PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle  (Kieselmühle)

Kategorie: Jinı   (správní obec: Velká Hleïsebe)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: 1990-2000  (rok: 2000)
Souèasnı stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.96306 12.67972  Markéta Janeèková 9.1.2014  


Okolí (do 10km):
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 0.7km
Èervenı mlın (Èervenı mlın) 0.8km
Winkelmühle (Winkelmühle) 1.6km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 1.8km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 1.8km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 2.1km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 2.3km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 2.4km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlın (Marienbad hotel Waldmühle) 2.4km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 2.4km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 2.4km
Selskı mlın (Baumühle) 2.8km
Dianin Dvùr (Dianahof) 2.9km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 3.1km
Gottlùv mlın (Gottlmühle) 3.1km
Stoh (Schober) 3.7km
Na Štole (Stollmühle) 3.8km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 3.8km
Lískovec (Haselhof) 3.9km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 3.9km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 4.1km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 4.3km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 4.7km
Schusserùv mlın (Schussermühle) 4.9km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 5.0km
Draha (Droth) 5.4km
Skelné Hutì (Glashütten) 5.4km
Kyks (Kix) 5.5km
Kronùv mlın dolní (Untere Kronmühle) 5.5km
Na Drahách (Drothhaus) 5.6km
Nimrod (Nimrod) 5.7km
Ptaèí mlın (Vogelmühle) 5.8km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 5.8km
Kronùv mlın horní (Obere Kronmühle) 5.8km
Kastlùv mlın (Kastl Mühle) 5.9km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 6.3km
Regensteich (Regensteich) 6.3km
Schleppermühle (Schleppermühle) 6.4km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 6.4km
Podhorní kavárna (Café Podhorn) 6.4km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 6.6km
Pixùv mlın (Pixamühle) 6.6km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 6.6km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 6.7km
Muglaugl (Muglaugl) 6.8km
Kocovskı mlın (Kotzauermühle) 6.9km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 7.0km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 7.1km
Finkenmühle (Finkenmühle) 7.1km
König Mühle (König Mühle) 7.2km
Pekelskı mlın (Höllmühle) 7.2km
Podhorní mlın (Bader Mühle) 7.2km
Finkenmühle (Finkenmühle) 7.3km
Rosenkranz (Rosenkranz) 7.3km
Baier Mühle (Baier Mühle) 7.4km
Hanikùv mlın (Hanikmühle) 7.4km
Novı mlın (Neumühle) 7.6km
Plössl (Plössl) 7.6km
Vysoèany u Ovesnıch Kladrub (Wischezahn) 7.6km
Hennermühle (Hennermühle) 7.8km
Medvìdí mlın (Bärenmühle) 7.9km
Buèinskı mlın (Buchmühle) 7.9km
Rotha (Rotha) 8.4km
Tichovskı hoøejší mlın (Obere Tichamühle) 8.5km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 8.5km
Chodová Planá-synagoga (Kuttenplan-Synagoge) 8.6km
Tinnesùv mlın (Tinnesmühle) 8.7km
Pila (Brettmühle) 8.7km
Berghauslen (Berghauslen) 8.9km
Folterùv mlın (Foltermühle) 9.0km
Tichovskı prostøední mlın (Mittlere Tichamühle) 9.0km
Na palouku (Auhöfel) 9.1km
Porklmühle (Porklmühle) 9.1km
Schartlùv mlın (Schartlmühle) 9.2km
Vıškovice (Wischkowitz) 9.2km
Schneidermühle (Schneidermühle) 9.3km
Vysoká (Maiersgrün) 9.3km
Habermühle (Habermühle) 9.4km
Haidhäusel (Haidhäusel) 9.4km
Kyjovskı mlın (Khoaumühle) 9.5km
Lorencùv mlın (Lorenz-Mühle) 9.7km
Háj (Grafengrün) 9.8km
Weissmühle (Weissmühle) 9.8km
Abteimühle (Abteimühle) 9.8km
Novı mlın (Neumühle) 9.8km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 9.9km
Broumovskı mlın (Promenhofer Mühl) 10.0km
Kasprùv mlın (Kasparmühle) 10.0km

Okolí (10-20km):
Horní Hamr (Oberhammer) 10.1km
Babice (Pobitz) 10.1km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 10.2km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 10.3km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 10.3km
Jirglùv mlın (Girglmühle) 10.3km
Horní mlın (Obere Brettmühle) 10.3km
Pazderenskı mlın (Leinschlagmühle) 10.3km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 10.4km
Sklárny (Glashütten) 10.4km
Rinlhau (Rinlhau) 10.4km
Rinnlhau (Rinnlhau) 10.4km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 10.4km
Prameny (Sangerberg) 10.4km
Dolní mlın (Neumannmühle) 10.4km
Bonìnov-kostel Všech Svatıch (Punnau-Kirche Allerheiligen) 10.4km
Waldhäusel (Waldhäusel) 10.5km
Prameny bıvalı hotel (Sangerberg) 10.5km
Fränzmühle (Fränzmühle) 10.5km
Schöpplùv mlın (Schöppelmühle) 10.6km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 10.7km
Zlatı mlın (Schlada Mühle) 10.7km
Železnı mlın (Eisenhammer) 10.8km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 10.9km
Auglmühle (Auglmühle) 10.9km
Finkenmühle (Finkenmühle) 11.0km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 11.0km
Svatı Vojtìch (Sankt Adalbert) 11.0km
Dolní mlın (Untere Mühle) 11.1km
Planá - zámek (Planá - zámek) 11.1km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 11.1km
Kühnhackel Mühle (Kühnhackel Mühle) 11.1km
Slatiny (Lohhäuser) 11.2km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 11.5km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 11.5km
Èervenı mlın (Rothmühle) 11.5km
Mnichov - Stadlerùv pivovar (Einsiedl - Stadler's Brauerei) 11.5km
Jalovı Dvùr (Galtenstallung) 11.6km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 11.6km
Fritzùv mlın (Fritz-Mühle) 11.7km
Brtná (Zeidlweid) 11.8km
Lesní mlın (Waldmühle) 11.8km
Bohuslav (Paslas) 11.8km
Konstatinùv mlın (Konstantinsmühle) 11.9km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 12.0km
Harùv mlın (Höramühle) 12.0km
Domaslavièky (Deutsch Thomaschlag) 12.0km
Dolskı mlın (Grundmühle) 12.1km
Grundhauser (Grundhauser) 12.1km
Hochofen (Hochofen) 12.1km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 12.2km
Klepáèek (Klapel Mühle) 12.2km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 12.2km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 12.2km
Planá u Mariánskıch Lázní (Plan in Marienbad) 12.3km
Treppenstein (Treppenstein) 12.4km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 12.4km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 12.4km
Zajateckı tábor a høbitov u Plané (Gefangenenlager nächst Karolinenhof bei Plan) 12.4km
Panskı mlın (Hernmühle) 12.4km
Spálenı mlın (Brandmühle) 12.4km
Kneipelbach (Kneipelbach) 12.5km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 12.5km
Kanapark (Ganabartl) 12.6km
Horní Hamr (Obere Hammer) 12.6km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 12.7km
Kalbmühle (Kalbmühle) 12.7km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 12.7km
Kuh Mühle (Kuh Mühle) 12.7km
Dolní mlın (Karls Mühle) 12.7km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 12.7km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 12.9km
Caltov (Zaltau) 13.0km
Smrkovec (Schönficht) 13.1km
Jakubùv mlın (Jakobsmühle) 13.1km
Egrt Mühle (Egrt Mühle) 13.1km
Dolní Hamr (Untere Hammer) 13.2km
Caltovskı mlın (Zaltaumühle) 13.5km
Louka (Grün) 13.6km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 13.7km
Bùhnlùv mlın (Bühnlmühle) 13.7km
Louka - kostel sv. Václava (Grun - Kirche St. Wenzel) 13.7km
Ždírnice (Schirnitz) 13.8km
Peintmühle (Peintmühle) 13.8km
Kovárna (Waffenschmiede) 13.8km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 13.8km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 13.8km
Grünská kyselka - kavárna (Almbrünnl) 13.8km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 13.9km
Sla (Moorlohe) 13.9km
U Bauerù (Beim Bauer) 14.0km
Mühlpeint (Mühlpeint) 14.0km
Bøezí (Pirkau) 14.1km
Leimbruck (Leimbruck) 14.2km
Milikov (Miltigau) 14.2km
Grillnmühle (Grillnmühle) 14.3km
U Lesa (Waldhäuser) 14.3km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 14.4km
Ostrov (Wöhr) 14.4km
Böhmùv mlın (Böhmmühle) 14.4km
Matzlùv mlın (Matzlmühle) 14.4km
Otín-kostel Jména Panny Marie (Ottenreuth-Kirche Mariä Namen) 14.4km
Tišina (Kenruh) 14.5km
Èeskı Mlın (Böhmischmûhl) 14.6km
Mühlpeint (Mühlpeint) 14.7km
Stoinamühle (Stoinamühle) 14.9km
Schneidmühle (Schneidmühle) 14.9km
Reimundmühle (Reimundmühle) 14.9km
Ehrlich (Ehrlich) 14.9km
U myslivny (Schützenhäuseln) 14.9km
Krásná Lípa (Schönlind) 15.0km
Leinmühle (Leinmühle) 15.0km
Nová Ves (Neudorf) 15.0km
Balassmühle (Balassmühle) 15.1km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 15.2km
Gaberùv mlın (Gaberlmühle) 15.2km
Tımov (Tiefengrün) 15.3km
Vranov (Frohnau) 15.3km
Novı Dvùr (Neuhof) 15.4km
Tìšov (Teschau) 15.5km
Allisùv mlın (Allismühle) 15.5km
Tomšùv mlın (Domschamühle) 15.5km
Grünberg (Grünberg) 15.5km
Rovná (Ebmeth) 15.6km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 15.6km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 15.8km
Tìšovskı mlın (Teschauer Mühle) 15.9km
U Smrkù (Fichtenhof) 15.9km
Novoveskı mlın (Neudörfelmühle) 15.9km
Køínovskı mlın (Grönamühle) 15.9km
Úval (Grün) 16.0km
Studánka (Schönbrunn) 16.0km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 16.0km
Schramùv mlın (Schrammühle) 16.0km
Horní novı mlın (Hintere Neumühle) 16.1km
U Smrkù (Fichten Mühle) 16.1km
Hamerské Domky (Büchsenhammer,) 16.3km
Halže - zámek (Hals - Schloss) 16.3km
Grundmühle (Grundmühle) 16.4km
Grundhäuser (Grundhäuser) 16.4km
Lohmühle (Lohmühle) 16.4km
Libavskı mlın (Liebauermühle) 16.5km
Svìtce (Heiligen) 16.5km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 16.5km
Bystøina (Reichenbach) 16.5km
Dolskı mlın (Grundmühle) 16.5km
Halser Mühle (Halser Mühle) 16.6km
Vítkov - kostel na návsi (Witttingreith - Kirche) 16.6km
Novı mlın (Neumühle) 16.7km
Dorschnerùv mlın (Dorschnermühle) 16.7km
Hirtenhaus (Hirtenhaus) 16.8km
Libava (Liebau) 16.8km
Hallerùv mlın (Hällermühle) 16.8km
Melter (Melter) 16.8km
Koøen-synagoga (Kurschin-Synagoge) 16.9km
Mäntling (Mäntling) 17.0km
Dvoreèky (Krainhof) 17.0km
Kamennı mlın (Steinmühle) 17.0km
Ovèín (Schafsthall) 17.0km
Horní Hluboká (Ober Tiefenbach) 17.1km
Trojice (Frühmesse) 17.2km
Pohodnice (Pohodnice) 17.3km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 17.4km
Haubnerùv mlın (Haubnermühle) 17.4km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 17.4km
Na dílcích (Grabenhäusl) 17.5km
Beèov nad Teplou-synagoga (Petschau-Synagoge) 17.5km
U Wallerù (Wallerhaus) 17.6km
Vıšina (Ringelberg) 17.7km
Špirkùv mlın (Spirkenmühle) 17.7km
Beèov nad Teplou Hotel Central (Petschau Hotel Zentral) 17.7km
Sägewerk (Sägewerk) 17.9km
Arnoltov (Arnitzgrün) 17.9km
Továrna na døevìné vırobky - Tachov (Továrna na døevìné vırobky - Tachov) 18.1km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 18.1km
Zahnhammer (Zahnhammer) 18.3km
Luglmühle (Luglmühle) 18.3km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 18.3km
Ruhberghammer (Ruhberghammer) 18.4km
Finkùv mlın (Finkenmühle) 18.4km
Siebermühle (Siebermühle) 18.5km
Tøetí Hamr (3 Hammer) 18.5km
Heligenmühle (Heligenmühle) 18.5km
Haselmühle (Haselmühle) 18.6km
Novı Hamr (Neuhammer) 18.7km
Hammelberg (Hammelberg) 18.7km
Kamenice (Steinbach) 18.7km
Mathildensäge (Mathildensäge) 18.8km
Tachov-Gänsbühl (Tachau-Gänsbühl) 18.8km
Plechwalze (Plechwalze) 18.9km
Milíøe (Kohling) 18.9km
Vítovice (Wiedowitz) 18.9km
Luèina (Sorghof) 19.0km
Pocher (Pocher) 19.0km
Hamr (Waffenhammer) 19.0km
Tachov - Panskı pivovar (Tachov - Panskı pivovar) 19.0km
Tachov-synagoga (Tachau-Synagoge) 19.0km
Tachov - Kino (Tachau - Kino) 19.0km
Mìstskı mlın (Stadt Mühle) 19.1km
Lobzy (Lobs) 19.1km
Lobezskı mlın (Lobzmühle) 19.1km
Vogelhof (Vogelhof) 19.2km
Sorghofskı mlın (Sorghöfner Mühle) 19.2km
Pivovar - Tachov (Pivovar - Tachov) 19.2km
Aumühl (Aumühl) 19.2km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 19.3km
Svatı Jan (Sankt Johanniskirche) 19.3km
Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana) (Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana)) 19.3km
Serghofmühle (Serghofmühle) 19.4km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 19.4km
Janov (Johannesdorf) 19.4km
Schönfeldskı Lán (Schenfelder Hub) 19.4km
Jiøskı mlın (Georgsmühle) 19.5km
Èertùv mlın (Teufelsmühle) 19.6km
Hollinghof (Hollinghof) 19.6km
Köpelhof (Köpelhof) 19.6km
Lánskı dvùr (Lehnshof) 19.6km
Thumsermühle (Thumsermühle) 19.7km
Novı mlın (Neumühle) 19.7km
Keèovskı mlın (Kötschenmühle) 19.7km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 19.7km
Lán (Hub) 19.7km
Milešov (Müllersgrün) 19.7km
Heinlùv mlın (Heinlmühle) 19.8km
Paseka (Schwand) 19.8km
Puškaøov (Putzenhof) 19.8km
Gängrùv horní mlın (Obere Gänger Mühle) 19.8km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist