PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 3.6.2012] 
Tìšov  (Teschau)   také: Teschan, Teschav, Theschav, Deschau,

Kategorie: Obec   
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena èásteènì

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.07125 12.53956 GPS - støed obce Zdenìk Pechar 3.6.2012  


Okolí (do 10km):
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 0.4km
Úval (Grün) 1.1km
Milikov (Miltigau) 1.5km
Stoinamühle (Stoinamühle) 1.6km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 1.9km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 1.9km
Trojice (Frühmesse) 2.0km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 2.3km
Mäntling (Mäntling) 2.4km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 3.0km
Kneipelbach (Kneipelbach) 3.0km
Schneidmühle (Schneidmühle) 3.2km
Libava (Liebau) 3.3km
Leimbruck (Leimbruck) 3.4km
Nový Dvùr (Neuhof) 3.6km
Ždírnice (Schirnitz) 3.6km
Sla (Moorlohe) 3.6km
Mühlpeint (Mühlpeint) 3.7km
Grillnmühle (Grillnmühle) 3.8km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 3.9km
Ottmühle (Ottmühle) 4.0km
Studánka (Schönbrunn) 4.0km
U Bauerù (Beim Bauer) 4.0km
Mühlpeint (Mühlpeint) 4.1km
Dvoreèky (Krainhof) 4.2km
Dolský mlýn (Grundmühle) 4.2km
Grundhauser (Grundhauser) 4.2km
Smrkovec (Schönficht) 4.2km
Peintmühle (Peintmühle) 4.3km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 4.6km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 4.8km
Jesenice (Gassnitz) 4.9km
Vogelhof (Vogelhof) 4.9km
Finkenmühle (Finkenmühle) 5.0km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 5.1km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 5.1km
Sklárny (Glashütten) 5.2km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 5.3km
Sägewerk (Sägewerk) 5.3km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 5.4km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 5.4km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 5.5km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 5.5km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 5.5km
Týmov (Tiefengrün) 5.5km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 5.5km
Žírnice (Neuhaus) 5.6km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 5.7km
Ostrov (Wöhr) 5.8km
Arnoltov (Arnitzgrün) 6.1km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 6.2km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 6.4km
Nový mlýn (Neumühle) 6.5km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 6.5km
Døenice (Treunitz) 6.6km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 6.6km
Grundmühle (Grundmühle) 6.6km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 6.6km
Thumsermühle (Thumsermühle) 7.0km
Brtná (Zeidlweid) 7.2km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 7.2km
Železný mlýn (Eisenhammer) 7.2km
Auglmühle (Auglmühle) 7.2km
Grundhäuser (Grundhäuser) 7.4km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 7.4km
Hochofen (Hochofen) 7.5km
Mechová (Mies) 7.6km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 7.6km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 7.6km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 7.6km
Kovárna (Waffenschmiede) 7.6km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 7.6km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 7.6km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 7.6km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 7.6km
Vrbová (Förba) 7.7km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 7.8km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 7.8km
Krásná Lípa (Schönlind) 7.8km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 7.8km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 7.9km
U Smrkù (Fichten Mühle) 7.9km
Bystøina (Reichenbach) 8.0km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 8.1km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 8.1km
U Lesa (Waldhäuser) 8.1km
U Smrkù (Fichtenhof) 8.2km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 8.4km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 8.4km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 8.6km
Hartoušov (Hartessenreuth) 8.6km
Vokov (Wogau) 8.7km
Hnìvín (Knöba) 8.7km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 9.0km
Kempfmühle (Kempfmühle) 9.1km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 9.1km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 9.1km
Tisová (Theißau) 9.1km
Buchhausl (Buchhausl) 9.2km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 9.2km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 9.3km
Rovná (Ebmeth) 9.3km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 9.4km
Vackovec (Watzgenreuth) 9.5km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 9.5km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 9.5km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 9.6km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 9.6km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 9.6km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 9.7km
Mýtina (Hau) 9.7km
Köstelhof (Köstelhof) 9.8km
Rusov (Reissengrün) 9.8km
Cihelna (Ziegelhütte) 9.8km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 9.9km
Vysoká (Maiersgrün) 9.9km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 10.0km

Okolí (10-20km):
Kamenice (Steinbach) 10.1km
Èervený mlýn (Rothmühle) 10.2km
Mýtina (Alt Albenreut) 10.2km
Doubrava (Doberau) 10.2km
Podhrad (Pograth) 10.3km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 10.3km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 10.5km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 10.6km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 10.6km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 10.7km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 10.7km
Dvory (Maierhöfen) 10.7km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 10.7km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 10.9km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 10.9km
Vranov (Frohnau) 10.9km
Frankenhau (Frankenhau) 11.0km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 11.0km
Starost (Sorgen) 11.1km
Haselhöfe (Haselhöfe) 11.1km
Voskárna (Wachshütte) 11.1km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 11.1km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 11.2km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 11.2km
Bukovany (Buckwa) 11.2km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 11.2km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 11.3km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 11.3km
Boden (Boden) 11.3km
Muglaugl (Muglaugl) 11.3km
Schleppermühle (Schleppermühle) 11.3km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 11.4km
Brusírna (Schleifermühle) 11.4km
Stinglmühle (Stinglmühle) 11.4km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 11.4km
Hennermühle (Hennermühle) 11.4km
Voglsmühle (Voglsmühle) 11.5km
Geyerau (Geyerau) 11.5km
Finkenmühle (Finkenmühle) 11.5km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 11.6km
Rudolfinum (Rudolfinum) 11.6km
Kytlice (Kitlitzdorf) 11.6km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 11.6km
Dorfmühle (Dorfmühle) 11.7km
Lískovec (Haselhof) 11.7km
Rinlhau (Rinlhau) 11.7km
Rinnlhau (Rinnlhau) 11.7km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 11.8km
Sandner (Sandner) 11.8km
Polní mlýn (Fehlamühle) 11.8km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 11.8km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 11.8km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 11.8km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 11.8km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 11.8km
Waldhäusel (Waldhäusel) 11.9km
Schneidermühle (Schneidermühle) 11.9km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 11.9km
Leinmühle (Leinmühle) 11.9km
Háj (Grafengrün) 12.0km
Allisùv mlýn (Allismühle) 12.0km
V úžlabí (Kahr) 12.1km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 12.1km
Paseka (Schwand) 12.1km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 12.1km
Rotha (Rotha) 12.1km
Hechtova My (Hechthau) 12.2km
Habartov (Habersbirk) 12.2km
Wildenhof (Wildenhof) 12.3km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 12.3km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 12.4km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 12.4km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 12.4km
Stupice (Stobitzhof) 12.4km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 12.4km
Lobzy (Lobs) 12.4km
Melter (Melter) 12.4km
Balassmühle (Balassmühle) 12.5km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 12.5km
Slapany (Schloppenhof) 12.6km
Stoh (Schober) 12.6km
Kunstmühle (Kunstmühle) 12.8km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 12.8km
Na palouku (Auhöfel) 12.8km
Reimundmühle (Reimundmühle) 12.8km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 12.9km
Dìvín (Döba) 12.9km
Mostek (Bruck) 13.0km
Novina (Grün) 13.0km
Horka (Berg) 13.1km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 13.1km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 13.2km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 13.3km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 13.5km
Bor (Haid) 13.5km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 13.5km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 13.6km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 13.6km
Lísková (Haselbach) 13.6km
Markvarec (Marklesgrün) 13.7km
Am Hammel (Am Hammel) 13.7km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 13.8km
Winkelmühle (Winkelmühle) 13.9km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 13.9km
Milíøe (Kohling) 13.9km
Nimrod (Nimrod) 14.0km
Soos (Soos) 14.1km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 14.1km
Aussenhof (Aussenhof) 14.1km
Železný Hamr (Eisenhammer) 14.1km
Na Lillu (Beim Lill) 14.2km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 14.2km
Vítkov (Wudingrün) 14.2km
Železný mlýn (Železný mlýn) 14.2km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 14.3km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 14.4km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 14.4km
Pod kopcem (Berghof) 14.4km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 14.5km
Stegmühle (Stegmühle) 14.6km
Mlýnek (Mühlgrün) 14.7km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 14.7km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 14.7km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 14.7km
Na kopci (Berghäuser) 14.7km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 14.8km
Suchá (Dürr) 14.8km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 14.8km
U Hansla (Beim Hansl) 14.8km
Kyks (Kix) 14.8km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 14.8km
Nové Mohelno (Neumugl) 14.9km
Finkenmühle (Finkenmühle) 14.9km
Kvìtná (Plumberg) 15.0km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 15.0km
Zelená (Grün) 15.3km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 15.3km
König Mühle (König Mühle) 15.3km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 15.3km
Dianin Dvùr (Dianahof) 15.3km
Spálený dvùr (Brandhof) 15.5km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 15.5km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 15.5km
Slatiny (Lohhäuser) 15.6km
Baier Mühle (Baier Mühle) 15.6km
Weissmühle (Weissmühle) 15.7km
Ovèárna (Schäferei) 15.7km
Na Štole (Stollmühle) 15.8km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 15.9km
Chata (Wetterhütte) 16.0km
Brandhof (Brandhof) 16.0km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 16.0km
Na Kopci (Berghäuser) 16.0km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 16.0km
Lesná (Wallhof) 16.1km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 16.1km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 16.2km
Nový mlýn (Neumühle) 16.2km
Dolní zámek (Unterschloss) 16.3km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 16.3km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 16.4km
Horní zámek (Oberschloss) 16.6km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 16.6km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 16.6km
Lvov (Löwenhof) 16.6km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 16.7km
Draha (Droth) 16.7km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 16.8km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 16.8km
Hartenberk (Hartenberg) 16.9km
Plössl (Plössl) 16.9km
Na Drahách (Drothhaus) 16.9km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 17.1km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 17.2km
Týn (Thein) 17.2km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 17.3km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 17.3km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 17.3km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 17.3km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 17.4km
Èižebná (Zweifelsreith) 17.4km
Petrova štola (Peterstollen) 17.6km
Skelné Hutì (Glashütten) 17.6km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 17.6km
Smrèí (Krondorf) 17.7km
Libnov (Liebenau) 17.7km
Tilingmühle (Tilingmühle) 17.7km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 17.9km
Skelná Hu (Glashütte) 17.9km
Gottlùv mlýn (Gottlmühle) 17.9km
Svažec (Ehmet) 18.1km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 18.1km
Bernov (Bernau) 18.2km
Hammergut (Hammergut) 18.2km
Reuth (Reuth) 18.2km
Tichovský prostøední mlýn (Mittlere Tichamühle) 18.3km
Pekelský mlýn (Höllmühle) 18.3km
Selský mlýn (Baumühle) 18.4km
Jehlièná (Grasseth) 18.6km
Oldøichov (Ullersgrün) 18.7km
Kraushof (Kraushof) 18.7km
Na Rabì (Raberhäuser) 18.8km
Lesík (Waldl) 18.9km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 18.9km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 19.2km
Na Dole (Schachthäuser) 19.3km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 19.6km
Božetín (Fasattengrün) 19.7km
Alberov (Albernhof) 19.7km
Garstnermühle (Garstnermühle) 19.8km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist