PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 4.6.2012] 
Tipessenreuth Mühle

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Obilná)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.08681 12.48933 GPS - st.p.20/èp.1 Zdenìk Pechar 4.6.2012  


Okolí (do 10km):
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 1.6km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 2.0km
Jesenice (Gassnitz) 2.2km
Mäntling (Mäntling) 2.3km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 2.5km
Ottmühle (Ottmühle) 2.9km
Úval (Grün) 3.2km
Trojice (Frühmesse) 3.4km
Døenice (Treunitz) 3.7km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 3.7km
Tìšov (Teschau) 3.9km
Vrbová (Förba) 4.0km
Stoinamühle (Stoinamühle) 4.3km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 4.4km
Nový Dvùr (Neuhof) 4.5km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 4.6km
Žírnice (Neuhaus) 4.6km
Vokov (Wogau) 4.8km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 4.8km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 4.8km
Hnìvín (Knöba) 5.1km
Vogelhof (Vogelhof) 5.2km
Mechová (Mies) 5.3km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 5.3km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 5.3km
Leimbruck (Leimbruck) 5.4km
Hartoušov (Hartessenreuth) 5.5km
Grillnmühle (Grillnmühle) 5.5km
Milikov (Miltigau) 5.5km
Libava (Liebau) 5.5km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 5.7km
Ždírnice (Schirnitz) 5.8km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 5.9km
Köstelhof (Köstelhof) 6.1km
Dvoreèky (Krainhof) 6.2km
Vackovec (Watzgenreuth) 6.3km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 6.5km
Schneidmühle (Schneidmühle) 6.5km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 6.6km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 6.6km
Studánka (Schönbrunn) 6.7km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 6.8km
Doubrava (Doberau) 6.9km
Kneipelbach (Kneipelbach) 6.9km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 7.0km
Sägewerk (Sägewerk) 7.0km
Mühlpeint (Mühlpeint) 7.0km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 7.1km
Kempfmühle (Kempfmühle) 7.1km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 7.1km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 7.2km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 7.2km
Sla (Moorlohe) 7.2km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 7.3km
Starost (Sorgen) 7.5km
U Bauerù (Beim Bauer) 7.5km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 7.6km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 7.7km
Podhrad (Pograth) 7.7km
Èervený mlýn (Rothmühle) 7.7km
Mühlpeint (Mühlpeint) 7.7km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 7.8km
Thumsermühle (Thumsermühle) 7.8km
Peintmühle (Peintmühle) 7.8km
Arnoltov (Arnitzgrün) 7.9km
Smrkovec (Schönficht) 7.9km
Rudolfinum (Rudolfinum) 8.1km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 8.1km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 8.1km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 8.1km
Dolský mlýn (Grundmühle) 8.1km
Grundhauser (Grundhauser) 8.1km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 8.2km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 8.2km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 8.3km
Polní mlýn (Fehlamühle) 8.3km
Stinglmühle (Stinglmühle) 8.3km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 8.3km
Finkenmühle (Finkenmühle) 8.3km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 8.4km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 8.4km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 8.5km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 8.5km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 8.5km
Týmov (Tiefengrün) 8.5km
Sklárny (Glashütten) 8.8km
Nový mlýn (Neumühle) 8.9km
Frankenhau (Frankenhau) 9.0km
Rusov (Reissengrün) 9.0km
Ostrov (Wöhr) 9.0km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 9.1km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 9.1km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 9.1km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 9.2km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 9.2km
Voglsmühle (Voglsmühle) 9.2km
Brtná (Zeidlweid) 9.2km
Grundmühle (Grundmühle) 9.2km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 9.2km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 9.3km
Stupice (Stobitzhof) 9.4km
Hechtova My (Hechthau) 9.5km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 9.6km
Dìvín (Döba) 9.7km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 9.7km
Wildenhof (Wildenhof) 9.8km
Brusírna (Schleifermühle) 9.8km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 9.8km
Dorfmühle (Dorfmühle) 9.9km
Mýtina (Alt Albenreut) 9.9km
Mostek (Bruck) 9.9km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 10.0km
Buchhausl (Buchhausl) 10.0km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 10.0km
Tisová (Theißau) 10.0km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 10.0km
Grundhäuser (Grundhäuser) 10.0km

Okolí (10-20km):
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 10.1km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 10.1km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 10.1km
Sandner (Sandner) 10.2km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 10.2km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 10.3km
Kahlermühle (Kahlermühle) 10.3km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 10.3km
Soos (Soos) 10.3km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 10.3km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 10.3km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 10.3km
Geyerau (Geyerau) 10.3km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 10.3km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 10.3km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 10.4km
Slapany (Schloppenhof) 10.4km
Kunstmühle (Kunstmühle) 10.5km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 10.5km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 10.5km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 10.6km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 10.6km
Bystøina (Reichenbach) 10.6km
Skalka (Stein) 10.7km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 10.7km
Údolí Ohøe (Egerthal) 10.7km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 10.7km
Bor (Haid) 10.7km
Horka (Berg) 10.7km
U Smrkù (Fichten Mühle) 10.7km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 10.8km
V úžlabí (Kahr) 10.9km
Bukovany (Buckwa) 10.9km
Mýtina (Hau) 10.9km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 10.9km
Krásná Lípa (Schönlind) 10.9km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 10.9km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 11.0km
Dvory (Maierhöfen) 11.0km
Železný mlýn (Eisenhammer) 11.0km
Auglmühle (Auglmühle) 11.0km
U Smrkù (Fichtenhof) 11.0km
Kovárna (Waffenschmiede) 11.0km
Hochofen (Hochofen) 11.1km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 11.1km
Krásná Lípa (Schönlind) 11.2km
Suchá (Dürr) 11.2km
Boden (Boden) 11.2km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 11.2km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 11.2km
Cihelna (Ziegelhütte) 11.2km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 11.2km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 11.2km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 11.2km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 11.2km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 11.3km
Haselhöfe (Haselhöfe) 11.3km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 11.3km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 11.4km
U Lesa (Waldhäuser) 11.4km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 11.5km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 11.5km
Zelená (Grün) 11.6km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 11.6km
Habartov (Habersbirk) 11.6km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 11.7km
Wies (Wies) 11.7km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 11.7km
Kytlice (Kitlitzdorf) 11.7km
Boden (Boden) 11.8km
Mlýnek (Mühlgrün) 11.9km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 12.0km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 12.1km
Svatá Anna (Sankt Anna) 12.1km
Weissmühle (Weissmühle) 12.1km
Voskárna (Wachshütte) 12.1km
Markvarec (Marklesgrün) 12.2km
Kamenice (Steinbach) 12.2km
Rovná (Ebmeth) 12.3km
Spálený dvùr (Brandhof) 12.4km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 12.4km
Vysoká (Maiersgrün) 12.4km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 12.5km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 12.5km
Chata (Wetterhütte) 12.5km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 12.6km
Dolní zámek (Unterschloss) 12.6km
U Hansla (Beim Hansl) 12.6km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 12.6km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 12.6km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 12.6km
Stegmühle (Stegmühle) 12.7km
Horní zámek (Oberschloss) 12.8km
Brandhof (Brandhof) 12.8km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 12.8km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 12.8km
Na Lillu (Beim Lill) 12.9km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 12.9km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 12.9km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 12.9km
Ovèárna (Schäferei) 13.0km
Herrenmühle (Herrenmühle) 13.2km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 13.2km
Lesná (Wallhof) 13.3km
Kvìtná (Plumberg) 13.3km
Dvoreèek (Höflasgut) 13.4km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 13.6km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 13.7km
Na Kopci (Berghäuser) 13.7km
U Bártù (Barthaus) 13.8km
Waldhäusel (Waldhäusel) 13.9km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 13.9km
Am Hammel (Am Hammel) 14.0km
Lísková (Haselbach) 14.0km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 14.1km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 14.1km
Hennermühle (Hennermühle) 14.1km
Kyselka (Mattelberg) 14.2km
Háj (Grafengrün) 14.2km
Schneidermühle (Schneidermühle) 14.2km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 14.2km
Muglaugl (Muglaugl) 14.2km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 14.3km
Finkenmühle (Finkenmühle) 14.3km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 14.3km
Schleppermühle (Schleppermühle) 14.4km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 14.5km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 14.6km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 14.7km
Aussenhof (Aussenhof) 14.8km
Velký Rybník (Grossenteich) 14.9km
Èižebná (Zweifelsreith) 14.9km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 14.9km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 15.0km
Prüllermühle (Prüllermühle) 15.1km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 15.1km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 15.1km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 15.1km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 15.2km
Lískovec (Haselhof) 15.3km
Smrèí (Krondorf) 15.4km
Svažec (Ehmet) 15.8km
Skelná Hu (Glashütte) 15.9km
Oldøichov (Ullersgrün) 16.0km
Nové Mohelno (Neumugl) 16.0km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 16.0km
Na Dole (Schachthäuser) 16.2km
Na Rabì (Raberhäuser) 16.2km
Libnov (Liebenau) 16.2km
Hartenberk (Hartenberg) 16.2km
Bärenteich (Bärenteich) 16.4km
Bernov (Bernau) 16.4km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 16.6km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 16.8km
Petrova štola (Peterstollen) 16.8km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 16.8km
Božetín (Fasattengrün) 17.0km
Kohlmühle (Kohlmühle) 17.1km
Lvov (Löwenhof) 17.1km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 17.1km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 17.2km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 17.2km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 17.2km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 17.2km
Tilingmühle (Tilingmühle) 17.2km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 17.3km
Týn (Thein) 17.3km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 17.5km
Slatiny (Lohhäuser) 17.6km
Finkenmühle (Finkenmühle) 17.6km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 17.6km
Winkelmühle (Winkelmühle) 17.6km
Untere Mühle (Untere Mühle) 17.7km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 17.7km
Hammergut (Hammergut) 17.8km
Reuth (Reuth) 17.8km
Kyks (Kix) 17.8km
Eberhof (Eberhof) 17.9km
Obere Mühle (Obere Mühle) 18.0km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 18.0km
König Mühle (König Mühle) 18.0km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 18.1km
Vackov (Watzkenreuth) 18.2km
Smrèina (Ermesgrün) 18.3km
Baier Mühle (Baier Mühle) 18.3km
Kraushof (Kraushof) 18.3km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 18.5km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 18.7km
Garstnermühle (Garstnermühle) 18.7km
Nový mlýn (Neumühle) 18.8km
Lesík (Waldl) 18.8km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 18.9km
Na Štole (Stollmühle) 19.0km
U Brodu (Furthhäusel) 19.1km
Teichmühle (Teichmühle) 19.1km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 19.1km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 19.2km
Opatov (Absroth) 19.3km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 19.3km
Hamr (Waffenhammer) 19.4km
Steinhammer (Steinhammer) 19.4km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 19.4km
Vogelmühle (Vogelmühle) 19.5km
Plössl (Plössl) 19.6km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 19.6km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 19.6km
Grünmühle (Grünmühle) 19.7km
Ètyødomí (Vierhäuser) 19.7km
Draha (Droth) 19.7km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 19.8km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 19.9km
Na Drahách (Drothhaus) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist