PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 22.12.2013] 
Kogerauer Mühle

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Libavské Údolí)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.11924 12.55564 GPS - st.47 Zdenìk Pechar 22.12.2013  


Okolí (do 10km):
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 0.3km
Vogelhof (Vogelhof) 0.7km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 1.7km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 2.0km
Thumsermühle (Thumsermühle) 2.0km
Sägewerk (Sägewerk) 2.0km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 2.1km
Dvoreèky (Krainhof) 2.4km
Libava (Liebau) 2.7km
Arnoltov (Arnitzgrün) 2.7km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 2.8km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 3.0km
Studánka (Schönbrunn) 3.4km
Trojice (Frühmesse) 3.6km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 4.1km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 4.2km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 4.2km
Tisová (Theißau) 4.2km
Nový mlýn (Neumühle) 4.2km
Rusov (Reissengrün) 4.5km
Schneidmühle (Schneidmühle) 4.6km
Grundmühle (Grundmühle) 4.6km
Mühlpeint (Mühlpeint) 4.7km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 4.7km
Týmov (Tiefengrün) 4.8km
Kempfmühle (Kempfmühle) 4.9km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 5.1km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 5.1km
Mýtina (Hau) 5.1km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 5.3km
Grundhäuser (Grundhäuser) 5.3km
Dvory (Maierhöfen) 5.4km
U Bauerù (Beim Bauer) 5.4km
Cihelna (Ziegelhütte) 5.4km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 5.4km
Tìšov (Teschau) 5.5km
Sla (Moorlohe) 5.5km
Mühlpeint (Mühlpeint) 5.5km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 5.5km
Haselhöfe (Haselhöfe) 5.7km
Peintmühle (Peintmühle) 5.7km
Ostrov (Wöhr) 5.7km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 5.7km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 5.8km
Bukovany (Buckwa) 5.8km
Bystøina (Reichenbach) 5.8km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 5.9km
Milikov (Miltigau) 5.9km
U Smrkù (Fichten Mühle) 6.0km
Úval (Grün) 6.1km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 6.2km
Kytlice (Kitlitzdorf) 6.2km
Voskárna (Wachshütte) 6.2km
Hartoušov (Hartessenreuth) 6.3km
Geyerau (Geyerau) 6.3km
Smrkovec (Schönficht) 6.3km
U Smrkù (Fichtenhof) 6.5km
Frankenhau (Frankenhau) 6.6km
Mäntling (Mäntling) 6.6km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 6.6km
Kamenice (Steinbach) 6.6km
Krásná Lípa (Schönlind) 6.7km
V úžlabí (Kahr) 6.8km
Habartov (Habersbirk) 6.8km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 6.9km
Vrbová (Förba) 7.0km
Stoinamühle (Stoinamühle) 7.0km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 7.0km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 7.0km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 7.0km
Vackovec (Watzgenreuth) 7.1km
Hnìvín (Knöba) 7.2km
Voglsmühle (Voglsmühle) 7.3km
Dolský mlýn (Grundmühle) 7.3km
Grundhauser (Grundhauser) 7.3km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 7.3km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 7.4km
Kovárna (Waffenschmiede) 7.4km
Kneipelbach (Kneipelbach) 7.5km
U Lesa (Waldhäuser) 7.5km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 7.5km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 7.7km
Rovná (Ebmeth) 7.7km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 7.8km
Doubrava (Doberau) 7.9km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 8.0km
Jesenice (Gassnitz) 8.1km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 8.1km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 8.2km
Ottmühle (Ottmühle) 8.2km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 8.2km
Lísková (Haselbach) 8.3km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 8.3km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 8.4km
Am Hammel (Am Hammel) 8.4km
Hochofen (Hochofen) 8.4km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 8.4km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 8.4km
Stinglmühle (Stinglmühle) 8.5km
Kunstmühle (Kunstmühle) 8.5km
Markvarec (Marklesgrün) 8.5km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 8.5km
Paseka (Schwand) 8.5km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 8.6km
Vokov (Wogau) 8.7km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 8.7km
Horka (Berg) 8.8km
Nový Dvùr (Neuhof) 8.8km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 8.9km
Leimbruck (Leimbruck) 8.9km
Stupice (Stobitzhof) 9.0km
Ždírnice (Schirnitz) 9.0km
Na Lillu (Beim Lill) 9.0km
Aussenhof (Aussenhof) 9.0km
Železný mlýn (Eisenhammer) 9.1km
Auglmühle (Auglmühle) 9.1km
Grillnmühle (Grillnmühle) 9.2km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 9.2km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 9.2km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 9.2km
Novina (Grün) 9.2km
Lobzy (Lobs) 9.2km
Starost (Sorgen) 9.3km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 9.3km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 9.3km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 9.3km
Vranov (Frohnau) 9.4km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 9.4km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 9.5km
Døenice (Treunitz) 9.6km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 9.6km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 9.6km
Polní mlýn (Fehlamühle) 9.7km
Mostek (Bruck) 9.7km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 9.7km
Bor (Haid) 9.8km
Stegmühle (Stegmühle) 9.8km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 9.9km
Sklárny (Glashütten) 9.9km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 9.9km
Kvìtná (Plumberg) 10.0km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 10.0km

Okolí (10-20km):
Dìvín (Döba) 10.1km
Žírnice (Neuhaus) 10.1km
U Hansla (Beim Hansl) 10.1km
Finkenmühle (Finkenmühle) 10.1km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 10.1km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 10.1km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 10.2km
Vítkov (Wudingrün) 10.2km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 10.2km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 10.2km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 10.3km
Železný Hamr (Eisenhammer) 10.3km
Železný mlýn (Železný mlýn) 10.3km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 10.4km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 10.4km
Melter (Melter) 10.4km
Pod kopcem (Berghof) 10.5km
Allisùv mlýn (Allismühle) 10.5km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 10.6km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 10.7km
Leinmühle (Leinmühle) 10.8km
Mlýnek (Mühlgrün) 10.9km
Na kopci (Berghäuser) 11.0km
Köstelhof (Köstelhof) 11.1km
Mechová (Mies) 11.2km
Milíøe (Kohling) 11.2km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 11.3km
Balassmühle (Balassmühle) 11.3km
Na Kopci (Berghäuser) 11.4km
Lvov (Löwenhof) 11.4km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 11.5km
Hartenberk (Hartenberg) 11.5km
Ovèárna (Schäferei) 11.6km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 11.7km
Týn (Thein) 11.8km
Reimundmühle (Reimundmühle) 11.8km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 11.9km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 12.0km
Lesná (Wallhof) 12.1km
Spálený dvùr (Brandhof) 12.2km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 12.2km
Petrova štola (Peterstollen) 12.2km
Tilingmühle (Tilingmühle) 12.2km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 12.3km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 12.3km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 12.4km
Libnov (Liebenau) 12.4km
Ehrlich (Ehrlich) 12.4km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 12.4km
Soos (Soos) 12.5km
Suchá (Dürr) 12.6km
Brtná (Zeidlweid) 12.6km
Rinlhau (Rinlhau) 12.6km
Rinnlhau (Rinnlhau) 12.6km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 12.7km
Reuth (Reuth) 12.7km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 12.8km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 12.8km
Brandhof (Brandhof) 12.8km
Hammergut (Hammergut) 12.8km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 12.9km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 12.9km
Smrèí (Krondorf) 13.0km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 13.1km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 13.1km
Èižebná (Zweifelsreith) 13.1km
Skelná Hu (Glashütte) 13.1km
Bernov (Bernau) 13.1km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 13.2km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 13.2km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 13.2km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 13.3km
Zelená (Grün) 13.3km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 13.3km
Kraushof (Kraushof) 13.3km
Weissmühle (Weissmühle) 13.4km
Chata (Wetterhütte) 13.5km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 13.5km
Lesík (Waldl) 13.5km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 13.6km
Podhrad (Pograth) 13.6km
Èervený mlýn (Rothmühle) 13.6km
Svažec (Ehmet) 13.6km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 13.8km
Jehlièná (Grasseth) 13.8km
Rotha (Rotha) 13.8km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 13.9km
Vogeleis (Vogeleis) 14.0km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 14.1km
Na palouku (Auhöfel) 14.2km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 14.3km
Oldøichov (Ullersgrün) 14.4km
Na Rabì (Raberhäuser) 14.4km
Garstnermühle (Garstnermühle) 14.4km
Abteimühle (Abteimühle) 14.5km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 14.5km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 14.6km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 14.6km
Buchhausl (Buchhausl) 14.6km
Prameny (Sangerberg) 14.6km
Horní mlýn (Obere Brettmühle) 14.6km
Prameny bývalý hotel (Sangerberg) 14.6km
Alberov (Albernhof) 14.7km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 14.8km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 14.9km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 15.0km
Steinloh (Steinloh) 15.0km
Lipnice (Littmitz) 15.1km
Mýtina (Alt Albenreut) 15.2km
Vysoká (Maiersgrün) 15.2km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 15.3km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 15.4km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 15.4km
Na Dole (Schachthäuser) 15.5km
Brusírna (Schleifermühle) 15.6km
Božetín (Fasattengrün) 15.6km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 15.6km
Dorfmühle (Dorfmühle) 15.7km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 15.7km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 15.7km
Nové Sedlo (Neusattl) 15.7km
Lískovec (Haselhof) 15.8km
Jetelištì (Kleeacker) 15.9km
Sandner (Sandner) 16.0km
Stoh (Schober) 16.0km
Dùl Union II (Unionschacht II) 16.0km
U Voglerù (Vogler) 16.1km
Staré Hory (Horn) 16.2km
Stará (Altengrün) 16.2km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 16.3km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 16.3km
Muglaugl (Muglaugl) 16.3km
Schleppermühle (Schleppermühle) 16.3km
Boden (Boden) 16.4km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 16.5km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 16.5km
Nimrod (Nimrod) 16.5km
Hennermühle (Hennermühle) 16.6km
Ètyødomí (Vierhäuser) 16.7km
Finkenmühle (Finkenmühle) 16.7km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 16.8km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 16.8km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 16.8km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 16.9km
Hamr (Waffenhammer) 16.9km
Steinhammer (Steinhammer) 16.9km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 17.1km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 17.1km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 17.1km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 17.1km
Schneidermühle (Schneidermühle) 17.2km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 17.3km
Waldhäusel (Waldhäusel) 17.3km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 17.3km
Háj (Grafengrün) 17.4km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 17.5km
Opatov (Absroth) 17.7km
Liboc (Frankenhammer) 17.7km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 17.7km
Vackov (Watzkenreuth) 17.8km
Teichmühle (Teichmühle) 17.9km
Steingrube (Steingrube) 17.9km
Winkelmühle (Winkelmühle) 17.9km
Lochmühle (Lochmühle) 18.0km
Loch (Loch) 18.1km
Vøesová (Doglasgrün) 18.1km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 18.2km
Vogelmühle (Vogelmühle) 18.3km
Køemenitá (Greisbach) 18.4km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 18.4km
Grünmühle (Grünmühle) 18.5km
Rebmühle (Rebmühle) 18.5km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 18.5km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 18.6km
Dianin Dvùr (Dianahof) 18.6km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 18.7km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 18.7km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 18.7km
Žehrov (Zehrerberg) 18.8km
Èerná (Schwarzenbach) 18.9km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 18.9km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 18.9km
Hostinec Zehra (Zehra W.H.) 19.0km
Stará Chodovská (Stelzengrün) 19.1km
Schirlmühle (Schirlmühle) 19.3km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 19.4km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 19.4km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 19.5km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 19.6km
Schwank (Schwank) 19.6km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 19.6km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 19.6km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 19.7km
Kyks (Kix) 19.7km
Ecklùv mlýn (Eckelmühle) 19.7km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 19.9km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist