PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 2.2.2010] 
Trappùv mlýn  (Trappenmühle)

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Nová Ves)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.17058 12.42719 GPS - st.35/èp.18 Zdenìk Pechar 2.2.2010  


Okolí (do 10km):
Dìvín (Döba) 0.6km
Mostek (Bruck) 1.2km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 1.5km
Stupice (Stobitzhof) 1.7km
Spálený dvùr (Brandhof) 2.1km
Stinglmühle (Stinglmühle) 2.2km
Polní mlýn (Fehlamühle) 2.3km
Bor (Haid) 2.3km
Suchá (Dürr) 2.5km
Brandhof (Brandhof) 2.5km
Mlýnek (Mühlgrün) 2.7km
Chata (Wetterhütte) 2.9km
Weissmühle (Weissmühle) 3.1km
Starost (Sorgen) 3.2km
Zelená (Grün) 3.3km
Doubrava (Doberau) 3.4km
Soos (Soos) 3.6km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 3.6km
Lesná (Wallhof) 3.8km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 3.8km
Ovèárna (Schäferei) 3.8km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 4.0km
Horka (Berg) 4.0km
Dolní zámek (Unterschloss) 4.1km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 4.1km
Vackovec (Watzgenreuth) 4.1km
Kunstmühle (Kunstmühle) 4.3km
Voglsmühle (Voglsmühle) 4.3km
Horní zámek (Oberschloss) 4.4km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 4.5km
Hartoušov (Hartessenreuth) 5.0km
Herrenmühle (Herrenmühle) 5.1km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 5.1km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 5.2km
Hnìvín (Knöba) 5.2km
Frankenhau (Frankenhau) 5.2km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 5.4km
U Hansla (Beim Hansl) 5.4km
Èižebná (Zweifelsreith) 5.7km
Na Kopci (Berghäuser) 5.7km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 5.7km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 5.7km
Kyselka (Mattelberg) 5.9km
U Bártù (Barthaus) 6.0km
Na Dole (Schachthäuser) 6.0km
Kempfmühle (Kempfmühle) 6.0km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 6.1km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 6.1km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 6.2km
Stegmühle (Stegmühle) 6.2km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 6.3km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 6.4km
Oldøichov (Ullersgrün) 6.4km
Vrbová (Förba) 6.4km
Velký Rybník (Grossenteich) 6.5km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 6.6km
Vokov (Wogau) 6.7km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 6.9km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 6.9km
Na Rabì (Raberhäuser) 6.9km
Svažec (Ehmet) 6.9km
Smrèí (Krondorf) 6.9km
Kohlmühle (Kohlmühle) 7.0km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 7.0km
Božetín (Fasattengrün) 7.1km
Bärenteich (Bärenteich) 7.2km
Kvìtná (Plumberg) 7.2km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 7.2km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 7.5km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 7.5km
Markvarec (Marklesgrün) 7.5km
Untere Mühle (Untere Mühle) 7.6km
Eberhof (Eberhof) 7.6km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 7.6km
Geyerau (Geyerau) 7.6km
Prüllermühle (Prüllermühle) 7.7km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 7.7km
V úžlabí (Kahr) 7.8km
Vackov (Watzkenreuth) 7.9km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 7.9km
Obere Mühle (Obere Mühle) 8.0km
Smrèina (Ermesgrün) 8.0km
Skelná Hu (Glashütte) 8.0km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 8.0km
Na Lillu (Beim Lill) 8.3km
Rusov (Reissengrün) 8.6km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 8.7km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 8.7km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 8.8km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 8.8km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 8.9km
U Brodu (Furthhäusel) 8.9km
Köstelhof (Köstelhof) 8.9km
Teichmühle (Teichmühle) 9.0km
Bernov (Bernau) 9.1km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 9.1km
Dvoreèek (Höflasgut) 9.2km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 9.2km
Vogelmühle (Vogelmühle) 9.4km
Opatov (Absroth) 9.4km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 9.4km
Otov (Ottengrün) 9.5km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 9.5km
Grünmühle (Grünmühle) 9.5km
Jedlièná (Tannenberg) 9.6km
Habartov (Habersbirk) 9.6km
Železný Hamr (Eisenhammer) 9.7km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 9.7km
Libnov (Liebenau) 9.7km
Neuengrün (Neuengrün) 9.8km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 9.9km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 10.0km
Bukovany (Buckwa) 10.0km

Okolí (10-20km):
Výspa (Dürrengrün) 10.1km
Schirlmühle (Schirlmühle) 10.3km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 10.3km
Hleïsebe (Siehdichfür) 10.4km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 10.4km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 10.4km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 10.4km
Hamr (Waffenhammer) 10.4km
Steinhammer (Steinhammer) 10.4km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 10.4km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 10.5km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 10.5km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 10.5km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 10.5km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 10.6km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 10.6km
Rebmühle (Rebmühle) 10.6km
Vogelhof (Vogelhof) 10.6km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 10.7km
Bärnhaus (Bärnhaus) 10.7km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 10.7km
Rudolfinum (Rudolfinum) 10.8km
Hazlov (Haslau) 10.9km
Thumsermühle (Thumsermühle) 10.9km
Ludabrunn (Ludabrunn) 10.9km
Herrenmühle (Herrenmühle) 11.0km
Stockmühle (Stockmühle) 11.0km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 11.0km
Zeiselhause (Zeiselhause) 11.0km
Drahtmühle (Drahtmühle) 11.1km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 11.2km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 11.2km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 11.2km
Röthenbach (Röthenbach) 11.3km
Weisenmeister (Weisenmeister) 11.3km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 11.3km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 11.3km
Ètyødomí (Vierhäuser) 11.3km
Skalka (Stein) 11.4km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 11.4km
Steingrube (Steingrube) 11.4km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 11.5km
Berghaus (Berghaus) 11.5km
Schindelberg (Schindelberg) 11.5km
Èerná (Schwarzenbach) 11.5km
Jesenice (Gassnitz) 11.5km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 11.6km
Údolí Ohøe (Egerthal) 11.6km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 11.6km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 11.6km
Døenice (Treunitz) 11.6km
Thumsermühle (Thumsermühle) 11.6km
Haselhöfe (Haselhöfe) 11.6km
Dvory (Maierhöfen) 11.6km
Liboc (Frankenhammer) 11.7km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 11.7km
Kytlice (Kitlitzdorf) 11.7km
Rodig (Rodig) 11.8km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 11.8km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 11.8km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 11.8km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 11.8km
Hartenberk (Hartenberg) 11.8km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 11.9km
Trojice (Frühmesse) 11.9km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 11.9km
Valtéøov (Waltersgrün) 12.0km
Petrova štola (Peterstollen) 12.1km
U Rybáka (Fischerwohnung) 12.2km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 12.2km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 12.2km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 12.3km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 12.3km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 12.3km
Horní Paseky (Oberreuth) 12.5km
Mäntling (Mäntling) 12.5km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 12.5km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 12.5km
Tisová (Theißau) 12.5km
Sägewerk (Sägewerk) 12.6km
Franky (Franken) 12.7km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 12.8km
Garstnermühle (Garstnermühle) 12.8km
Libava (Liebau) 12.8km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 12.9km
Tùnì (Liebeneck) 12.9km
Ottmühle (Ottmühle) 12.9km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 12.9km
Dvoreèky (Krainhof) 12.9km
Fischerhof (Fischerhof) 13.0km
Kahlermühle (Kahlermühle) 13.0km
Mechová (Mies) 13.1km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 13.1km
Waldschenke (Waldschänke) 13.2km
Schwank (Schwank) 13.2km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 13.2km
Arnoltov (Arnitzgrün) 13.2km
Tilingmühle (Tilingmühle) 13.2km
Úval (Grün) 13.3km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 13.4km
Svatá Anna (Sankt Anna) 13.4km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 13.4km
Salerberg (Salerberg) 13.5km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 13.5km
Podhrad (Pograth) 13.6km
Tìšov (Teschau) 13.6km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 13.7km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 13.8km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 13.9km
Boden (Boden) 13.9km
Èervený mlýn (Rothmühle) 13.9km
Studánka (Schönbrunn) 13.9km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 14.0km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 14.0km
Žírnice (Neuhaus) 14.0km
Hammergut (Hammergut) 14.0km
Reuth (Reuth) 14.0km
Dobrošov (Tobiesenreuth) 14.2km
Staré Hory (Horn) 14.2km
Pomezná (Markhausen) 14.3km
Pomezná (Markhausen) 14.3km
Stoinamühle (Stoinamühle) 14.4km
Hechtova My (Hechthau) 14.5km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 14.5km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 14.6km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 14.7km
Kámen (Stein) 14.7km
Kostelní (Kirchberg) 14.7km
Schneidmühle (Schneidmühle) 14.7km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 14.7km
Nový Dvùr (Neuhof) 14.8km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 14.9km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 14.9km
Milikov (Miltigau) 14.9km
Rathsam (Rathsam) 15.0km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 15.0km
Mühlpeint (Mühlpeint) 15.0km
Zadní Loch (Hinterloch) 15.1km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 15.1km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 15.2km
Wildenhof (Wildenhof) 15.2km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 15.4km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 15.4km
Pøední Loch (Vorderloch) 15.5km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 15.5km
Sla (Moorlohe) 15.6km
Leimbruck (Leimbruck) 15.7km
U Bauerù (Beim Bauer) 15.7km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 15.8km
Wies (Wies) 15.8km
Grillnmühle (Grillnmühle) 15.8km
Mühlpeint (Mühlpeint) 15.8km
Poèátky (Ursprung) 16.0km
Peintmühle (Peintmühle) 16.0km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 16.1km
Ždírnice (Schirnitz) 16.1km
Slapany (Schloppenhof) 16.2km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 16.3km
Hranièní hospoda (Grenzschenke) 16.5km
Krásná Lípa (Schönlind) 16.5km
Smrkovec (Schönficht) 16.5km
Langmühle (Langmühle) 16.6km
Dorfmühle (Dorfmühle) 16.6km
Kneipelbach (Kneipelbach) 16.6km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 16.7km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 16.8km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 16.8km
Brusírna (Schleifermühle) 16.9km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 16.9km
Sandner (Sandner) 17.2km
Dolský mlýn (Grundmühle) 17.2km
Grundhauser (Grundhauser) 17.2km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 17.5km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 17.7km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 17.9km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 18.2km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 18.4km
Finkenmühle (Finkenmühle) 18.4km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 18.5km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 18.5km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 18.6km
Mýtina (Alt Albenreut) 18.8km
Sklárny (Glashütten) 18.8km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 19.1km
Myslivna Hanslberg (Forsthaus Hanslberg) 19.5km
Brtná (Zeidlweid) 19.5km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 19.7km
Buchhausl (Buchhausl) 19.7km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist