PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 13.11.2012] 
Blechschmidt - Mühle   také: Egermühle, Stadtmühle,

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Sokolov)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: 1960-1970
Souèasný stav: Znièena zcela - V místì dnes finanèní úøad.

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.18225 12.64058 GPS-pùvodní katastr Zdenìk Pechar 13.11.2012  


Okolí (do 10km):
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 0.2km
Aussenhof (Aussenhof) 0.4km
Lísková (Haselbach) 1.5km
Am Hammel (Am Hammel) 1.9km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 2.4km
Lvov (Löwenhof) 2.4km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 2.8km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 2.9km
Voskárna (Wachshütte) 3.2km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 3.5km
Kytlice (Kitlitzdorf) 3.6km
Haselhöfe (Haselhöfe) 3.9km
Týn (Thein) 3.9km
Dvory (Maierhöfen) 4.1km
Vítkov (Wudingrün) 4.2km
Pod kopcem (Berghof) 4.3km
Železný Hamr (Eisenhammer) 4.6km
Železný mlýn (Železný mlýn) 4.6km
Jehlièná (Grasseth) 4.6km
Mýtina (Hau) 4.7km
Cihelna (Ziegelhütte) 4.7km
Novina (Grün) 4.7km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 5.0km
Bukovany (Buckwa) 5.1km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 5.1km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 5.1km
Tisová (Theißau) 5.1km
Paseka (Schwand) 5.1km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 5.3km
Habartov (Habersbirk) 5.4km
Lesík (Waldl) 5.4km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 5.4km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 5.5km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 5.5km
Alberov (Albernhof) 5.6km
Na kopci (Berghäuser) 5.6km
Reuth (Reuth) 5.8km
Vogeleis (Vogeleis) 5.8km
Tilingmühle (Tilingmühle) 5.9km
Hammergut (Hammergut) 5.9km
Kamenice (Steinbach) 5.9km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 6.0km
Lipnice (Littmitz) 6.1km
Kraushof (Kraushof) 6.2km
Lobzy (Lobs) 6.2km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 6.3km
Hartenberk (Hartenberg) 6.3km
Steinloh (Steinloh) 6.3km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 6.3km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 6.7km
Dùl Union II (Unionschacht II) 6.8km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 6.9km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 6.9km
Jetelištì (Kleeacker) 6.9km
Nové Sedlo (Neusattl) 6.9km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 7.0km
Rusov (Reissengrün) 7.0km
Petrova štola (Peterstollen) 7.0km
V úžlabí (Kahr) 7.2km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 7.2km
Thumsermühle (Thumsermühle) 7.3km
U Voglerù (Vogler) 7.3km
Geyerau (Geyerau) 7.4km
Na Lillu (Beim Lill) 7.5km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 7.6km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 7.6km
Milíøe (Kohling) 7.7km
Markvarec (Marklesgrün) 8.0km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 8.0km
Loket (Elbogen) 8.0km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 8.1km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 8.1km
Arnoltov (Arnitzgrün) 8.2km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 8.2km
Bystøina (Reichenbach) 8.2km
Stará (Altengrün) 8.3km
Loket - kostel sv. Jana Køtitele (Elbogen - Kirche St. Johannes der Taufer) 8.4km
Grundhäuser (Grundhäuser) 8.5km
U Smrkù (Fichten Mühle) 8.5km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 8.6km
Nový mlýn (Neumühle) 8.6km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 8.7km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 8.7km
U Smrkù (Fichtenhof) 8.7km
Grundmühle (Grundmühle) 8.8km
Sägewerk (Sägewerk) 8.9km
Melter (Melter) 8.9km
Rovná (Ebmeth) 9.0km
Vøesová (Doglasgrün) 9.1km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 9.2km
Garstnermühle (Garstnermühle) 9.2km
Kvìtná (Plumberg) 9.3km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 9.3km
Libnov (Liebenau) 9.4km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 9.4km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 9.4km
Lochmühle (Lochmühle) 9.4km
Loch (Loch) 9.4km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 9.4km
Zdemyšl (Stemmeissl, Stemeislhof) 9.4km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 9.6km
Krásná Lípa (Schönlind) 9.6km
Køemenitá (Greisbach) 9.6km
Vranov (Frohnau) 9.6km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 9.7km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 9.8km
Frankenhau (Frankenhau) 9.9km
Stegmühle (Stegmühle) 9.9km
Vogelhof (Vogelhof) 9.9km
Žehrov (Zehrerberg) 9.9km
Stará Chodovská (Stelzengrün) 9.9km
Allisùv mlýn (Allismühle) 10.0km
Ovèárna (Schäferei) 10.0km

Okolí (10-20km):
Kempfmühle (Kempfmühle) 10.1km
Dvoreèky (Krainhof) 10.1km
Týmov (Tiefengrün) 10.1km
Hostinec Zehra (Zehra W.H.) 10.1km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 10.2km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 10.3km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 10.3km
U Lesa (Waldhäuser) 10.3km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 10.3km
Podhoøí (Hunschgrün) 10.3km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 10.4km
Leinmühle (Leinmühle) 10.5km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 10.6km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 10.6km
Studánka (Schönbrunn) 10.6km
Schmalenhof (Schmalenhof) 10.6km
Voglsmühle (Voglsmühle) 10.7km
Staré Hory (Horn) 10.7km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 10.7km
Kunstmühle (Kunstmühle) 10.8km
U Hansla (Beim Hansl) 10.8km
Bernov (Bernau) 10.8km
Ostrov (Wöhr) 10.8km
Kovárna (Waffenschmiede) 10.8km
Balassmühle (Balassmühle) 10.8km
Libava (Liebau) 10.9km
Ecklùv mlýn (Eckelmühle) 10.9km
Ve Vlèí (Wolfshof) 11.0km
Nové Chalupy (Neuhäuser) 11.1km
Kläpperl Mühle (Kläpperl Mühle) 11.1km
Na písku (Am Sand) 11.1km
Horka (Berg) 11.2km
Gföllerhäuser (Gföllerhäuser) 11.2km
Reimundmühle (Reimundmühle) 11.2km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 11.2km
Herrn Mühle (Herrn Mühle) 11.2km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 11.3km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 11.3km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 11.4km
Skelná Hu (Glashütte) 11.6km
Ehrlich (Ehrlich) 11.6km
Na Kopci (Berghäuser) 11.7km
Mühlpeint (Mühlpeint) 11.7km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 11.7km
Smolnice (Pechgrün) 11.8km
Bošíøany (Poschitzau) 11.8km
Schneidmühle (Schneidmühle) 11.9km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 11.9km
Mühlpeint (Mühlpeint) 12.0km
Puškaøov (Putzenhof) 12.0km
U Bauerù (Beim Bauer) 12.1km
Peintmühle (Peintmühle) 12.1km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 12.1km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 12.1km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 12.2km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 12.2km
Na Hrázi (Wehrmühle) 12.2km
Horní Slavkov (Schlagenwald) 12.2km
Schödlùv dvùr (Schödlhof) 12.3km
Sla (Moorlohe) 12.4km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 12.4km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 12.5km
Smrèí (Krondorf) 12.5km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 12.5km
Hochofen (Hochofen) 12.5km
Trojice (Frühmesse) 12.6km
Božièany - porcelánka (Poschetzau - Porzellanfabrik) 12.6km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 12.7km
Studená Voda (Kalt Wasser) 12.7km
Schönfeldský Lán (Schenfelder Hub) 12.7km
Leinmühle (Leinmühle) 12.7km
Horní Slavkov dìkanství (Horní Slavkov dìkanství) 12.8km
Smrkovec (Schönficht) 12.9km
Hartoušov (Hartessenreuth) 13.1km
Svažec (Ehmet) 13.2km
Köpelhof (Köpelhof) 13.2km
Lán (Hub) 13.2km
Lánský dvùr (Lehnshof) 13.3km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 13.4km
U myslivny (Schützenhäuseln) 13.4km
Wiesenthal (Wiesenthal) 13.5km
Pouš (Oedt) 13.7km
Ètyødomí (Vierhäuser) 13.8km
Novoveský mlýn (Neudörfelmühle) 13.8km
Na dílcích (Grabenhäusl) 13.8km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 13.9km
Auglmühle (Auglmühle) 13.9km
Neuhäuser (Neuhäuser) 13.9km
Železný mlýn (Eisenhammer) 14.0km
Milikov (Miltigau) 14.1km
Dolský mlýn (Grundmühle) 14.1km
Grundhauser (Grundhauser) 14.1km
Lohmühle (Lohmühle) 14.1km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 14.2km
Tìšov (Teschau) 14.2km
Dolský mlýn (Grundmühle) 14.2km
Schindelhäuser (Schindelhäuser) 14.3km
Leinmühle (Leinmühle) 14.3km
Nová Ves (Neudorf) 14.4km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 14.5km
Horní Hluboká (Ober Tiefenbach) 14.5km
Obermühle (Obermühle) 14.6km
Untermühle (Untermühle) 14.6km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 14.8km
Rinlhau (Rinlhau) 14.9km
Rinnlhau (Rinnlhau) 14.9km
Hamr (Waffenhammer) 15.0km
Steinhammer (Steinhammer) 15.0km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 15.0km
Liboc (Frankenhammer) 15.0km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 15.0km
Úval (Grün) 15.0km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 15.0km
Sackhäuser (Sackhäuser) 15.1km
Kneipelbach (Kneipelbach) 15.3km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 15.3km
Šindelová (Schindlwald) 15.3km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 15.3km
Milíøe (Kohling (Ober, Unter)) 15.3km
Hohe Winkel (Hohe Winkel) 15.3km
Fütterberg (Fütterberg) 15.4km
Steingrube (Steingrube) 15.6km
Obora (Hochgarth) 15.6km
Mäntling (Mäntling) 15.7km
Ovèín (Schafsthall) 15.7km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 15.8km
Stoinamühle (Stoinamühle) 15.8km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 15.8km
Pohodnice (Pohodnice) 15.9km
Javoøina (Ahornswald) 16.0km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 16.0km
Prameny bývalý hotel (Sangerberg) 16.0km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 16.1km
Prameny (Sangerberg) 16.1km
Horní mlýn (Obere Brettmühle) 16.1km
Fränzmühle (Fränzmühle) 16.1km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 16.1km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 16.3km
Abteimühle (Abteimühle) 16.3km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 16.4km
Dolní mlýn (Neumannmühle) 16.4km
Na Huském Vrchu (Am Hüttenberg) 16.5km
Na palouku (Auhöfel) 16.5km
Grünská kyselka - kavárna (Almbrünnl) 16.5km
Krásná Lípa (Schönlind) 16.6km
Schwank (Schwank) 16.7km
Rotha (Rotha) 16.7km
Möschelhäuser (Möschelhäuser) 17.0km
Jesenice (Gassnitz) 17.2km
Nejdecká køížová cesta (Neudeker Kreuzweg) 17.2km
Ottmühle (Ottmühle) 17.3km
Sklárny (Glashütten) 17.3km
Dìpoltovice - zámek (nový) (Tüppelsgrün - Schloss neu) 17.3km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 17.4km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 17.5km
Ptaèí (Vogeldorf) 17.5km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 17.6km
Leimbruck (Leimbruck) 17.7km
Ždírnice (Schirnitz) 17.7km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 17.7km
Fritzùv mlýn (Fritz-Mühle) 17.7km
Nový Dvùr (Neuhof) 17.8km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 17.8km
Stahlerovy Domky (Stahlerhäuser) 17.8km
Güntherovy Domky (Güntherhäuser) 17.8km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 17.8km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 17.9km
Grillnmühle (Grillnmühle) 18.0km
Finkenmühle (Finkenmühle) 18.0km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 18.1km
Haidhäusel (Haidhäusel) 18.2km
Louka (Grün) 18.3km
Louka - kostel sv. Václava (Grun - Kirche St. Wenzel) 18.4km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 18.5km
Schöpplùv mlýn (Schöppelmühle) 18.5km
Spálený mlýn (Brandmühle) 18.5km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 18.6km
Mlýnské Chalupy (Mühlhäuser) 18.6km
Horní Hamr (Obere Hammer) 18.6km
Bøidlová (Schieferhütten) 19.0km
Mnichov - Stadlerùv pivovar (Einsiedl - Stadler's Brauerei) 19.0km
Žírnice (Neuhaus) 19.2km
Nová Ves u Kraslic (Neudorf) 19.4km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 19.4km
Výletní restaurace na Pajndlu (Výletní restaurace na Pajndlu) 19.7km
Lišèí Kout (Fuchswinkel) 19.8km
Schneeberger (Schneeberger) 19.8km
Dùl Otto (Frühbuss) 19.9km
Nimrod (Nimrod) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist