PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 23.12.2013] 
Vogelhof   také: Kograuerhof,

Kategorie: Hájovna   (správní obec: Kynšperk nad Ohøí)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.11478 12.54953 GPS - st.31 Zdenìk Pechar 23.12.2013  


Okolí (do 10km):
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 0.5km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 0.7km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 1.6km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 2.1km
Dvoreèky (Krainhof) 2.3km
Sägewerk (Sägewerk) 2.3km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 2.4km
Libava (Liebau) 2.4km
Thumsermühle (Thumsermühle) 2.6km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 2.7km
Trojice (Frühmesse) 2.9km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 2.9km
Arnoltov (Arnitzgrün) 3.1km
Studánka (Schönbrunn) 3.3km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 4.2km
Schneidmühle (Schneidmühle) 4.3km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 4.4km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 4.5km
Nový mlýn (Neumühle) 4.5km
Mühlpeint (Mühlpeint) 4.6km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 4.8km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 4.8km
Tisová (Theißau) 4.8km
Tìšov (Teschau) 4.9km
Rusov (Reissengrün) 4.9km
Týmov (Tiefengrün) 4.9km
Grundmühle (Grundmühle) 4.9km
Kempfmühle (Kempfmühle) 5.0km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 5.1km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 5.2km
U Bauerù (Beim Bauer) 5.2km
Sla (Moorlohe) 5.3km
Úval (Grün) 5.4km
Mühlpeint (Mühlpeint) 5.4km
Milikov (Miltigau) 5.5km
Peintmühle (Peintmühle) 5.5km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 5.6km
Grundhäuser (Grundhäuser) 5.6km
Mýtina (Hau) 5.7km
Ostrov (Wöhr) 5.7km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 5.8km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 5.8km
Mäntling (Mäntling) 5.9km
Hartoušov (Hartessenreuth) 6.0km
Dvory (Maierhöfen) 6.0km
Cihelna (Ziegelhütte) 6.0km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 6.0km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 6.0km
Smrkovec (Schönficht) 6.1km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 6.2km
Bystøina (Reichenbach) 6.2km
Bukovany (Buckwa) 6.3km
U Smrkù (Fichten Mühle) 6.3km
Haselhöfe (Haselhöfe) 6.4km
Stoinamühle (Stoinamühle) 6.5km
Vrbová (Förba) 6.6km
Geyerau (Geyerau) 6.7km
Frankenhau (Frankenhau) 6.8km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 6.8km
Kytlice (Kitlitzdorf) 6.8km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 6.8km
U Smrkù (Fichtenhof) 6.8km
Hnìvín (Knöba) 6.9km
Vackovec (Watzgenreuth) 6.9km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 6.9km
Voskárna (Wachshütte) 6.9km
Krásná Lípa (Schönlind) 6.9km
Dolský mlýn (Grundmühle) 7.0km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 7.1km
Kneipelbach (Kneipelbach) 7.1km
Grundhauser (Grundhauser) 7.1km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 7.2km
Kamenice (Steinbach) 7.2km
V úžlabí (Kahr) 7.3km
Habartov (Habersbirk) 7.3km
Jesenice (Gassnitz) 7.4km
Voglsmühle (Voglsmühle) 7.4km
Ottmühle (Ottmühle) 7.5km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 7.5km
Kovárna (Waffenschmiede) 7.5km
Doubrava (Doberau) 7.7km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 7.7km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 7.7km
U Lesa (Waldhäuser) 7.7km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 7.8km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 7.8km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 7.9km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 8.0km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 8.0km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 8.0km
Rovná (Ebmeth) 8.0km
Nový Dvùr (Neuhof) 8.1km
Vokov (Wogau) 8.2km
Leimbruck (Leimbruck) 8.3km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 8.3km
Stinglmühle (Stinglmühle) 8.4km
Hochofen (Hochofen) 8.4km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 8.4km
Ždírnice (Schirnitz) 8.5km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 8.5km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 8.5km
Kunstmühle (Kunstmühle) 8.6km
Grillnmühle (Grillnmühle) 8.6km
Markvarec (Marklesgrün) 8.9km
Døenice (Treunitz) 9.0km
Stupice (Stobitzhof) 9.0km
Horka (Berg) 9.0km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 9.0km
Am Hammel (Am Hammel) 9.0km
Lísková (Haselbach) 9.0km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 9.0km
Železný mlýn (Eisenhammer) 9.0km
Auglmühle (Auglmühle) 9.0km
Paseka (Schwand) 9.0km
Starost (Sorgen) 9.1km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 9.1km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 9.2km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 9.2km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 9.3km
Žírnice (Neuhaus) 9.4km
Na Lillu (Beim Lill) 9.4km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 9.4km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 9.4km
Polní mlýn (Fehlamühle) 9.5km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 9.5km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 9.5km
Sklárny (Glashütten) 9.5km
Mostek (Bruck) 9.7km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 9.7km
Finkenmühle (Finkenmühle) 9.7km
Aussenhof (Aussenhof) 9.7km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 9.7km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 9.8km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 9.8km
Bor (Haid) 9.8km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 9.8km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 9.8km
Novina (Grün) 9.8km
Lobzy (Lobs) 9.8km
Vranov (Frohnau) 9.8km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 9.8km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 9.9km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 9.9km
Dìvín (Döba) 10.0km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 10.0km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 10.0km

Okolí (10-20km):
Stegmühle (Stegmühle) 10.1km
U Hansla (Beim Hansl) 10.4km
Kvìtná (Plumberg) 10.4km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 10.4km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 10.5km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 10.5km
Köstelhof (Köstelhof) 10.6km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 10.6km
Mechová (Mies) 10.6km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 10.6km
Vítkov (Wudingrün) 10.8km
Melter (Melter) 10.8km
Železný Hamr (Eisenhammer) 10.9km
Železný mlýn (Železný mlýn) 10.9km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 10.9km
Allisùv mlýn (Allismühle) 10.9km
Mlýnek (Mühlgrün) 11.0km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 11.0km
Pod kopcem (Berghof) 11.1km
Leinmühle (Leinmühle) 11.1km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 11.5km
Na kopci (Berghäuser) 11.6km
Balassmühle (Balassmühle) 11.6km
Na Kopci (Berghäuser) 11.7km
Milíøe (Kohling) 11.7km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 11.8km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 11.8km
Ovèárna (Schäferei) 11.8km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 11.8km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 12.0km
Hartenberk (Hartenberg) 12.0km
Brtná (Zeidlweid) 12.1km
Lvov (Löwenhof) 12.1km
Reimundmühle (Reimundmühle) 12.1km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 12.2km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 12.2km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 12.2km
Spálený dvùr (Brandhof) 12.2km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 12.2km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 12.2km
Soos (Soos) 12.3km
Lesná (Wallhof) 12.3km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 12.4km
Suchá (Dürr) 12.4km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 12.4km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 12.5km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 12.5km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 12.5km
Týn (Thein) 12.5km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 12.6km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 12.6km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 12.7km
Petrova štola (Peterstollen) 12.7km
Rinlhau (Rinlhau) 12.7km
Rinnlhau (Rinnlhau) 12.7km
Ehrlich (Ehrlich) 12.7km
Brandhof (Brandhof) 12.8km
Tilingmühle (Tilingmühle) 12.8km
Rudolfinum (Rudolfinum) 12.9km
Podhrad (Pograth) 12.9km
Èervený mlýn (Rothmühle) 12.9km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 12.9km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 12.9km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 12.9km
Libnov (Liebenau) 12.9km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 12.9km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 13.0km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 13.1km
Zelená (Grün) 13.1km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 13.3km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 13.3km
Weissmühle (Weissmühle) 13.3km
Èižebná (Zweifelsreith) 13.3km
Smrèí (Krondorf) 13.3km
Reuth (Reuth) 13.3km
Chata (Wetterhütte) 13.4km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 13.4km
Skelná Hu (Glashütte) 13.4km
Hammergut (Hammergut) 13.4km
Bernov (Bernau) 13.5km
Svažec (Ehmet) 13.8km
Kraushof (Kraushof) 13.8km
Rotha (Rotha) 13.8km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 14.0km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 14.0km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 14.0km
Buchhausl (Buchhausl) 14.0km
Lesík (Waldl) 14.1km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 14.2km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 14.2km
Na palouku (Auhöfel) 14.2km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 14.4km
Jehlièná (Grasseth) 14.4km
Mýtina (Alt Albenreut) 14.5km
Oldøichov (Ullersgrün) 14.6km
Na Rabì (Raberhäuser) 14.6km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 14.6km
Vogeleis (Vogeleis) 14.6km
Abteimühle (Abteimühle) 14.6km
Hechtova My (Hechthau) 14.7km
Vysoká (Maiersgrün) 14.7km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 14.8km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 14.8km
Brusírna (Schleifermühle) 14.9km
Garstnermühle (Garstnermühle) 14.9km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 15.0km
Wildenhof (Wildenhof) 15.1km
Dorfmühle (Dorfmühle) 15.1km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 15.1km
Sandner (Sandner) 15.3km
Alberov (Albernhof) 15.4km
Lískovec (Haselhof) 15.5km
Slapany (Schloppenhof) 15.6km
Na Dole (Schachthäuser) 15.6km
Božetín (Fasattengrün) 15.7km
Boden (Boden) 15.7km
Steinloh (Steinloh) 15.7km
Lipnice (Littmitz) 15.7km
Stoh (Schober) 15.8km
Muglaugl (Muglaugl) 15.9km
Schleppermühle (Schleppermühle) 15.9km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 15.9km
Hennermühle (Hennermühle) 16.1km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 16.1km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 16.2km
Finkenmühle (Finkenmühle) 16.2km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 16.3km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 16.4km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 16.4km
Nimrod (Nimrod) 16.4km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 16.6km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 16.6km
Dùl Union II (Unionschacht II) 16.6km
Jetelištì (Kleeacker) 16.6km
Schneidermühle (Schneidermühle) 16.7km
Staré Hory (Horn) 16.7km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 16.8km
Waldhäusel (Waldhäusel) 16.8km
Háj (Grafengrün) 16.8km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 16.8km
Stará (Altengrün) 16.8km
U Voglerù (Vogler) 16.8km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 16.9km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 16.9km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 17.0km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 17.1km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 17.1km
Ètyødomí (Vierhäuser) 17.1km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 17.1km
Hamr (Waffenhammer) 17.3km
Steinhammer (Steinhammer) 17.3km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 17.3km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 17.5km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 17.6km
Winkelmühle (Winkelmühle) 17.6km
Eberhof (Eberhof) 17.8km
Vackov (Watzkenreuth) 17.9km
Opatov (Absroth) 17.9km
Teichmühle (Teichmühle) 18.1km
Liboc (Frankenhammer) 18.1km
Smrèina (Ermesgrün) 18.2km
Steingrube (Steingrube) 18.2km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 18.2km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 18.4km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 18.4km
Dianin Dvùr (Dianahof) 18.4km
Vogelmühle (Vogelmühle) 18.5km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 18.5km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 18.5km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 18.6km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 18.6km
Grünmühle (Grünmühle) 18.7km
Lochmühle (Lochmühle) 18.7km
Loch (Loch) 18.7km
Vøesová (Doglasgrün) 18.7km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 18.7km
Rebmühle (Rebmühle) 18.8km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 18.9km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 19.1km
Køemenitá (Greisbach) 19.1km
Èerná (Schwarzenbach) 19.2km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 19.2km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 19.2km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 19.2km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 19.2km
Kyks (Kix) 19.3km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 19.4km
Schirlmühle (Schirlmühle) 19.5km
Finkenmühle (Finkenmühle) 19.5km
Žehrov (Zehrerberg) 19.5km
Hostinec Zehra (Zehra W.H.) 19.6km
Nové Mohelno (Neumugl) 19.7km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 19.8km
Stará Chodovská (Stelzengrün) 19.8km
Schwank (Schwank) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist