PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 1.2.2010] 
Arnoltov  (Arnitzgrün)   také: Arnetzgrün, Arnolczgrün, Arnoltsgrun, Arnezgrun,

Kategorie: Obec   
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Vojenský výcvikový prostor Prameny -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena èásteènì

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.11478 12.59328 GPS - pùvodní katastr - støed obce Zdenìk Pechar 1.2.2010  
  50.11417 12.58778 z mapy Seznam.cz-židovský høbitov Pavel Frýda 7.5.2010  
  50.12508 12.59072 Zámeèek Špígl Radomír Roup 1.11.2012  


Okolí (do 10km):
Sägewerk (Sägewerk) 0.9km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 1.0km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 1.6km
Nový mlýn (Neumühle) 1.6km
Thumsermühle (Thumsermühle) 1.8km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 1.9km
Dvoreèky (Krainhof) 2.0km
Grundmühle (Grundmühle) 2.0km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 2.0km
Studánka (Schönbrunn) 2.4km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 2.7km
Týmov (Tiefengrün) 2.7km
Grundhäuser (Grundhäuser) 2.7km
Libava (Liebau) 2.8km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 2.8km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 3.0km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 3.0km
Vogelhof (Vogelhof) 3.1km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 3.2km
Tisová (Theißau) 3.2km
Bystøina (Reichenbach) 3.2km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 3.3km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 3.3km
U Smrkù (Fichten Mühle) 3.3km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 3.5km
Mýtina (Hau) 3.6km
Ostrov (Wöhr) 3.6km
Cihelna (Ziegelhütte) 3.6km
Mühlpeint (Mühlpeint) 3.7km
Schneidmühle (Schneidmühle) 3.8km
U Smrkù (Fichtenhof) 3.8km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 4.0km
U Bauerù (Beim Bauer) 4.1km
Krásná Lípa (Schönlind) 4.1km
Mühlpeint (Mühlpeint) 4.2km
Peintmühle (Peintmühle) 4.3km
Kamenice (Steinbach) 4.3km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 4.4km
Sla (Moorlohe) 4.4km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 4.5km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 4.6km
Trojice (Frühmesse) 4.8km
U Lesa (Waldhäuser) 4.9km
Voskárna (Wachshütte) 5.0km
Kovárna (Waffenschmiede) 5.0km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 5.0km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 5.0km
Rovná (Ebmeth) 5.0km
Smrkovec (Schönficht) 5.1km
Dvory (Maierhöfen) 5.2km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 5.2km
Haselhöfe (Haselhöfe) 5.6km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 5.6km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 5.8km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 5.9km
Rusov (Reissengrün) 5.9km
Milikov (Miltigau) 5.9km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 6.0km
Tìšov (Teschau) 6.1km
Kytlice (Kitlitzdorf) 6.1km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 6.1km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 6.1km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 6.2km
Hochofen (Hochofen) 6.2km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 6.2km
Paseka (Schwand) 6.2km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 6.3km
Dolský mlýn (Grundmühle) 6.3km
Grundhauser (Grundhauser) 6.3km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 6.3km
Bukovany (Buckwa) 6.4km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 6.6km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 6.7km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 6.7km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 6.7km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 6.7km
Lobzy (Lobs) 6.8km
Vranov (Frohnau) 6.8km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 6.8km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 6.9km
Úval (Grün) 7.1km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 7.1km
Kneipelbach (Kneipelbach) 7.1km
Novina (Grün) 7.1km
Železný mlýn (Eisenhammer) 7.2km
Auglmühle (Auglmühle) 7.2km
Kempfmühle (Kempfmühle) 7.3km
Habartov (Habersbirk) 7.5km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 7.5km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 7.5km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 7.5km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 7.6km
Stoinamühle (Stoinamühle) 7.7km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 7.7km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 7.7km
Melter (Melter) 7.7km
Geyerau (Geyerau) 7.8km
Lísková (Haselbach) 7.8km
Allisùv mlýn (Allismühle) 7.8km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 7.9km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 7.9km
Mäntling (Mäntling) 8.0km
Am Hammel (Am Hammel) 8.0km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 8.0km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 8.1km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 8.1km
Aussenhof (Aussenhof) 8.1km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 8.1km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 8.1km
Leinmühle (Leinmühle) 8.1km
V úžlabí (Kahr) 8.2km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 8.2km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 8.2km
Vítkov (Wudingrün) 8.2km
Železný Hamr (Eisenhammer) 8.2km
Železný mlýn (Železný mlýn) 8.2km
Pod kopcem (Berghof) 8.4km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 8.6km
Balassmühle (Balassmühle) 8.6km
Frankenhau (Frankenhau) 8.7km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 8.7km
Milíøe (Kohling) 8.7km
Na kopci (Berghäuser) 8.8km
Hartoušov (Hartessenreuth) 8.9km
Reimundmühle (Reimundmühle) 9.1km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 9.2km
Sklárny (Glashütten) 9.3km
Voglsmühle (Voglsmühle) 9.5km
Leimbruck (Leimbruck) 9.5km
Vrbová (Förba) 9.6km
Ždírnice (Schirnitz) 9.6km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 9.6km
Ottmühle (Ottmühle) 9.7km
Nový Dvùr (Neuhof) 9.7km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 9.7km
Ehrlich (Ehrlich) 9.7km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 9.7km
Vackovec (Watzgenreuth) 9.8km
Hnìvín (Knöba) 9.9km
Grillnmühle (Grillnmühle) 9.9km
Markvarec (Marklesgrün) 9.9km
Finkenmühle (Finkenmühle) 9.9km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 9.9km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 9.9km
Jesenice (Gassnitz) 10.0km

Okolí (10-20km):
Na Lillu (Beim Lill) 10.2km
Rinlhau (Rinlhau) 10.2km
Rinnlhau (Rinnlhau) 10.2km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 10.3km
Doubrava (Doberau) 10.5km
Kunstmühle (Kunstmühle) 10.6km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 10.6km
Lvov (Löwenhof) 10.6km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 10.7km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 10.8km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 10.8km
Horka (Berg) 10.9km
Stinglmühle (Stinglmühle) 11.0km
Vokov (Wogau) 11.3km
Stupice (Stobitzhof) 11.5km
Žírnice (Neuhaus) 11.5km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 11.5km
Stegmühle (Stegmühle) 11.5km
Kvìtná (Plumberg) 11.5km
Týn (Thein) 11.5km
Døenice (Treunitz) 11.6km
Rotha (Rotha) 11.6km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 11.8km
Na palouku (Auhöfel) 11.8km
Starost (Sorgen) 12.0km
U Hansla (Beim Hansl) 12.0km
Hartenberk (Hartenberg) 12.0km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 12.0km
U myslivny (Schützenhäuseln) 12.0km
Bor (Haid) 12.1km
Abteimühle (Abteimühle) 12.1km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 12.1km
Prameny (Sangerberg) 12.1km
Prameny bývalý hotel (Sangerberg) 12.1km
Mostek (Bruck) 12.2km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 12.2km
Vogeleis (Vogeleis) 12.2km
Horní mlýn (Obere Brettmühle) 12.2km
Fränzmühle (Fränzmühle) 12.3km
Polní mlýn (Fehlamühle) 12.4km
Tilingmühle (Tilingmühle) 12.4km
Jehlièná (Grasseth) 12.5km
Dolní mlýn (Neumannmühle) 12.6km
Dìvín (Döba) 12.7km
Petrova štola (Peterstollen) 12.7km
Brtná (Zeidlweid) 12.8km
Reuth (Reuth) 12.8km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 12.8km
Hammergut (Hammergut) 12.9km
Mechová (Mies) 13.0km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 13.2km
Mlýnek (Mühlgrün) 13.2km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 13.2km
Lesík (Waldl) 13.2km
Na Kopci (Berghäuser) 13.3km
Kraushof (Kraushof) 13.3km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 13.3km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 13.4km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 13.6km
Libnov (Liebenau) 13.6km
Alberov (Albernhof) 13.6km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 13.6km
Ovèárna (Schäferei) 13.8km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 13.9km
Loket (Elbogen) 13.9km
Nové Sedlo (Neusattl) 14.0km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 14.1km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 14.2km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 14.2km
Haidhäusel (Haidhäusel) 14.2km
Lesná (Wallhof) 14.3km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 14.3km
Lipnice (Littmitz) 14.3km
Stoh (Schober) 14.4km
Jetelištì (Kleeacker) 14.4km
Loket - kostel sv. Jana Køtitele (Elbogen - Kirche St. Johannes der Taufer) 14.4km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 14.5km
Bernov (Bernau) 14.5km
Lískovec (Haselhof) 14.5km
Steinloh (Steinloh) 14.5km
Nimrod (Nimrod) 14.5km
Spálený dvùr (Brandhof) 14.6km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 14.6km
Skelná Hu (Glashütte) 14.6km
Dùl Union II (Unionschacht II) 14.7km
Smrèí (Krondorf) 14.8km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 14.8km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 14.9km
Èižebná (Zweifelsreith) 15.0km
Vysoká (Maiersgrün) 15.0km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 15.1km
Garstnermühle (Garstnermühle) 15.1km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 15.1km
Brandhof (Brandhof) 15.2km
Schöpplùv mlýn (Schöppelmühle) 15.2km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 15.3km
Buchhausl (Buchhausl) 15.3km
Svažec (Ehmet) 15.4km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 15.5km
U Voglerù (Vogler) 15.5km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 15.6km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 15.6km
Schleppermühle (Schleppermühle) 15.6km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 15.6km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 15.7km
Muglaugl (Muglaugl) 15.7km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 15.7km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 15.9km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 15.9km
Stará (Altengrün) 16.0km
Hennermühle (Hennermühle) 16.1km
Finkenmühle (Finkenmühle) 16.2km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 16.2km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 16.2km
Mýtina (Alt Albenreut) 16.3km
Na Rabì (Raberhäuser) 16.3km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 16.3km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 16.3km
Oldøichov (Ullersgrün) 16.4km
Winkelmühle (Winkelmühle) 16.4km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 16.6km
Dianin Dvùr (Dianahof) 16.7km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 16.8km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 16.8km
Staré Hory (Horn) 16.8km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 16.8km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 16.8km
Schneidermühle (Schneidermühle) 17.0km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 17.1km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 17.1km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 17.2km
Háj (Grafengrün) 17.2km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 17.2km
Waldhäusel (Waldhäusel) 17.3km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 17.3km
Vøesová (Doglasgrün) 17.3km
Boden (Boden) 17.4km
Lochmühle (Lochmühle) 17.5km
Loch (Loch) 17.5km
Božetín (Fasattengrün) 17.6km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 17.6km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 17.7km
Køemenitá (Greisbach) 17.8km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 17.9km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 17.9km
Stará Chodovská (Stelzengrün) 18.0km
Ètyødomí (Vierhäuser) 18.1km
Žehrov (Zehrerberg) 18.1km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 18.2km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 18.3km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 18.3km
Hostinec Zehra (Zehra W.H.) 18.3km
Hamr (Waffenhammer) 18.5km
Steinhammer (Steinhammer) 18.5km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 18.7km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 18.9km
Kyks (Kix) 18.9km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 19.0km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 19.0km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 19.1km
Liboc (Frankenhammer) 19.1km
Ecklùv mlýn (Eckelmühle) 19.1km
Na Štole (Stollmühle) 19.3km
Nové Chalupy (Neuhäuser) 19.3km
Steingrube (Steingrube) 19.4km
Finkenmühle (Finkenmühle) 19.4km
Gföllerhäuser (Gföllerhäuser) 19.4km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 19.5km
Opatov (Absroth) 19.7km
König Mühle (König Mühle) 19.8km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 19.8km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 19.9km
Smolnice (Pechgrün) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist