PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Marie Lárová 13.1.2014] 
Tachovská Hu  (Tachauer Schmelzthal)

Kategorie: Obec   
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Postupnì vysídleno po 1945 -
Období zániku: Postupnì po 1945
Souèasný stav: Znièena èásteènì - Ze sta staveb zùstalo 20

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.93727 12.58922  Marie Lárová 13.1.2014  


Okolí (do 10km):
König Mühle (König Mühle) 0.2km
Finkenmühle (Finkenmühle) 0.5km
Baier Mühle (Baier Mühle) 0.5km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 0.9km
Nový mlýn (Neumühle) 1.0km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 1.2km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 1.3km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 1.4km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 1.5km
Kyks (Kix) 1.5km
Plössl (Plössl) 1.6km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 1.6km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 1.7km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 2.0km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 2.2km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 2.2km
Draha (Droth) 2.4km
Na Drahách (Drothhaus) 2.5km
Tichovský prostøední mlýn (Mittlere Tichamühle) 3.1km
Pekelský mlýn (Höllmühle) 3.1km
Skelné Hutì (Glashütten) 3.3km
Na Štole (Stollmühle) 3.3km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 3.6km
Finkenmühle (Finkenmühle) 3.8km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 4.0km
Hennermühle (Hennermühle) 4.0km
Muglaugl (Muglaugl) 4.1km
Schneidermühle (Schneidermühle) 4.2km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 4.2km
Schleppermühle (Schleppermühle) 4.2km
Slatiny (Lohhäuser) 4.3km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 4.5km
Háj (Grafengrün) 4.5km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 4.5km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 4.5km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 4.7km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 4.8km
Waldhäusel (Waldhäusel) 5.1km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 5.1km
Horní Hamr (Oberhammer) 5.2km
Berghauslen (Berghauslen) 5.2km
Vysoká (Maiersgrün) 5.7km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 5.9km
Treppenstein (Treppenstein) 6.0km
Broumovský mlýn (Promenhofer Mühl) 6.1km
Gottlùv mlýn (Gottlmühle) 6.2km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 6.4km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 6.4km
Jalový Dvùr (Galtenstallung) 6.6km
Lískovec (Haselhof) 6.7km
Winkelmühle (Winkelmühle) 6.8km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 6.8km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 6.8km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 7.0km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 7.4km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 7.7km
Rosenkranz (Rosenkranz) 7.7km
Nové Mohelno (Neumugl) 7.8km
Kanapark (Ganabartl) 7.8km
Habermühle (Habermühle) 7.9km
Selský mlýn (Baumühle) 8.0km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 8.3km
Tišina (Kenruh) 8.4km
Lorencùv mlýn (Lorenz-Mühle) 8.6km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 8.7km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 8.8km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 8.8km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 8.8km
Brtná (Zeidlweid) 8.9km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 8.9km
Klepáèek (Klapel Mühle) 8.9km
Stoh (Schober) 8.9km
Slatinský mlýn (Schladamühle) 9.1km
Kyjovský mlýn (Khoaumühle) 9.1km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 9.1km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 9.1km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 9.3km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 9.3km
Regensteich (Regensteich) 9.4km
Weissmühle (Weissmühle) 9.5km
Dianin Dvùr (Dianahof) 9.7km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 9.9km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 9.9km

Okolí (10-20km):
V Bukovinì (Buchenhäusel) 10.1km
Buchhausl (Buchhausl) 10.1km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 10.2km
Finkenmühle (Finkenmühle) 10.3km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 10.3km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 10.4km
Kalbmühle (Kalbmühle) 10.4km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 10.5km
Sklárny (Glashütten) 10.5km
Jirglùv mlýn (Girglmühle) 10.6km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 10.7km
Horní nový mlýn (Hintere Neumühle) 11.1km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 11.1km
Chodová Planá-synagoga (Kuttenplan-Synagoge) 11.1km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 11.2km
Zlatý mlýn (Schlada Mühle) 11.3km
Bøezí (Pirkau) 11.4km
Hanikùv mlýn (Hanikmühle) 11.4km
Hamerské Domky (Büchsenhammer,) 11.5km
Slatinský mlýn (Schladamühle) 11.7km
Hirtenhaus (Hirtenhaus) 11.8km
Boden (Boden) 11.9km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 11.9km
Nimrod (Nimrod) 11.9km
Kronùv mlýn dolní (Untere Kronmühle) 11.9km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 12.0km
Halže - zámek (Hals - Schloss) 12.0km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 12.2km
Halser Mühle (Halser Mühle) 12.2km
Kronùv mlýn horní (Obere Kronmühle) 12.2km
Ždírnice (Schirnitz) 12.3km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 12.3km
Èervený mlýn (Rothmühle) 12.3km
Kastlùv mlýn (Kastl Mühle) 12.4km
Mýtina (Alt Albenreut) 12.5km
Grillnmühle (Grillnmühle) 12.5km
Zajatecký tábor a høbitov u Plané (Gefangenenlager nächst Karolinenhof bei Plan) 12.5km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 12.5km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 12.6km
Kuh Mühle (Kuh Mühle) 12.6km
Planá - zámek (Planá - zámek) 12.6km
Leimbruck (Leimbruck) 12.7km
Výšina (Ringelberg) 12.8km
U Wallerù (Wallerhaus) 12.8km
Dolní mlýn (Karls Mühle) 12.8km
Lesní mlýn (Waldmühle) 12.8km
Kneipelbach (Kneipelbach) 12.9km
Svìtce (Heiligen) 12.9km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 13.0km
Haselmühle (Haselmühle) 13.1km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 13.1km
Haubnerùv mlýn (Haubnermühle) 13.1km
Ruhberghammer (Ruhberghammer) 13.2km
Zahnhammer (Zahnhammer) 13.2km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 13.2km
Planá u Mariánských Lázní (Plan in Marienbad) 13.2km
Mathildensäge (Mathildensäge) 13.3km
Nový Hamr (Neuhammer) 13.4km
Siebermühle (Siebermühle) 13.4km
Panský mlýn (Hernmühle) 13.4km
Tøetí Hamr (3 Hammer) 13.5km
Dolský mlýn (Grundmühle) 13.5km
Grundhauser (Grundhauser) 13.5km
Nový Dvùr (Neuhof) 13.6km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 13.6km
Špirkùv mlýn (Spirkenmühle) 13.6km
Železný mlýn (Eisenhammer) 13.7km
Rotha (Rotha) 13.7km
Auglmühle (Auglmühle) 13.8km
Hammelberg (Hammelberg) 13.9km
Stoinamühle (Stoinamühle) 14.1km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 14.1km
Hranièná (Hermannsreith) 14.2km
Jakubùv mlýn (Jakobsmühle) 14.2km
Vítkov - kostel na návsi (Witttingreith - Kirche) 14.3km
Egrt Mühle (Egrt Mühle) 14.3km
Sorghofský mlýn (Sorghöfner Mühle) 14.4km
Serghofmühle (Serghofmühle) 14.5km
Milikov (Miltigau) 14.5km
Luèina (Sorghof) 14.5km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 14.5km
Pocher (Pocher) 14.6km
Na palouku (Auhöfel) 14.6km
Hamr (Waffenhammer) 14.7km
Smrkovec (Schönficht) 14.7km
Žírnice (Neuhaus) 14.9km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 14.9km
Heligenmühle (Heligenmühle) 15.0km
Luglmühle (Luglmühle) 15.0km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 15.0km
Koèièí mlýn (Katzenmühle) 15.1km
Plechwalze (Plechwalze) 15.1km
Vìtrov (Baderwinkel) 15.3km
Úval (Grün) 15.3km
Tìšov (Teschau) 15.3km
Hollinghof (Hollinghof) 15.3km
Sla (Moorlohe) 15.3km
Hochofen (Hochofen) 15.3km
Továrna na døevìné výrobky - Tachov (Továrna na døevìné výrobky - Tachov) 15.4km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 15.4km
Rinlhau (Rinlhau) 15.4km
Rinnlhau (Rinnlhau) 15.4km
Ottmühle (Ottmühle) 15.5km
Heyrovského Pila (Heyrovskysäge) 15.5km
Peintmühle (Peintmühle) 15.5km
Abteimühle (Abteimühle) 15.5km
Paulus Brunner Hegerhaus (Paulus Brunner Hegerhaus) 15.6km
U Bauerù (Beim Bauer) 15.6km
Mühlpeint (Mühlpeint) 15.6km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 15.6km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 15.7km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 15.7km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 15.7km
Haidhäusel (Haidhäusel) 15.7km
Mäntling (Mäntling) 15.8km
Zeislova Zahrada (Zeiselgarten) 15.8km
Mýto (Mauthhdorf) 15.9km
Tachov-Gänsbühl (Tachau-Gänsbühl) 15.9km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 16.0km
Horní mlýn (Obere Brettmühle) 16.0km
Pomezná (Wittichsthal) 16.1km
Schneidmühle (Schneidmühle) 16.1km
Mühlpeint (Mühlpeint) 16.1km
Tachov - Panský pivovar (Tachov - Panský pivovar) 16.1km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 16.1km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 16.1km
Prameny (Sangerberg) 16.1km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 16.2km
Pavlùv Studenec (Paulusbrunn) 16.2km
Nový mlýn (Neumühle) 16.2km
Pivovar - Tachov (Pivovar - Tachov) 16.2km
Mìstský mlýn (Stadt Mühle) 16.2km
Tachov-synagoga (Tachau-Synagoge) 16.2km
Tachov - Kino (Tachau - Kino) 16.2km
Prameny bývalý hotel (Sangerberg) 16.2km
Fränzmühle (Fränzmühle) 16.2km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 16.3km
Brandmühle (Brandmühle) 16.3km
Aumühl (Aumühl) 16.3km
Dolní mlýn (Neumannmühle) 16.3km
Na Šancích (Schanzhäusl) 16.5km
Viktoria (Viktoriasäge) 16.5km
Steinhof (Steinhof) 16.5km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 16.5km
Tachov-Vysoká - kaple (Tachau-Hohenstein - Kapelle) 16.7km
Ostrov (Wöhr) 16.7km
Mechová (Mies) 16.8km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 16.8km
Milíøe (Brand) 16.9km
Albersdorfer Mühle (Albersdorfer Mühle) 16.9km
Kovárna (Waffenschmiede) 16.9km
Jesenice (Gassnitz) 17.1km
Na Kopci (Berghäuslen) 17.1km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 17.3km
Francovy Domky (Franzhäuser) 17.3km
Trojice (Frühmesse) 17.3km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 17.4km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 17.4km
Jiøský mlýn (Georgsmühle) 17.4km
Studánka (Schönbrunn) 17.5km
Týmov (Tiefengrün) 17.5km
Døenice (Treunitz) 17.6km
U Lesa (Waldhäuser) 17.6km
Libava (Liebau) 17.7km
Pøední Chalupy (Vorderhäuslen) 18.0km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 18.0km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 18.0km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 18.1km
Krásná Lípa (Schönlind) 18.1km
Paulus Brunner Glashütte (Paulus Brunner Glashütte) 18.3km
Dvoreèky (Krainhof) 18.3km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 18.3km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 18.3km
Keèovský mlýn (Kötschenmühle) 18.5km
Na Spálenci (Brenntenloh) 18.6km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 18.6km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 18.7km
Grundmühle (Grundmühle) 18.8km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 18.8km
U Smrkù (Fichtenhof) 18.9km
Svatý Jan (Sankt Johanniskirche) 18.9km
Nový mlýn (Neumühle) 19.0km
U Smrkù (Fichten Mühle) 19.0km
Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana) (Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana)) 19.0km
Pavlova Hu (Paulushutte) 19.1km
Grundhäuser (Grundhäuser) 19.1km
Rovná (Ebmeth) 19.1km
Bystøina (Reichenbach) 19.3km
Sägewerk (Sägewerk) 19.4km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 19.4km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 19.5km
Vranov (Frohnau) 19.5km
Leinmühle (Leinmühle) 19.5km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 19.6km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 19.7km
Reimundmühle (Reimundmühle) 19.7km
Janov (Johannesdorf) 19.7km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 19.8km
Tichého mlýn (Tichy Mühle) 19.8km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 19.8km
Arnoltov (Arnitzgrün) 19.8km
Balassmühle (Balassmühle) 19.8km
Pastvina (Helldroth) 19.9km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 19.9km
Nový mlýn (Neumühle) 19.9km
Ehrlich (Ehrlich) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist