PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 4.6.2012] 
Stingl Mühle   také: Eberlsmühle, Thurner Mühle,

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Tuøany)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.08086 12.51661 GPS - st.3/èp.2 Zdenìk Pechar 4.6.2012  


Okolí (do 10km):
Mäntling (Mäntling) 1.5km
Úval (Grün) 1.5km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 1.7km
Trojice (Frühmesse) 1.8km
Tìšov (Teschau) 1.9km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 2.0km
Stoinamühle (Stoinamühle) 2.7km
Ottmühle (Ottmühle) 3.1km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 3.2km
Jesenice (Gassnitz) 3.5km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 3.5km
Milikov (Miltigau) 3.5km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 3.6km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 3.7km
Nový Dvùr (Neuhof) 3.8km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 3.9km
Libava (Liebau) 3.9km
Leimbruck (Leimbruck) 4.3km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 4.3km
Vogelhof (Vogelhof) 4.4km
Grillnmühle (Grillnmühle) 4.5km
Ždírnice (Schirnitz) 4.6km
Schneidmühle (Schneidmühle) 4.6km
Dvoreèky (Krainhof) 4.7km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 4.9km
Žírnice (Neuhaus) 5.0km
Kneipelbach (Kneipelbach) 5.0km
Studánka (Schönbrunn) 5.0km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 5.1km
Mühlpeint (Mühlpeint) 5.1km
Døenice (Treunitz) 5.2km
Sla (Moorlohe) 5.2km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 5.3km
U Bauerù (Beim Bauer) 5.5km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 5.6km
Sägewerk (Sägewerk) 5.6km
Mühlpeint (Mühlpeint) 5.7km
Vrbová (Förba) 5.8km
Peintmühle (Peintmühle) 5.8km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 5.9km
Smrkovec (Schönficht) 5.9km
Dolský mlýn (Grundmühle) 6.1km
Grundhauser (Grundhauser) 6.1km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 6.3km
Mechová (Mies) 6.5km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 6.5km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 6.5km
Arnoltov (Arnitzgrün) 6.6km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 6.7km
Finkenmühle (Finkenmühle) 6.7km
Týmov (Tiefengrün) 6.7km
Vokov (Wogau) 6.8km
Hnìvín (Knöba) 6.8km
Hartoušov (Hartessenreuth) 6.8km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 6.8km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 6.8km
Thumsermühle (Thumsermühle) 6.9km
Sklárny (Glashütten) 7.0km
Ostrov (Wöhr) 7.1km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 7.2km
Nový mlýn (Neumühle) 7.4km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 7.6km
Grundmühle (Grundmühle) 7.6km
Vackovec (Watzgenreuth) 7.7km
Kempfmühle (Kempfmühle) 7.7km
Köstelhof (Köstelhof) 8.0km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 8.0km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 8.1km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 8.2km
Brtná (Zeidlweid) 8.2km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 8.2km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 8.3km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 8.3km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 8.4km
Doubrava (Doberau) 8.4km
Grundhäuser (Grundhäuser) 8.4km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 8.5km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 8.5km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 8.5km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 8.6km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 8.6km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 8.7km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 8.9km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 9.0km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 9.0km
Èervený mlýn (Rothmühle) 9.0km
Rusov (Reissengrün) 9.0km
Bystøina (Reichenbach) 9.0km
U Smrkù (Fichten Mühle) 9.0km
Železný mlýn (Eisenhammer) 9.0km
Auglmühle (Auglmühle) 9.0km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 9.0km
Podhrad (Pograth) 9.1km
Tisová (Theißau) 9.1km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 9.1km
Krásná Lípa (Schönlind) 9.1km
Kovárna (Waffenschmiede) 9.1km
Hochofen (Hochofen) 9.1km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 9.2km
Starost (Sorgen) 9.2km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 9.2km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 9.2km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 9.2km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 9.2km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 9.2km
U Smrkù (Fichtenhof) 9.3km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 9.3km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 9.3km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 9.5km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 9.5km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 9.5km
U Lesa (Waldhäuser) 9.5km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 9.6km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 9.6km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 9.6km
Stinglmühle (Stinglmühle) 9.7km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 9.7km
Buchhausl (Buchhausl) 9.7km
Frankenhau (Frankenhau) 9.7km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 9.9km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 9.9km
Mýtina (Hau) 9.9km
Rudolfinum (Rudolfinum) 10.0km
Polní mlýn (Fehlamühle) 10.0km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 10.0km
Voglsmühle (Voglsmühle) 10.0km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 10.0km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 10.0km

Okolí (10-20km):
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 10.1km
Mýtina (Alt Albenreut) 10.1km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 10.1km
Cihelna (Ziegelhütte) 10.1km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 10.2km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 10.2km
Dvory (Maierhöfen) 10.4km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 10.5km
Geyerau (Geyerau) 10.5km
Rovná (Ebmeth) 10.5km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 10.6km
Bukovany (Buckwa) 10.6km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 10.6km
Brusírna (Schleifermühle) 10.7km
Stupice (Stobitzhof) 10.7km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 10.8km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 10.8km
Haselhöfe (Haselhöfe) 10.8km
Kamenice (Steinbach) 10.8km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 10.9km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 10.9km
Dorfmühle (Dorfmühle) 10.9km
Hechtova My (Hechthau) 11.0km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 11.1km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 11.1km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 11.1km
Sandner (Sandner) 11.1km
V úžlabí (Kahr) 11.1km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 11.1km
Wildenhof (Wildenhof) 11.2km
Dìvín (Döba) 11.2km
Vysoká (Maiersgrün) 11.2km
Kytlice (Kitlitzdorf) 11.2km
Voskárna (Wachshütte) 11.2km
Boden (Boden) 11.3km
Mostek (Bruck) 11.3km
Kunstmühle (Kunstmühle) 11.4km
Habartov (Habersbirk) 11.5km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 11.5km
Slapany (Schloppenhof) 11.6km
Horka (Berg) 11.6km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 11.6km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 11.7km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 11.8km
Bor (Haid) 11.9km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 11.9km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 12.0km
Kahlermühle (Kahlermühle) 12.1km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 12.1km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 12.1km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 12.1km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 12.2km
Soos (Soos) 12.2km
Vranov (Frohnau) 12.2km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 12.2km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 12.3km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 12.4km
Krásná Lípa (Schönlind) 12.5km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 12.5km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 12.5km
Údolí Ohøe (Egerthal) 12.6km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 12.6km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 12.6km
Markvarec (Marklesgrün) 12.6km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 12.6km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 12.7km
Hennermühle (Hennermühle) 12.8km
Muglaugl (Muglaugl) 12.8km
Paseka (Schwand) 12.8km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 12.9km
Suchá (Dürr) 12.9km
Schleppermühle (Schleppermühle) 12.9km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 13.0km
Waldhäusel (Waldhäusel) 13.0km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 13.0km
Finkenmühle (Finkenmühle) 13.0km
Mlýnek (Mühlgrün) 13.1km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 13.1km
Schneidermühle (Schneidermühle) 13.1km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 13.1km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 13.1km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 13.2km
Wies (Wies) 13.2km
Na Lillu (Beim Lill) 13.2km
Háj (Grafengrün) 13.2km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 13.2km
Lobzy (Lobs) 13.2km
Stegmühle (Stegmühle) 13.3km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 13.3km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 13.3km
Zelená (Grün) 13.4km
U Hansla (Beim Hansl) 13.4km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 13.4km
Lísková (Haselbach) 13.4km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 13.5km
Am Hammel (Am Hammel) 13.5km
Lískovec (Haselhof) 13.5km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 13.6km
Novina (Grün) 13.6km
Weissmühle (Weissmühle) 13.8km
Spálený dvùr (Brandhof) 13.8km
Kvìtná (Plumberg) 13.8km
Chata (Wetterhütte) 14.1km
Ovèárna (Schäferei) 14.1km
Aussenhof (Aussenhof) 14.1km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 14.2km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 14.3km
Brandhof (Brandhof) 14.3km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 14.3km
Dolní zámek (Unterschloss) 14.4km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 14.4km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 14.5km
Lesná (Wallhof) 14.5km
Stoh (Schober) 14.5km
Na Kopci (Berghäuser) 14.6km
Horní zámek (Oberschloss) 14.7km
Vítkov (Wudingrün) 14.8km
Železný Hamr (Eisenhammer) 14.8km
Železný mlýn (Železný mlýn) 14.8km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 14.9km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 15.0km
Pod kopcem (Berghof) 15.0km
Herrenmühle (Herrenmühle) 15.1km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 15.3km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 15.4km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 15.4km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 15.5km
Nové Mohelno (Neumugl) 15.5km
U Bártù (Barthaus) 15.7km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 15.8km
Winkelmühle (Winkelmühle) 15.8km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 15.9km
Èižebná (Zweifelsreith) 15.9km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 15.9km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 15.9km
Kyselka (Mattelberg) 16.0km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 16.0km
Hartenberk (Hartenberg) 16.2km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 16.3km
Smrèí (Krondorf) 16.3km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 16.3km
Finkenmühle (Finkenmühle) 16.3km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 16.3km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 16.3km
Kyks (Kix) 16.4km
Lvov (Löwenhof) 16.5km
Skelná Hu (Glashütte) 16.6km
Libnov (Liebenau) 16.6km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 16.6km
Svažec (Ehmet) 16.7km
Slatiny (Lohhäuser) 16.7km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 16.7km
König Mühle (König Mühle) 16.8km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 16.8km
Petrova štola (Peterstollen) 16.9km
Týn (Thein) 16.9km
Bernov (Bernau) 17.0km
Baier Mühle (Baier Mühle) 17.0km
Oldøichov (Ullersgrün) 17.1km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 17.1km
Tilingmühle (Tilingmühle) 17.1km
Na Rabì (Raberhäuser) 17.3km
Na Štole (Stollmühle) 17.4km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 17.4km
Na Dole (Schachthäuser) 17.6km
Nový mlýn (Neumühle) 17.6km
Reuth (Reuth) 17.6km
Hammergut (Hammergut) 17.7km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 17.9km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 17.9km
Božetín (Fasattengrün) 18.1km
Kraushof (Kraushof) 18.2km
Plössl (Plössl) 18.3km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 18.3km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 18.3km
Draha (Droth) 18.3km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 18.4km
Na Drahách (Drothhaus) 18.5km
Lesík (Waldl) 18.5km
Kohlmühle (Kohlmühle) 18.7km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 18.7km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 18.7km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 18.7km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 18.7km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 18.7km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 18.8km
Jehlièná (Grasseth) 18.8km
Garstnermühle (Garstnermühle) 19.0km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 19.0km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 19.0km
Skelné Hutì (Glashütten) 19.2km
Untere Mühle (Untere Mühle) 19.3km
Eberhof (Eberhof) 19.4km
Obere Mühle (Obere Mühle) 19.7km
Vackov (Watzkenreuth) 19.7km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 19.7km
Tichovský prostøední mlýn (Mittlere Tichamühle) 19.7km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 19.7km
Gottlùv mlýn (Gottlmühle) 19.7km
Smrèina (Ermesgrün) 19.8km
Pekelský mlýn (Höllmühle) 19.8km
Alberov (Albernhof) 19.8km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist