PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 6.1.2014] 
Winkelmühle

Kategorie: Mlın   (správní obec: Valy)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasnı stav: Znièena zcela - Poslední majitel Johann Klier.

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.97461 12.66619 GPS - st.3/èp.14 Zdenìk Pechar 6.1.2014  


Okolí (do 10km):
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 0.6km
Èervenı mlın (Èervenı mlın) 0.8km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 0.9km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 0.9km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 1.6km
Lískovec (Haselhof) 2.3km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlın (Marienbad hotel Waldmühle) 2.4km
Stoh (Schober) 2.5km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 2.6km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 2.6km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 2.7km
Dianin Dvùr (Dianahof) 3.0km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 3.6km
Schusserùv mlın (Schussermühle) 3.7km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 3.8km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 4.0km
Na Štole (Stollmühle) 4.1km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 4.2km
Gottlùv mlın (Gottlmühle) 4.4km
Selskı mlın (Baumühle) 4.4km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 4.4km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 4.8km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 4.8km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 5.1km
Nimrod (Nimrod) 5.2km
Schleppermühle (Schleppermühle) 5.3km
Kyks (Kix) 5.3km
Ptaèí mlın (Vogelmühle) 5.6km
Muglaugl (Muglaugl) 5.7km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 5.7km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 5.7km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 5.7km
Draha (Droth) 5.8km
Kocovskı mlın (Kotzauermühle) 6.0km
Na Drahách (Drothhaus) 6.0km
Skelné Hutì (Glashütten) 6.0km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 6.2km
Finkenmühle (Finkenmühle) 6.4km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 6.5km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 6.7km
Hennermühle (Hennermühle) 6.8km
Finkenmühle (Finkenmühle) 6.8km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 6.8km
Pixùv mlın (Pixamühle) 6.8km
Kronùv mlın dolní (Untere Kronmühle) 6.8km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 6.9km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 6.9km
König Mühle (König Mühle) 7.0km
Kronùv mlın horní (Obere Kronmühle) 7.0km
Kastlùv mlın (Kastl Mühle) 7.0km
Baier Mühle (Baier Mühle) 7.3km
Podhorní kavárna (Café Podhorn) 7.3km
Rotha (Rotha) 7.5km
Novı mlın (Neumühle) 7.6km
Plössl (Plössl) 7.7km
Pekelskı mlın (Höllmühle) 7.8km
Regensteich (Regensteich) 7.8km
Podhorní mlın (Bader Mühle) 7.8km
Tinnesùv mlın (Tinnesmühle) 7.9km
Medvìdí mlın (Bärenmühle) 7.9km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 7.9km
Folterùv mlın (Foltermühle) 8.1km
Vysoká (Maiersgrün) 8.1km
Na palouku (Auhöfel) 8.3km
Schneidermühle (Schneidermühle) 8.4km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 8.4km
Kasprùv mlın (Kasparmühle) 8.5km
Tichovskı hoøejší mlın (Obere Tichamühle) 8.6km
Rosenkranz (Rosenkranz) 8.6km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 8.7km
Sklárny (Glashütten) 8.8km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 8.8km
Háj (Grafengrün) 8.9km
Haidhäusel (Haidhäusel) 8.9km
Vysoèany u Ovesnıch Kladrub (Wischezahn) 8.9km
Abteimühle (Abteimühle) 9.0km
Hanikùv mlın (Hanikmühle) 9.0km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 9.1km
Porklmühle (Porklmühle) 9.1km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 9.3km
Tichovskı prostøední mlın (Mittlere Tichamühle) 9.3km
Železnı mlın (Eisenhammer) 9.3km
Rinlhau (Rinlhau) 9.3km
Rinnlhau (Rinnlhau) 9.3km
Finkenmühle (Finkenmühle) 9.4km
Auglmühle (Auglmühle) 9.4km
Buèinskı mlın (Buchmühle) 9.4km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 9.5km
Waldhäusel (Waldhäusel) 9.6km
Dolní mlın (Untere Mühle) 9.6km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 9.6km
Prameny (Sangerberg) 9.6km
Horní mlın (Obere Brettmühle) 9.6km
Berghauslen (Berghauslen) 9.7km
Prameny bıvalı hotel (Sangerberg) 9.7km
Fränzmühle (Fränzmühle) 9.7km
Dolní mlın (Neumannmühle) 9.7km
Novı mlın (Neumühle) 9.7km

Okolí (10-20km):
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 10.1km
Chodová Planá-synagoga (Kuttenplan-Synagoge) 10.2km
Pila (Brettmühle) 10.2km
Schöpplùv mlın (Schöppelmühle) 10.3km
Brtná (Zeidlweid) 10.4km
Habermühle (Habermühle) 10.5km
Pazderenskı mlın (Leinschlagmühle) 10.5km
Babice (Pobitz) 10.5km
Dolskı mlın (Grundmühle) 10.6km
Grundhauser (Grundhauser) 10.6km
Vıškovice (Wischkowitz) 10.6km
Horní Hamr (Oberhammer) 10.7km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 10.7km
Hochofen (Hochofen) 10.7km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 10.7km
Schartlùv mlın (Schartlmühle) 10.7km
Slatiny (Lohhäuser) 10.8km
Broumovskı mlın (Promenhofer Mühl) 10.8km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 10.8km
Kyjovskı mlın (Khoaumühle) 10.8km
Kneipelbach (Kneipelbach) 10.9km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 10.9km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 10.9km
Lorencùv mlın (Lorenz-Mühle) 10.9km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 11.0km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 11.1km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 11.1km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 11.1km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 11.1km
Weissmühle (Weissmühle) 11.1km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 11.2km
Fritzùv mlın (Fritz-Mühle) 11.3km
Mnichov - Stadlerùv pivovar (Einsiedl - Stadler's Brauerei) 11.3km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 11.4km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 11.5km
Smrkovec (Schönficht) 11.6km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 11.7km
Jirglùv mlın (Girglmühle) 11.8km
Bohuslav (Paslas) 11.8km
Bonìnov-kostel Všech Svatıch (Punnau-Kirche Allerheiligen) 11.9km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 12.1km
Jalovı Dvùr (Galtenstallung) 12.2km
Zlatı mlın (Schlada Mühle) 12.2km
Spálenı mlın (Brandmühle) 12.2km
Harùv mlın (Höramühle) 12.2km
Svatı Vojtìch (Sankt Adalbert) 12.2km
Ždírnice (Schirnitz) 12.3km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 12.3km
Peintmühle (Peintmühle) 12.3km
Sla (Moorlohe) 12.4km
Mühlpeint (Mühlpeint) 12.4km
Kovárna (Waffenschmiede) 12.4km
Horní Hamr (Obere Hammer) 12.4km
Konstatinùv mlın (Konstantinsmühle) 12.4km
U Bauerù (Beim Bauer) 12.5km
Bùhnlùv mlın (Bühnlmühle) 12.5km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 12.5km
Treppenstein (Treppenstein) 12.6km
Milikov (Miltigau) 12.6km
Planá - zámek (Planá - zámek) 12.6km
Leimbruck (Leimbruck) 12.7km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 12.7km
Kühnhackel Mühle (Kühnhackel Mühle) 12.7km
Grillnmühle (Grillnmühle) 12.8km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 12.8km
Ostrov (Wöhr) 12.9km
Böhmùv mlın (Böhmmühle) 12.9km
U Lesa (Waldhäuser) 12.9km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 13.0km
Èervenı mlın (Rothmühle) 13.0km
Mühlpeint (Mühlpeint) 13.1km
Klepáèek (Klapel Mühle) 13.1km
Stoinamühle (Stoinamühle) 13.3km
Schneidmühle (Schneidmühle) 13.3km
Kanapark (Ganabartl) 13.3km
Matzlùv mlın (Matzlmühle) 13.3km
Lesní mlın (Waldmühle) 13.3km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 13.3km
Grünská kyselka - kavárna (Almbrünnl) 13.3km
Dolní Hamr (Untere Hammer) 13.3km
Louka (Grün) 13.4km
Louka - kostel sv. Václava (Grun - Kirche St. Wenzel) 13.4km
Domaslavièky (Deutsch Thomaschlag) 13.4km
Krásná Lípa (Schönlind) 13.6km
Tımov (Tiefengrün) 13.8km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 13.8km
Kalbmühle (Kalbmühle) 13.8km
Zajateckı tábor a høbitov u Plané (Gefangenenlager nächst Karolinenhof bei Plan) 13.8km
Planá u Mariánskıch Lázní (Plan in Marienbad) 13.8km
Novı Dvùr (Neuhof) 13.9km
Tìšov (Teschau) 13.9km
Leinmühle (Leinmühle) 13.9km
Reimundmühle (Reimundmühle) 13.9km
Ehrlich (Ehrlich) 13.9km
Panskı mlın (Hernmühle) 13.9km
Balassmühle (Balassmühle) 14.0km
Vranov (Frohnau) 14.1km
Kuh Mühle (Kuh Mühle) 14.1km
Gaberùv mlın (Gaberlmühle) 14.1km
Dolní mlın (Karls Mühle) 14.1km
U myslivny (Schützenhäuseln) 14.2km
Tìšovskı mlın (Teschauer Mühle) 14.3km
Rovná (Ebmeth) 14.3km
Úval (Grün) 14.4km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 14.4km
Allisùv mlın (Allismühle) 14.4km
Nová Ves (Neudorf) 14.4km
Studánka (Schönbrunn) 14.5km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 14.5km
U Smrkù (Fichtenhof) 14.5km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 14.6km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 14.6km
Jakubùv mlın (Jakobsmühle) 14.6km
Egrt Mühle (Egrt Mühle) 14.6km
Caltov (Zaltau) 14.6km
U Smrkù (Fichten Mühle) 14.7km
Tišina (Kenruh) 14.8km
Grundmühle (Grundmühle) 14.9km
Grundhäuser (Grundhäuser) 14.9km
Schramùv mlın (Schrammühle) 14.9km
Libavskı mlın (Liebauermühle) 15.0km
Bystøina (Reichenbach) 15.0km
Caltovskı mlın (Zaltaumühle) 15.0km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 15.1km
Libava (Liebau) 15.2km
Hallerùv mlın (Hällermühle) 15.2km
Novı mlın (Neumühle) 15.2km
Bøezí (Pirkau) 15.2km
Novoveskı mlın (Neudörfelmühle) 15.2km
Grünberg (Grünberg) 15.2km
Dorschnerùv mlın (Dorschnermühle) 15.3km
Mäntling (Mäntling) 15.4km
Dvoreèky (Krainhof) 15.5km
Trojice (Frühmesse) 15.6km
Melter (Melter) 15.6km
Lohmühle (Lohmühle) 15.7km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 15.8km
Kamennı mlın (Steinmühle) 15.8km
Dolskı mlın (Grundmühle) 15.9km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 16.0km
Otín-kostel Jména Panny Marie (Ottenreuth-Kirche Mariä Namen) 16.0km
Èeskı Mlın (Böhmischmûhl) 16.2km
Sägewerk (Sägewerk) 16.3km
Arnoltov (Arnitzgrün) 16.4km
Horní Hluboká (Ober Tiefenbach) 16.5km
Ovèín (Schafsthall) 16.5km
Horní novı mlın (Hintere Neumühle) 16.8km
Finkùv mlın (Finkenmühle) 16.8km
Na dílcích (Grabenhäusl) 16.8km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 16.9km
Pohodnice (Pohodnice) 16.9km
Hamerské Domky (Büchsenhammer,) 17.0km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 17.0km
Tomšùv mlın (Domschamühle) 17.1km
Halže - zámek (Hals - Schloss) 17.2km
Beèov nad Teplou-synagoga (Petschau-Synagoge) 17.2km
Kamenice (Steinbach) 17.3km
Svìtce (Heiligen) 17.4km
Beèov nad Teplou Hotel Central (Petschau Hotel Zentral) 17.4km
Hirtenhaus (Hirtenhaus) 17.5km
Halser Mühle (Halser Mühle) 17.5km
Køínovskı mlın (Grönamühle) 17.5km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 17.6km
Vogelhof (Vogelhof) 17.6km
Vítkov - kostel na návsi (Witttingreith - Kirche) 17.8km
Lobzy (Lobs) 17.8km
Milíøe (Kohling) 17.8km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 17.9km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 17.9km
Lobezskı mlın (Lobzmühle) 17.9km
Èertùv mlın (Teufelsmühle) 18.0km
Thumsermühle (Thumsermühle) 18.2km
U Wallerù (Wallerhaus) 18.3km
Haubnerùv mlın (Haubnermühle) 18.3km
Vıšina (Ringelberg) 18.4km
Heinlùv mlın (Heinlmühle) 18.4km
Paseka (Schwand) 18.5km
Koøen-synagoga (Kurschin-Synagoge) 18.5km
Špirkùv mlın (Spirkenmühle) 18.6km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 18.7km
Schönfeldskı Lán (Schenfelder Hub) 18.7km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 18.8km
Cihelna (Ziegelhütte) 18.8km
Köpelhof (Köpelhof) 18.9km
Lánskı dvùr (Lehnshof) 18.9km
Ruhberghammer (Ruhberghammer) 19.0km
Zahnhammer (Zahnhammer) 19.0km
Mıtina (Hau) 19.0km
Puškaøov (Putzenhof) 19.0km
Lán (Hub) 19.0km
Haselmühle (Haselmühle) 19.2km
Siebermühle (Siebermühle) 19.2km
Tøetí Hamr (3 Hammer) 19.2km
Mathildensäge (Mathildensäge) 19.3km
Novı Hamr (Neuhammer) 19.3km
Tisová (Theißau) 19.3km
Továrna na døevìné vırobky - Tachov (Továrna na døevìné vırobky - Tachov) 19.3km
Novina (Grün) 19.3km
Milešov (Müllersgrün) 19.3km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 19.4km
Klobenskı mlın (Kloben Mühle) 19.4km
Luglmühle (Luglmühle) 19.4km
Medvìdí mlın (Bärenmühle) 19.4km
Hammelberg (Hammelberg) 19.5km
Heligenmühle (Heligenmühle) 19.5km
Leinmühle (Leinmühle) 19.6km
Wiesenthal (Wiesenthal) 19.7km
Luèina (Sorghof) 19.8km
Sorghofskı mlın (Sorghöfner Mühle) 19.9km
Pocher (Pocher) 19.9km
Hamr (Waffenhammer) 19.9km
Plechwalze (Plechwalze) 19.9km
Tachov-Gänsbühl (Tachau-Gänsbühl) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist