PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 13.10.2011] 
Pixùv mlın  (Pixamühle)

Kategorie: Mlın   (správní obec: Planská Hu)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Postupnì vysídleno po 1945 -
Období zániku: Postupnì po 1945
Souèasnı stav: Znièena èásteènì

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.92653 12.60578 GPS-st.p.è.17(èp.32) Zdenìk Pechar 13.10.2011  


Okolí (do 10km):
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 0.1km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 0.4km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 0.5km
Plössl (Plössl) 1.1km
Na Drahách (Drothhaus) 1.2km
Draha (Droth) 1.2km
Novı mlın (Neumühle) 1.4km
Pekelskı mlın (Höllmühle) 1.5km
Medvìdí mlın (Bärenmühle) 1.6km
Baier Mühle (Baier Mühle) 1.7km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 1.7km
König Mühle (König Mühle) 1.8km
Tichovskı hoøejší mlın (Obere Tichamühle) 1.9km
Skelné Hutì (Glashütten) 1.9km
Ptaèí mlın (Vogelmühle) 2.1km
Kyks (Kix) 2.1km
Finkenmühle (Finkenmühle) 2.2km
Tichovskı prostøední mlın (Mittlere Tichamühle) 2.4km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 2.4km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 2.5km
Na Štole (Stollmühle) 2.8km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 3.0km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 3.1km
Berghauslen (Berghauslen) 3.7km
Horní Hamr (Oberhammer) 4.1km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 4.2km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 4.6km
Broumovskı mlın (Promenhofer Mühl) 4.7km
Kocovskı mlın (Kotzauermühle) 5.0km
Gottlùv mlın (Gottlmühle) 5.1km
Finkenmühle (Finkenmühle) 5.3km
Slatiny (Lohhäuser) 5.4km
Muglaugl (Muglaugl) 5.5km
Schleppermühle (Schleppermühle) 5.5km
Schusserùv mlın (Schussermühle) 5.5km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 5.6km
Tinnesùv mlın (Tinnesmühle) 5.6km
Hennermühle (Hennermühle) 5.6km
Jalovı Dvùr (Galtenstallung) 5.6km
Treppenstein (Treppenstein) 5.8km
Folterùv mlın (Foltermühle) 5.8km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 5.9km
Schneidermühle (Schneidermühle) 5.9km
Rosenkranz (Rosenkranz) 6.1km
Háj (Grafengrün) 6.2km
Habermühle (Habermühle) 6.2km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 6.5km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 6.6km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 6.6km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 6.6km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 6.6km
Èervenı mlın (Èervenı mlın) 6.7km
Waldhäusel (Waldhäusel) 6.8km
Kanapark (Ganabartl) 6.8km
Winkelmühle (Winkelmühle) 6.8km
Lorencùv mlın (Lorenz-Mühle) 6.9km
Selskı mlın (Baumühle) 7.1km
Lískovec (Haselhof) 7.2km
Vysoká (Maiersgrün) 7.3km
Kyjovskı mlın (Khoaumühle) 7.4km
Klepáèek (Klapel Mühle) 7.5km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 7.6km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 7.7km
Weissmühle (Weissmühle) 7.8km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 7.9km
Tišina (Kenruh) 8.0km
Regensteich (Regensteich) 8.0km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 8.1km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 8.3km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 8.4km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 8.5km
Kalbmühle (Kalbmühle) 8.9km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlın (Marienbad hotel Waldmühle) 8.9km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 9.0km
Jirglùv mlın (Girglmühle) 9.0km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 9.0km
Nové Mohelno (Neumugl) 9.2km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 9.2km
Stoh (Schober) 9.2km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 9.4km
Dianin Dvùr (Dianahof) 9.5km
Chodová Planá-synagoga (Kuttenplan-Synagoge) 9.5km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 9.5km
Zlatı mlın (Schlada Mühle) 9.6km
Bøezí (Pirkau) 9.9km
Hanikùv mlın (Hanikmühle) 10.0km

Okolí (10-20km):
Slatinskı mlın (Schladamühle) 10.1km
Horní novı mlın (Hintere Neumühle) 10.2km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 10.4km
Brtná (Zeidlweid) 10.5km
Hamerské Domky (Büchsenhammer,) 10.5km
Èervenı mlın (Rothmühle) 10.6km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 10.9km
Hirtenhaus (Hirtenhaus) 10.9km
Halže - zámek (Hals - Schloss) 10.9km
Kuh Mühle (Kuh Mühle) 10.9km
Zajateckı tábor a høbitov u Plané (Gefangenenlager nächst Karolinenhof bei Plan) 10.9km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 10.9km
Planá - zámek (Planá - zámek) 11.0km
Kronùv mlın dolní (Untere Kronmühle) 11.0km
Halser Mühle (Halser Mühle) 11.1km
Lesní mlın (Waldmühle) 11.1km
Dolní mlın (Karls Mühle) 11.2km
Kronùv mlın horní (Obere Kronmühle) 11.4km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 11.6km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 11.6km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 11.6km
Svìtce (Heiligen) 11.6km
Planá u Mariánskıch Lázní (Plan in Marienbad) 11.6km
Kastlùv mlın (Kastl Mühle) 11.6km
Finkenmühle (Finkenmühle) 11.7km
Panskı mlın (Hernmühle) 11.7km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 11.8km
Buchhausl (Buchhausl) 11.8km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 11.8km
Vıšina (Ringelberg) 11.9km
Dolní mlın (Untere Mühle) 11.9km
U Wallerù (Wallerhaus) 11.9km
Sklárny (Glashütten) 11.9km
Nimrod (Nimrod) 12.0km
Buèinskı mlın (Buchmühle) 12.0km
Haubnerùv mlın (Haubnermühle) 12.1km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 12.3km
Vysoèany u Ovesnıch Kladrub (Wischezahn) 12.3km
Haselmühle (Haselmühle) 12.4km
Ruhberghammer (Ruhberghammer) 12.4km
Zahnhammer (Zahnhammer) 12.4km
Špirkùv mlın (Spirkenmühle) 12.4km
Pila (Brettmühle) 12.4km
Mathildensäge (Mathildensäge) 12.6km
Siebermühle (Siebermühle) 12.6km
Jakubùv mlın (Jakobsmühle) 12.6km
Egrt Mühle (Egrt Mühle) 12.6km
Podhorní kavárna (Café Podhorn) 12.6km
Schartlùv mlın (Schartlmühle) 12.6km
Novı Hamr (Neuhammer) 12.7km
Tøetí Hamr (3 Hammer) 12.7km
Vítkov - kostel na návsi (Witttingreith - Kirche) 12.8km
Kyseleckı hamr (Säuerlinghammer) 12.9km
Hammelberg (Hammelberg) 13.0km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 13.3km
Boden (Boden) 13.5km
Sorghofskı mlın (Sorghöfner Mühle) 13.5km
Luèina (Sorghof) 13.5km
Palièskı Pahorek (Palitzhügel) 13.6km
Pocher (Pocher) 13.6km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 13.6km
Podhorní mlın (Bader Mühle) 13.6km
Palièskı Mlın (Palitz Mühle) 13.7km
Serghofmühle (Serghofmühle) 13.7km
Hamr (Waffenhammer) 13.7km
Heligenmühle (Heligenmühle) 13.7km
Luglmühle (Luglmühle) 13.7km
Ždírnice (Schirnitz) 13.8km
Doubravskı mlın (Taubrathe Mühle) 13.9km
Hranièná (Hermannsreith) 13.9km
Kasprùv mlın (Kasparmühle) 13.9km
Plechwalze (Plechwalze) 14.0km
Továrna na døevìné vırobky - Tachov (Továrna na døevìné vırobky - Tachov) 14.0km
Mıtina (Alt Albenreut) 14.1km
Grillnmühle (Grillnmühle) 14.1km
Rotha (Rotha) 14.1km
Leimbruck (Leimbruck) 14.2km
Kneipelbach (Kneipelbach) 14.2km
Hollinghof (Hollinghof) 14.2km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 14.2km
Tachov-Gänsbühl (Tachau-Gänsbühl) 14.5km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 14.6km
Koèièí mlın (Katzenmühle) 14.7km
Dolskı mlın (Grundmühle) 14.7km
Grundhauser (Grundhauser) 14.7km
Železnı mlın (Eisenhammer) 14.7km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 14.7km
Heyrovského Pila (Heyrovskysäge) 14.8km
Zeislova Zahrada (Zeiselgarten) 14.8km
Mıto (Mauthhdorf) 14.8km
Mìstskı mlın (Stadt Mühle) 14.8km
Tachov - Panskı pivovar (Tachov - Panskı pivovar) 14.8km
Tachov-synagoga (Tachau-Synagoge) 14.8km
Tachov - Kino (Tachau - Kino) 14.8km
Auglmühle (Auglmühle) 14.8km
Pivovar - Tachov (Pivovar - Tachov) 14.9km
Vìtrov (Baderwinkel) 15.0km
Paulus Brunner Hegerhaus (Paulus Brunner Hegerhaus) 15.0km
Novı mlın (Neumühle) 15.0km
Aumühl (Aumühl) 15.0km
Na palouku (Auhöfel) 15.0km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 15.1km
Novı Dvùr (Neuhof) 15.2km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 15.2km
Brandmühle (Brandmühle) 15.3km
Tachov-Vysoká - kaple (Tachau-Hohenstein - Kapelle) 15.4km
Steinhof (Steinhof) 15.5km
Pomezná (Wittichsthal) 15.6km
Stoinamühle (Stoinamühle) 15.6km
Viktoria (Viktoriasäge) 15.7km
Porklmühle (Porklmühle) 15.7km
Pavlùv Studenec (Paulusbrunn) 15.8km
Abteimühle (Abteimühle) 15.8km
Haidhäusel (Haidhäusel) 15.8km
Albersdorfer Mühle (Albersdorfer Mühle) 15.9km
Milikov (Miltigau) 15.9km
Smrkovec (Schönficht) 15.9km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 15.9km
Jiøskı mlın (Georgsmühle) 15.9km
Rinlhau (Rinlhau) 15.9km
Rinnlhau (Rinnlhau) 15.9km
Milíøe (Brand) 16.0km
Na Šancích (Schanzhäusl) 16.1km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 16.1km
Hochofen (Hochofen) 16.2km
Horní mlın (Obere Brettmühle) 16.3km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 16.4km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 16.4km
Prameny (Sangerberg) 16.4km
Novı mlın (Neumühle) 16.4km
Žírnice (Neuhaus) 16.5km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 16.5km
Prameny bıvalı hotel (Sangerberg) 16.5km
Fränzmühle (Fränzmühle) 16.5km
Dolní mlın (Neumannmühle) 16.5km
Sla (Moorlohe) 16.6km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 16.6km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 16.6km
Na Kopci (Berghäuslen) 16.7km
Peintmühle (Peintmühle) 16.7km
Úval (Grün) 16.8km
Tìšov (Teschau) 16.8km
U Bauerù (Beim Bauer) 16.8km
Mühlpeint (Mühlpeint) 16.8km
Francovy Domky (Franzhäuser) 16.9km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 17.0km
Keèovskı mlın (Kötschenmühle) 17.0km
Schöpplùv mlın (Schöppelmühle) 17.0km
Ottmühle (Ottmühle) 17.1km
Tìšovskı mlın (Teschauer Mühle) 17.2km
Schneidmühle (Schneidmühle) 17.3km
Mühlpeint (Mühlpeint) 17.3km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 17.3km
Svatı Jan (Sankt Johanniskirche) 17.3km
Mäntling (Mäntling) 17.4km
Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana) (Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana)) 17.4km
Pøední Chalupy (Vorderhäuslen) 17.5km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 17.5km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 17.7km
Paulus Brunner Glashütte (Paulus Brunner Glashütte) 17.7km
Ostrov (Wöhr) 17.8km
Kovárna (Waffenschmiede) 17.9km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 18.0km
Janov (Johannesdorf) 18.0km
Vítovice (Wiedowitz) 18.0km
Na Spálenci (Brenntenloh) 18.1km
Fritzùv mlın (Fritz-Mühle) 18.1km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 18.3km
Böhmùv mlın (Böhmmühle) 18.4km
Mechová (Mies) 18.5km
Novı mlın (Neumühle) 18.5km
U Lesa (Waldhäuser) 18.5km
Pavlova Hu (Paulushutte) 18.6km
Tımov (Tiefengrün) 18.6km
Jesenice (Gassnitz) 18.7km
Trojice (Frühmesse) 18.7km
Libavskı mlın (Liebauermühle) 18.7km
Studánka (Schönbrunn) 18.7km
Bùhnlùv mlın (Bühnlmühle) 18.7km
Tichého mlın (Tichy Mühle) 18.8km
Pastvina (Helldroth) 18.8km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 18.9km
Dolní mlın (Untere Mühle) 18.9km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 18.9km
Krásná Lípa (Schönlind) 19.0km
Libava (Liebau) 19.1km
Døenice (Treunitz) 19.2km
Horní mlın (Obere Mühle) 19.2km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 19.2km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 19.2km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 19.2km
Hallerùv mlın (Hällermühle) 19.5km
Matzlùv mlın (Matzlmühle) 19.5km
Tisová - novı zámek (Tisová - novı zámek) 19.5km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 19.6km
Dvoreèky (Krainhof) 19.6km
Lesná-synagoga (Schönwald-Synagoge) 19.8km
Grundmühle (Grundmühle) 19.9km
U Smrkù (Fichtenhof) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist