thumsermühle (Thumsermühle) 17.8km
Vítkov - kostel na návsi (Witttingreith - Kirche) 17.8km
Serghofmühle (Serghofmühle) 17.9km
Sorghofský mlýn (Sorghöfner Mühle) 17.9km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 17.9km
Koèièí mlýn (Katzenmühle) 18.0km
Luèina (Sorghof) 18.0km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 18.0km
Pocher (Pocher) 18.1km
U myslivny (Schützenhäuseln) 18.1km
Vìtrov (Baderwinkel) 18.2km
Hamr (Waffenhammer) 18.2km
Melter (Melter) 18.2km
Köstelhof (Köstelhof) 18.5km
Heligenmühle (Heligenmühle) 18.5km
Kamenice (Steinbach) 18.5km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 18.5km
Vrbová (Förba) 18.6km
Luglmühle (Luglmühle) 18.6km
Paulus Brunner Hegerhaus (Paulus Brunner Hegerhaus) 18.7km
Plechwalze (Plechwalze) 18.7km
Heyrovského Pila (Heyrovskysäge) 18.8km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 18.8km
Hollinghof (Hollinghof) 18.8km
Vokov (Wogau) 18.9km
Továrna na døevìné výrobky - Tachov (Továrna na døevìné výrobky - Tachov) 18.9km
Pomezná (Wittichsthal) 19.0km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 19.0km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 19.1km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 19.1km
Pavlùv Studenec (Paulusbrunn) 19.2km
Zeislova Zahrada (Zeiselgarten) 19.2km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 19.3km
Na Šancích (Schanzhäusl) 19.4km
Mýto (Mauthhdorf) 19.4km
Cihelna (Ziegelhütte) 19.4km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 19.5km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 19.5km
Tisová (Theißau) 19.5km
Mýtina (Hau) 19.5km
Tachov-Gänsbühl (Tachau-Gänsbühl) 19.5km
Viktoria (Viktoriasäge) 19.7km
Mìstský mlýn (Stadt Mühle) 19.7km
Tachov - Panský pivovar (Tachov - Panský pivovar) 19.7km
Tachov - Kino (Tachau - Kino) 19.7km
Hnìvín (Knöba) 19.8km
Brandmühle (Brandmühle) 19.8km
Nový mlýn (Neumühle) 19.8km
Pivovar - Tachov (Pivovar - Tachov) 19.8km
Tachov-synagoga (Tachau-Synagoge) 19.8km
Lobzy (Lobs) 19.8km
Aumühl (Aumühl) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist