PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 12.10.2011] 
Baier Mühle

Kategorie: Mlın   (správní obec: Tachovská Hu)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Postupnì vysídleno po 1945 -
Období zániku: Postupnì po 1945
Souèasnı stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.93407 12.58494 GPS-st.p.è.196(èp.46) Zdenìk Pechar 12.10.2011  


Okolí (do 10km):
König Mühle (König Mühle) 0.3km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 0.5km
Novı mlın (Neumühle) 0.6km
Finkenmühle (Finkenmühle) 0.7km
Medvìdí mlın (Bärenmühle) 0.9km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 1.1km
Plössl (Plössl) 1.3km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 1.5km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 1.6km
Ptaèí mlın (Vogelmühle) 1.7km
Pixùv mlın (Pixamühle) 1.7km
Tichovskı hoøejší mlın (Obere Tichamühle) 1.8km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 1.9km
Kyks (Kix) 2.0km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 2.2km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 2.4km
Na Drahách (Drothhaus) 2.7km
Draha (Droth) 2.7km
Tichovskı prostøední mlın (Mittlere Tichamühle) 2.8km
Pekelskı mlın (Höllmühle) 3.0km
Skelné Hutì (Glashütten) 3.5km
Na Štole (Stollmühle) 3.7km
Kocovskı mlın (Kotzauermühle) 3.9km
Slatiny (Lohhäuser) 4.0km
Tinnesùv mlın (Tinnesmühle) 4.1km
Finkenmühle (Finkenmühle) 4.1km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 4.2km
Hennermühle (Hennermühle) 4.2km
Schneidermühle (Schneidermühle) 4.3km
Folterùv mlın (Foltermühle) 4.3km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 4.4km
Muglaugl (Muglaugl) 4.5km
Schleppermühle (Schleppermühle) 4.5km
Háj (Grafengrün) 4.6km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 4.7km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 4.8km
Horní Hamr (Oberhammer) 4.9km
Schusserùv mlın (Schussermühle) 5.0km
Berghauslen (Berghauslen) 5.0km
Waldhäusel (Waldhäusel) 5.1km
Treppenstein (Treppenstein) 5.5km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 5.5km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 5.6km
Vysoká (Maiersgrün) 5.9km
Broumovskı mlın (Promenhofer Mühl) 5.9km
Jalovı Dvùr (Galtenstallung) 6.3km
Gottlùv mlın (Gottlmühle) 6.5km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 6.8km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 6.9km
Lískovec (Haselhof) 7.1km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 7.3km
Winkelmühle (Winkelmühle) 7.3km
Èervenı mlın (Èervenı mlın) 7.3km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 7.3km
Kanapark (Ganabartl) 7.4km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 7.4km
Nové Mohelno (Neumugl) 7.6km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 7.7km
Rosenkranz (Rosenkranz) 7.7km
Habermühle (Habermühle) 7.8km
Tišina (Kenruh) 7.9km
Selskı mlın (Baumühle) 8.4km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 8.5km
Lorencùv mlın (Lorenz-Mühle) 8.5km
Klepáèek (Klapel Mühle) 8.6km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 8.8km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 8.8km
Kyjovskı mlın (Khoaumühle) 9.0km
Brtná (Zeidlweid) 9.1km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 9.1km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 9.1km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 9.2km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 9.2km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 9.3km
Stoh (Schober) 9.4km
Weissmühle (Weissmühle) 9.4km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlın (Marienbad hotel Waldmühle) 9.5km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 9.5km
Regensteich (Regensteich) 9.6km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 9.7km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 9.9km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 9.9km

Okolí (10-20km):
V Bukovinì (Buchenhäusel) 10.1km
Buchhausl (Buchhausl) 10.1km
Dianin Dvùr (Dianahof) 10.1km
Kalbmühle (Kalbmühle) 10.2km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 10.5km
Finkenmühle (Finkenmühle) 10.6km
Jirglùv mlın (Girglmühle) 10.6km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 10.6km
Horní novı mlın (Hintere Neumühle) 10.7km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 10.7km
Dolní mlın (Untere Mühle) 10.8km
Sklárny (Glashütten) 10.9km
Hamerské Domky (Büchsenhammer,) 11.1km
Bøezí (Pirkau) 11.1km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 11.1km
Kyseleckı hamr (Säuerlinghammer) 11.2km
Chodová Planá-synagoga (Kuttenplan-Synagoge) 11.2km
Zlatı mlın (Schlada Mühle) 11.3km
Hirtenhaus (Hirtenhaus) 11.4km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 11.5km
Halže - zámek (Hals - Schloss) 11.6km
Hanikùv mlın (Hanikmühle) 11.6km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 11.7km
Boden (Boden) 11.8km
Halser Mühle (Halser Mühle) 11.8km
Palièskı Pahorek (Palitzhügel) 12.0km
Palièskı Mlın (Palitz Mühle) 12.1km
Doubravskı mlın (Taubrathe Mühle) 12.3km
Vıšina (Ringelberg) 12.3km
Èervenı mlın (Rothmühle) 12.3km
Kronùv mlın dolní (Untere Kronmühle) 12.3km
Mıtina (Alt Albenreut) 12.4km
U Wallerù (Wallerhaus) 12.4km
Nimrod (Nimrod) 12.4km
Ždírnice (Schirnitz) 12.5km
Kuh Mühle (Kuh Mühle) 12.5km
Zajateckı tábor a høbitov u Plané (Gefangenenlager nächst Karolinenhof bei Plan) 12.5km
Svìtce (Heiligen) 12.6km
Kronùv mlın horní (Obere Kronmühle) 12.6km
Grillnmühle (Grillnmühle) 12.7km
Haselmühle (Haselmühle) 12.7km
Ruhberghammer (Ruhberghammer) 12.7km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 12.7km
Planá - zámek (Planá - zámek) 12.7km
Mathildensäge (Mathildensäge) 12.8km
Zahnhammer (Zahnhammer) 12.8km
Haubnerùv mlın (Haubnermühle) 12.8km
Dolní mlın (Karls Mühle) 12.8km
Lesní mlın (Waldmühle) 12.8km
Kastlùv mlın (Kastl Mühle) 12.8km
Leimbruck (Leimbruck) 12.9km
Novı Hamr (Neuhammer) 13.0km
Siebermühle (Siebermühle) 13.0km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 13.0km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 13.0km
Tøetí Hamr (3 Hammer) 13.1km
Kneipelbach (Kneipelbach) 13.2km
Špirkùv mlın (Spirkenmühle) 13.2km
Planá u Mariánskıch Lázní (Plan in Marienbad) 13.2km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 13.4km
Panskı mlın (Hernmühle) 13.4km
Hammelberg (Hammelberg) 13.5km
Kasprùv mlın (Kasparmühle) 13.5km
Hranièná (Hermannsreith) 13.7km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 13.7km
Novı Dvùr (Neuhof) 13.8km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 13.9km
Dolskı mlın (Grundmühle) 13.9km
Grundhauser (Grundhauser) 13.9km
Sorghofskı mlın (Sorghöfner Mühle) 14.0km
Serghofmühle (Serghofmühle) 14.1km
Luèina (Sorghof) 14.1km
Vítkov - kostel na návsi (Witttingreith - Kirche) 14.1km
Pocher (Pocher) 14.2km
Železnı mlın (Eisenhammer) 14.2km
Rotha (Rotha) 14.2km
Jakubùv mlın (Jakobsmühle) 14.2km
Stoinamühle (Stoinamühle) 14.3km
Auglmühle (Auglmühle) 14.3km
Egrt Mühle (Egrt Mühle) 14.3km
Hamr (Waffenhammer) 14.4km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 14.5km
Koèièí mlın (Katzenmühle) 14.6km
Heligenmühle (Heligenmühle) 14.7km
Luglmühle (Luglmühle) 14.7km
Milikov (Miltigau) 14.8km
Plechwalze (Plechwalze) 14.8km
Vìtrov (Baderwinkel) 14.9km
Hollinghof (Hollinghof) 14.9km
Žírnice (Neuhaus) 15.0km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 15.0km
Paulus Brunner Hegerhaus (Paulus Brunner Hegerhaus) 15.1km
Heyrovského Pila (Heyrovskysäge) 15.1km
Smrkovec (Schönficht) 15.1km
Továrna na døevìné vırobky - Tachov (Továrna na døevìné vırobky - Tachov) 15.1km
Na palouku (Auhöfel) 15.1km
Zeislova Zahrada (Zeiselgarten) 15.4km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 15.4km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 15.4km
Úval (Grün) 15.5km
Pomezná (Wittichsthal) 15.6km
Tìšov (Teschau) 15.6km
Mıto (Mauthhdorf) 15.6km
Tachov-Gänsbühl (Tachau-Gänsbühl) 15.6km
Ottmühle (Ottmühle) 15.7km
Sla (Moorlohe) 15.7km
Hochofen (Hochofen) 15.7km
Pavlùv Studenec (Paulusbrunn) 15.8km
Rinlhau (Rinlhau) 15.8km
Rinnlhau (Rinnlhau) 15.8km
Brandmühle (Brandmühle) 15.9km
Peintmühle (Peintmühle) 15.9km
Novı mlın (Neumühle) 15.9km
Pivovar - Tachov (Pivovar - Tachov) 15.9km
Mìstskı mlın (Stadt Mühle) 15.9km
Tachov - Panskı pivovar (Tachov - Panskı pivovar) 15.9km
Tachov-synagoga (Tachau-Synagoge) 15.9km
Tachov - Kino (Tachau - Kino) 15.9km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 15.9km
Na Šancích (Schanzhäusl) 16.0km
Mäntling (Mäntling) 16.0km
Viktoria (Viktoriasäge) 16.0km
Tìšovskı mlın (Teschauer Mühle) 16.0km
U Bauerù (Beim Bauer) 16.0km
Mühlpeint (Mühlpeint) 16.0km
Aumühl (Aumühl) 16.0km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 16.0km
Abteimühle (Abteimühle) 16.0km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 16.1km
Steinhof (Steinhof) 16.1km
Haidhäusel (Haidhäusel) 16.1km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 16.2km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 16.2km
Cihelna Novı Hrozòatov (Neu Kinsberg) 16.3km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 16.4km
Schneidmühle (Schneidmühle) 16.4km
Tachov-Vysoká - kaple (Tachau-Hohenstein - Kapelle) 16.4km
Milíøe (Brand) 16.5km
Albersdorfer Mühle (Albersdorfer Mühle) 16.5km
Mühlpeint (Mühlpeint) 16.5km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 16.5km
Prameny (Sangerberg) 16.5km
Horní mlın (Obere Brettmühle) 16.5km
Na Kopci (Berghäuslen) 16.6km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 16.6km
Prameny bıvalı hotel (Sangerberg) 16.7km
Fränzmühle (Fränzmühle) 16.7km
Dolní mlın (Neumannmühle) 16.7km
Francovy Domky (Franzhäuser) 16.8km
Mechová (Mies) 16.9km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 16.9km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 17.0km
Ostrov (Wöhr) 17.1km
Jiøskı mlın (Georgsmühle) 17.1km
Jesenice (Gassnitz) 17.3km
Kovárna (Waffenschmiede) 17.3km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 17.5km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 17.5km
Pøední Chalupy (Vorderhäuslen) 17.5km
Trojice (Frühmesse) 17.6km
Všeboøskı mlın (Schöba Mühle) 17.7km
Døenice (Treunitz) 17.7km
Libavskı mlın (Liebauermühle) 17.7km
Paulus Brunner Glashütte (Paulus Brunner Glashütte) 17.8km
Studánka (Schönbrunn) 17.8km
Tımov (Tiefengrün) 17.8km
Böhmùv mlın (Böhmmühle) 17.9km
U Lesa (Waldhäuser) 18.0km
Libava (Liebau) 18.1km
Na Spálenci (Brenntenloh) 18.2km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 18.3km
Keèovskı mlın (Kötschenmühle) 18.3km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 18.4km
Bùhnlùv mlın (Bühnlmühle) 18.4km
Krásná Lípa (Schönlind) 18.5km
Pavlova Hu (Paulushutte) 18.6km
Dvoreèky (Krainhof) 18.6km
Hallerùv mlın (Hällermühle) 18.6km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 18.7km
Svatı Jan (Sankt Johanniskirche) 18.8km
Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana) (Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana)) 18.9km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 19.1km
Grundmühle (Grundmühle) 19.2km
Matzlùv mlın (Matzlmühle) 19.2km
Dolní mlın (Untere Mühle) 19.4km
Tichého mlın (Tichy Mühle) 19.4km
Novı mlın (Neumühle) 19.4km
U Smrkù (Fichten Mühle) 19.4km
U Smrkù (Fichtenhof) 19.4km
Pastvina (Helldroth) 19.5km
Grundhäuser (Grundhäuser) 19.5km
Horní mlın (Obere Mühle) 19.6km
Novı mlın (Neumühle) 19.6km
Rovná (Ebmeth) 19.6km
Janov (Johannesdorf) 19.6km
Sägewerk (Sägewerk) 19.7km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 19.8km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 19.8km
Bystøina (Reichenbach) 19.8km
Dorschnerùv mlın (Dorschnermühle) 19.9km
Vranov (Frohnau) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist