PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 20.10.2011] 
Rusov  (Reissengrün)

Kategorie: Samota   (správní obec: Chlum sv. Maøí)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.15911 12.54828 GPS - støed osady Zdenìk Pechar 20.10.2011  


Okolí (do 10km):
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 1.1km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 1.3km
Geyerau (Geyerau) 1.9km
Bukovany (Buckwa) 2.0km
V úžlabí (Kahr) 2.4km
Habartov (Habersbirk) 2.5km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 2.7km
Haselhöfe (Haselhöfe) 3.1km
Dvory (Maierhöfen) 3.1km
Kempfmühle (Kempfmühle) 3.2km
Frankenhau (Frankenhau) 3.4km
Kytlice (Kitlitzdorf) 3.4km
Thumsermühle (Thumsermühle) 4.0km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 4.0km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 4.0km
Markvarec (Marklesgrün) 4.1km
Tisová (Theißau) 4.1km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 4.2km
Voglsmühle (Voglsmühle) 4.3km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 4.4km
Na Lillu (Beim Lill) 4.5km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 4.5km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 4.7km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 4.7km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 4.8km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 4.9km
Vogelhof (Vogelhof) 4.9km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 4.9km
Kunstmühle (Kunstmühle) 5.0km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 5.0km
Mýtina (Hau) 5.2km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 5.3km
Voskárna (Wachshütte) 5.3km
Horka (Berg) 5.4km
Am Hammel (Am Hammel) 5.4km
Stegmühle (Stegmühle) 5.6km
Lísková (Haselbach) 5.6km
Cihelna (Ziegelhütte) 5.6km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 5.7km
Kvìtná (Plumberg) 5.7km
Sägewerk (Sägewerk) 5.8km
Arnoltov (Arnitzgrün) 5.9km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 6.0km
Hartoušov (Hartessenreuth) 6.1km
U Hansla (Beim Hansl) 6.2km
Vackovec (Watzgenreuth) 6.6km
Aussenhof (Aussenhof) 6.6km
Dvoreèky (Krainhof) 6.7km
Stinglmühle (Stinglmühle) 6.8km
Stupice (Stobitzhof) 6.8km
Bor (Haid) 6.9km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 6.9km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 7.0km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 7.0km
Doubrava (Doberau) 7.1km
Libava (Liebau) 7.1km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 7.1km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 7.1km
Hartenberk (Hartenberg) 7.2km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 7.3km
Nový mlýn (Neumühle) 7.3km
Mostek (Bruck) 7.4km
Na Kopci (Berghäuser) 7.4km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 7.5km
Hnìvín (Knöba) 7.6km
Studánka (Schönbrunn) 7.7km
Grundmühle (Grundmühle) 7.7km
Mlýnek (Mühlgrün) 7.8km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 7.8km
Trojice (Frühmesse) 7.8km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 7.8km
Kamenice (Steinbach) 7.8km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 7.8km
Petrova štola (Peterstollen) 7.9km
Libnov (Liebenau) 8.0km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 8.0km
Vrbová (Förba) 8.1km
Grundhäuser (Grundhäuser) 8.1km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 8.1km
Dìvín (Döba) 8.2km
Ovèárna (Schäferei) 8.2km
Tilingmühle (Tilingmühle) 8.2km
Týn (Thein) 8.3km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 8.3km
Bystøina (Reichenbach) 8.4km
Týmov (Tiefengrün) 8.5km
Polní mlýn (Fehlamühle) 8.6km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 8.6km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 8.6km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 8.6km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 8.6km
Lvov (Löwenhof) 8.6km
Starost (Sorgen) 8.7km
Lesná (Wallhof) 8.7km
Bernov (Bernau) 8.7km
Reuth (Reuth) 8.7km
U Smrkù (Fichten Mühle) 8.7km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 8.7km
Skelná Hu (Glashütte) 8.8km
Hammergut (Hammergut) 8.8km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 8.9km
Smrèí (Krondorf) 8.9km
Schneidmühle (Schneidmühle) 8.9km
Paseka (Schwand) 8.9km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 9.0km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 9.0km
Mühlpeint (Mühlpeint) 9.0km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 9.1km
U Smrkù (Fichtenhof) 9.1km
Èižebná (Zweifelsreith) 9.3km
Kraushof (Kraushof) 9.3km
Novina (Grün) 9.3km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 9.4km
Ostrov (Wöhr) 9.4km
Spálený dvùr (Brandhof) 9.5km
Svažec (Ehmet) 9.5km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 9.5km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 9.7km
U Bauerù (Beim Bauer) 9.7km
Mühlpeint (Mühlpeint) 9.7km
Krásná Lípa (Schönlind) 9.7km
Vítkov (Wudingrün) 9.7km
Vokov (Wogau) 9.8km
Tìšov (Teschau) 9.8km
Sla (Moorlohe) 9.8km
Lesík (Waldl) 9.8km
Peintmühle (Peintmühle) 9.9km
Garstnermühle (Garstnermühle) 10.0km
Lobzy (Lobs) 10.0km
Pod kopcem (Berghof) 10.0km
Železný Hamr (Eisenhammer) 10.0km
Železný mlýn (Železný mlýn) 10.0km

Okolí (10-20km):
Brandhof (Brandhof) 10.1km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 10.2km
Úval (Grün) 10.2km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 10.2km
Rovná (Ebmeth) 10.2km
Mäntling (Mäntling) 10.4km
Milikov (Miltigau) 10.4km
Na Rabì (Raberhäuser) 10.5km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 10.5km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 10.5km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 10.5km
Oldøichov (Ullersgrün) 10.6km
Smrkovec (Schönficht) 10.6km
U Lesa (Waldhäuser) 10.6km
Kovárna (Waffenschmiede) 10.7km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 10.8km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 10.8km
Na kopci (Berghäuser) 10.9km
Suchá (Dürr) 11.0km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 11.0km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 11.0km
Jesenice (Gassnitz) 11.3km
Stoinamühle (Stoinamühle) 11.3km
Chata (Wetterhütte) 11.4km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 11.4km
Jehlièná (Grasseth) 11.4km
Soos (Soos) 11.5km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 11.5km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 11.6km
Steinloh (Steinloh) 11.6km
Zelená (Grün) 11.7km
Weissmühle (Weissmühle) 11.7km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 11.7km
Dolský mlýn (Grundmühle) 11.7km
Grundhauser (Grundhauser) 11.7km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 11.7km
Vranov (Frohnau) 11.7km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 11.7km
Božetín (Fasattengrün) 11.8km
Ottmühle (Ottmühle) 11.8km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 11.8km
Staré Hory (Horn) 11.8km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 11.8km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 11.9km
Kneipelbach (Kneipelbach) 12.0km
Hochofen (Hochofen) 12.0km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 12.0km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 12.0km
Lipnice (Littmitz) 12.0km
Melter (Melter) 12.0km
Milíøe (Kohling) 12.0km
Na Dole (Schachthäuser) 12.1km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 12.1km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 12.1km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 12.1km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 12.2km
Alberov (Albernhof) 12.2km
Ètyødomí (Vierhäuser) 12.3km
Stará (Altengrün) 12.3km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 12.3km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 12.4km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 12.4km
Døenice (Treunitz) 12.5km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 12.5km
Dolní zámek (Unterschloss) 12.6km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 12.6km
Köstelhof (Köstelhof) 12.6km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 12.6km
Allisùv mlýn (Allismühle) 12.6km
Vogeleis (Vogeleis) 12.6km
Hamr (Waffenhammer) 12.7km
Steinhammer (Steinhammer) 12.7km
U Voglerù (Vogler) 12.7km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 12.7km
Nový Dvùr (Neuhof) 12.8km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 12.8km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 12.9km
Auglmühle (Auglmühle) 13.0km
Leinmühle (Leinmühle) 13.0km
Leimbruck (Leimbruck) 13.1km
Železný mlýn (Eisenhammer) 13.1km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 13.2km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 13.3km
Ždírnice (Schirnitz) 13.3km
Liboc (Frankenhammer) 13.4km
Grillnmühle (Grillnmühle) 13.4km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 13.4km
Balassmühle (Balassmühle) 13.5km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 13.6km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 13.6km
Steingrube (Steingrube) 13.6km
Žírnice (Neuhaus) 13.6km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 13.6km
Dùl Union II (Unionschacht II) 13.6km
Opatov (Absroth) 13.8km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 13.8km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 13.9km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 13.9km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 13.9km
Jetelištì (Kleeacker) 13.9km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 14.0km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 14.0km
Reimundmühle (Reimundmühle) 14.0km
Teichmühle (Teichmühle) 14.1km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 14.1km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 14.1km
Mechová (Mies) 14.2km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 14.2km
Sklárny (Glashütten) 14.3km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 14.4km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 14.4km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 14.4km
Vackov (Watzkenreuth) 14.5km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 14.5km
Rebmühle (Rebmühle) 14.5km
Lochmühle (Lochmühle) 14.5km
Loch (Loch) 14.5km
Ehrlich (Ehrlich) 14.5km
Vogelmühle (Vogelmühle) 14.6km
Finkenmühle (Finkenmühle) 14.6km
Eberhof (Eberhof) 14.7km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 14.7km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 14.7km
Grünmühle (Grünmühle) 14.7km
Èerná (Schwarzenbach) 14.7km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 14.7km
Smrèina (Ermesgrün) 14.9km
Vøesová (Doglasgrün) 14.9km
Køemenitá (Greisbach) 15.0km
Rudolfinum (Rudolfinum) 15.1km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 15.1km
Schwank (Schwank) 15.2km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 15.3km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 15.5km
Schirlmühle (Schirlmühle) 15.5km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 15.6km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 15.6km
Hostinec Zehra (Zehra W.H.) 15.6km
Žehrov (Zehrerberg) 15.6km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 15.7km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 15.8km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 15.8km
Rinlhau (Rinlhau) 15.9km
Rinnlhau (Rinnlhau) 15.9km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 16.0km
Podhrad (Pograth) 16.1km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 16.1km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 16.2km
Schindelberg (Schindelberg) 16.2km
Valtéøov (Waltersgrün) 16.2km
Ecklùv mlýn (Eckelmühle) 16.2km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 16.3km
Èervený mlýn (Rothmühle) 16.3km
Stará Chodovská (Stelzengrün) 16.3km
Bärnhaus (Bärnhaus) 16.5km
Zeiselhause (Zeiselhause) 16.5km
Ludabrunn (Ludabrunn) 16.7km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 16.7km
Weisenmeister (Weisenmeister) 17.0km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 17.0km
Brtná (Zeidlweid) 17.0km
Gföllerhäuser (Gföllerhäuser) 17.0km
Berghaus (Berghaus) 17.1km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 17.1km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 17.2km
Nové Chalupy (Neuhäuser) 17.2km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 17.4km
Rotha (Rotha) 17.4km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 17.5km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 17.6km
Na palouku (Auhöfel) 17.6km
Abteimühle (Abteimühle) 17.7km
Hechtova My (Hechthau) 17.8km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 17.9km
Studená Voda (Kalt Wasser) 17.9km
Neuhäuser (Neuhäuser) 18.0km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 18.1km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 18.1km
Wildenhof (Wildenhof) 18.2km
Kostelní (Kirchberg) 18.2km
Obora (Hochgarth) 18.2km
Šindelová (Schindlwald) 18.3km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 18.4km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 18.5km
Kámen (Stein) 18.5km
Pouš (Oedt) 18.5km
Waldschenke (Waldschänke) 18.6km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 18.6km
Dorfmühle (Dorfmühle) 18.7km
Brusírna (Schleifermühle) 18.7km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 18.7km
Buchhausl (Buchhausl) 18.7km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 18.8km
Schindelhäuser (Schindelhäuser) 18.8km
Mýtina (Alt Albenreut) 18.9km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 18.9km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 18.9km
Milíøe (Kohling (Ober, Unter)) 18.9km
Slapany (Schloppenhof) 19.0km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 19.0km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 19.0km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 19.0km
Sandner (Sandner) 19.1km
Poèátky (Ursprung) 19.4km
Krásná Lípa (Schönlind) 19.5km
Na Huském Vrchu (Am Hüttenberg) 19.5km
Hohe Winkel (Hohe Winkel) 19.5km
Sackhäuser (Sackhäuser) 19.5km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 19.7km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 19.7km
Vysoká (Maiersgrün) 19.7km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 19.8km
Javoøina (Ahornswald) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist