PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 24.12.2013] 
Sägewerk

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Kamenný Dvùr)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.11122 12.58125 GPS Zdenìk Pechar 24.12.2013  


Okolí (do 10km):
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 0.5km
Arnoltov (Arnitzgrün) 0.9km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 1.1km
Dvoreèky (Krainhof) 1.2km
Studánka (Schönbrunn) 1.9km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 2.0km
Libava (Liebau) 2.0km
Thumsermühle (Thumsermühle) 2.0km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 2.1km
Nový mlýn (Neumühle) 2.2km
Vogelhof (Vogelhof) 2.3km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 2.3km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 2.4km
Grundmühle (Grundmühle) 2.6km
Týmov (Tiefengrün) 2.8km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 2.9km
Schneidmühle (Schneidmühle) 3.3km
Mühlpeint (Mühlpeint) 3.3km
Grundhäuser (Grundhäuser) 3.4km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 3.6km
Tisová (Theißau) 3.8km
Ostrov (Wöhr) 3.8km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 3.8km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 3.9km
Trojice (Frühmesse) 3.9km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 3.9km
U Bauerù (Beim Bauer) 3.9km
Mühlpeint (Mühlpeint) 3.9km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 3.9km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 3.9km
Bystøina (Reichenbach) 3.9km
Sla (Moorlohe) 4.1km
Peintmühle (Peintmühle) 4.1km
U Smrkù (Fichten Mühle) 4.1km
Mýtina (Hau) 4.4km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 4.4km
Cihelna (Ziegelhütte) 4.5km
U Smrkù (Fichtenhof) 4.5km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 4.6km
Krásná Lípa (Schönlind) 4.7km
Smrkovec (Schönficht) 4.8km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 5.0km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 5.0km
Milikov (Miltigau) 5.2km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 5.2km
Kamenice (Steinbach) 5.2km
Tìšov (Teschau) 5.3km
Kovárna (Waffenschmiede) 5.4km
U Lesa (Waldhäuser) 5.5km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 5.6km
Dvory (Maierhöfen) 5.7km
Rusov (Reissengrün) 5.8km
Voskárna (Wachshütte) 5.8km
Rovná (Ebmeth) 5.8km
Dolský mlýn (Grundmühle) 5.9km
Grundhauser (Grundhauser) 6.0km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 6.0km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 6.0km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 6.0km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 6.0km
Haselhöfe (Haselhöfe) 6.1km
Úval (Grün) 6.2km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 6.3km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 6.4km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 6.4km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 6.4km
Kytlice (Kitlitzdorf) 6.5km
Hochofen (Hochofen) 6.5km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 6.5km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 6.5km
Bukovany (Buckwa) 6.6km
Kneipelbach (Kneipelbach) 6.6km
Kempfmühle (Kempfmühle) 6.8km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 6.8km
Stoinamühle (Stoinamühle) 6.9km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 7.0km
Mäntling (Mäntling) 7.1km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 7.1km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 7.1km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 7.2km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 7.2km
Paseka (Schwand) 7.2km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 7.3km
Železný mlýn (Eisenhammer) 7.3km
Auglmühle (Auglmühle) 7.3km
Vranov (Frohnau) 7.5km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 7.5km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 7.6km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 7.6km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 7.6km
Geyerau (Geyerau) 7.7km
Habartov (Habersbirk) 7.7km
Lobzy (Lobs) 7.7km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 7.7km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 7.7km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 7.8km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 8.0km
Novina (Grün) 8.0km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 8.1km
Hartoušov (Hartessenreuth) 8.2km
V úžlabí (Kahr) 8.2km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 8.2km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 8.2km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 8.3km
Frankenhau (Frankenhau) 8.4km
Lísková (Haselbach) 8.4km
Am Hammel (Am Hammel) 8.5km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 8.6km
Allisùv mlýn (Allismühle) 8.6km
Melter (Melter) 8.6km
Ottmühle (Ottmühle) 8.7km
Leimbruck (Leimbruck) 8.7km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 8.7km
Vrbová (Förba) 8.8km
Ždírnice (Schirnitz) 8.8km
Aussenhof (Aussenhof) 8.8km
Leinmühle (Leinmühle) 8.8km
Nový Dvùr (Neuhof) 8.9km
Sklárny (Glashütten) 8.9km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 8.9km
Jesenice (Gassnitz) 9.0km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 9.0km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 9.0km
Hnìvín (Knöba) 9.1km
Vackovec (Watzgenreuth) 9.1km
Voglsmühle (Voglsmühle) 9.1km
Grillnmühle (Grillnmühle) 9.1km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 9.1km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 9.1km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 9.1km
Vítkov (Wudingrün) 9.1km
Železný Hamr (Eisenhammer) 9.1km
Železný mlýn (Železný mlýn) 9.1km
Finkenmühle (Finkenmühle) 9.3km
Pod kopcem (Berghof) 9.3km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 9.4km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 9.4km
Balassmühle (Balassmühle) 9.4km
Milíøe (Kohling) 9.6km
Na kopci (Berghäuser) 9.8km
Reimundmühle (Reimundmühle) 9.8km
Doubrava (Doberau) 9.9km
Markvarec (Marklesgrün) 9.9km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 9.9km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 10.0km

Okolí (10-20km):
Kunstmühle (Kunstmühle) 10.3km
Na Lillu (Beim Lill) 10.3km
Vokov (Wogau) 10.4km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 10.4km
Ehrlich (Ehrlich) 10.4km
Stinglmühle (Stinglmühle) 10.5km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 10.5km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 10.5km
Žírnice (Neuhaus) 10.6km
Horka (Berg) 10.6km
Rinlhau (Rinlhau) 10.6km
Rinnlhau (Rinnlhau) 10.6km
Døenice (Treunitz) 10.7km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 10.8km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 10.8km
Stupice (Stobitzhof) 11.0km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 11.2km
Starost (Sorgen) 11.3km
Lvov (Löwenhof) 11.3km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 11.4km
Stegmühle (Stegmühle) 11.4km
Kvìtná (Plumberg) 11.5km
Polní mlýn (Fehlamühle) 11.7km
Mostek (Bruck) 11.7km
Bor (Haid) 11.7km
U Hansla (Beim Hansl) 11.8km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 11.8km
Rotha (Rotha) 11.9km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 12.1km
Dìvín (Döba) 12.1km
Mechová (Mies) 12.1km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 12.1km
Týn (Thein) 12.1km
Brtná (Zeidlweid) 12.2km
Na palouku (Auhöfel) 12.2km
Hartenberk (Hartenberg) 12.3km
Abteimühle (Abteimühle) 12.5km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 12.5km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 12.6km
Prameny (Sangerberg) 12.6km
Horní mlýn (Obere Brettmühle) 12.6km
Prameny bývalý hotel (Sangerberg) 12.6km
Köstelhof (Köstelhof) 12.7km
U myslivny (Schützenhäuseln) 12.7km
Mlýnek (Mühlgrün) 12.8km
Fränzmühle (Fränzmühle) 12.8km
Tilingmühle (Tilingmühle) 12.9km
Petrova štola (Peterstollen) 13.0km
Na Kopci (Berghäuser) 13.1km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 13.1km
Vogeleis (Vogeleis) 13.1km
Dolní mlýn (Neumannmühle) 13.1km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 13.2km
Reuth (Reuth) 13.2km
Hammergut (Hammergut) 13.3km
Jehlièná (Grasseth) 13.3km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 13.4km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 13.4km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 13.4km
Ovèárna (Schäferei) 13.5km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 13.6km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 13.6km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 13.6km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 13.7km
Libnov (Liebenau) 13.7km
Lesík (Waldl) 13.7km
Kraushof (Kraushof) 13.8km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 13.9km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 13.9km
Lesná (Wallhof) 14.0km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 14.1km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 14.1km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 14.2km
Spálený dvùr (Brandhof) 14.2km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 14.3km
Lískovec (Haselhof) 14.4km
Stoh (Schober) 14.4km
Alberov (Albernhof) 14.4km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 14.5km
Buchhausl (Buchhausl) 14.5km
Bernov (Bernau) 14.5km
Vysoká (Maiersgrün) 14.5km
Skelná Hu (Glashütte) 14.6km
Brandhof (Brandhof) 14.7km
Smrèí (Krondorf) 14.7km
Nimrod (Nimrod) 14.7km
Haidhäusel (Haidhäusel) 14.7km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 14.8km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 14.8km
Èižebná (Zweifelsreith) 14.8km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 14.8km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 14.8km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 14.8km
Loket (Elbogen) 14.8km
Nové Sedlo (Neusattl) 14.9km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 15.0km
Lipnice (Littmitz) 15.0km
Steinloh (Steinloh) 15.1km
Schleppermühle (Schleppermühle) 15.2km
Svažec (Ehmet) 15.3km
Muglaugl (Muglaugl) 15.3km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 15.3km
Jetelištì (Kleeacker) 15.3km
Loket - kostel sv. Jana Køtitele (Elbogen - Kirche St. Johannes der Taufer) 15.3km
Garstnermühle (Garstnermühle) 15.4km
Mýtina (Alt Albenreut) 15.5km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 15.5km
Dùl Union II (Unionschacht II) 15.5km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 15.6km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 15.6km
Hennermühle (Hennermühle) 15.7km
Finkenmühle (Finkenmühle) 15.7km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 15.7km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 15.8km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 15.8km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 15.8km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 16.0km
Na Rabì (Raberhäuser) 16.1km
Oldøichov (Ullersgrün) 16.2km
U Voglerù (Vogler) 16.2km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 16.3km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 16.3km
Winkelmühle (Winkelmühle) 16.3km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 16.4km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 16.5km
Schneidermühle (Schneidermühle) 16.5km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 16.5km
Boden (Boden) 16.6km
Stará (Altengrün) 16.6km
Waldhäusel (Waldhäusel) 16.7km
Háj (Grafengrün) 16.7km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 16.7km
Dianin Dvùr (Dianahof) 16.8km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 16.9km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 16.9km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 17.1km
Staré Hory (Horn) 17.1km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 17.1km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 17.2km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 17.2km
Božetín (Fasattengrün) 17.3km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 17.3km
Na Dole (Schachthäuser) 17.4km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 17.8km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 17.9km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 17.9km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 17.9km
Vøesová (Doglasgrün) 18.0km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 18.1km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 18.1km
Ètyødomí (Vierhäuser) 18.1km
Lochmühle (Lochmühle) 18.1km
Loch (Loch) 18.2km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 18.3km
Hamr (Waffenhammer) 18.5km
Steinhammer (Steinhammer) 18.5km
Køemenitá (Greisbach) 18.5km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 18.6km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 18.6km
Kyks (Kix) 18.6km
Žehrov (Zehrerberg) 18.8km
Stará Chodovská (Stelzengrün) 18.8km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 19.0km
Finkenmühle (Finkenmühle) 19.0km
Hostinec Zehra (Zehra W.H.) 19.0km
Na Štole (Stollmühle) 19.1km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 19.1km
Liboc (Frankenhammer) 19.2km
Steingrube (Steingrube) 19.4km
König Mühle (König Mühle) 19.4km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 19.4km
Opatov (Absroth) 19.5km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 19.5km
Teichmühle (Teichmühle) 19.7km
Baier Mühle (Baier Mühle) 19.7km
Ecklùv mlýn (Eckelmühle) 19.8km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist