PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 9.4.2015] 
Schnabelmühle   také: Schönlind Mühle,

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Kostelní Bøíza)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Vojenský výcvikový prostor Prameny -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.09772 12.64347 GPS - st.100/èp.43 Zdenìk Pechar 9.4.2015  


Okolí (do 10km):
Krásná Lípa (Schönlind) 0.2km
U Smrkù (Fichtenhof) 0.7km
U Smrkù (Fichten Mühle) 0.9km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 0.9km
U Lesa (Waldhäuser) 1.0km
Bystøina (Reichenbach) 1.3km
Grundhäuser (Grundhäuser) 1.4km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 1.4km
Kovárna (Waffenschmiede) 1.4km
Rovná (Ebmeth) 1.5km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 1.6km
Grundmühle (Grundmühle) 2.0km
Ostrov (Wöhr) 2.2km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 2.3km
Týmov (Tiefengrün) 2.4km
Nový mlýn (Neumühle) 2.4km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 2.5km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 2.7km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 2.7km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 2.8km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 2.8km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 2.9km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 3.0km
Hochofen (Hochofen) 3.1km
Vranov (Frohnau) 3.1km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 3.3km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 3.4km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 3.5km
Kamenice (Steinbach) 3.6km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 3.6km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 3.6km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 3.7km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 3.7km
Mühlpeint (Mühlpeint) 3.9km
Peintmühle (Peintmühle) 3.9km
Arnoltov (Arnitzgrün) 4.0km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 4.0km
U Bauerù (Beim Bauer) 4.1km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 4.1km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 4.2km
Studánka (Schönbrunn) 4.2km
Mühlpeint (Mühlpeint) 4.2km
Allisùv mlýn (Allismühle) 4.2km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 4.2km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 4.3km
Leinmühle (Leinmühle) 4.3km
Smrkovec (Schönficht) 4.4km
Sla (Moorlohe) 4.5km
Auglmühle (Auglmühle) 4.5km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 4.5km
Sägewerk (Sägewerk) 4.6km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 4.6km
Železný mlýn (Eisenhammer) 4.6km
Melter (Melter) 4.6km
Schneidmühle (Schneidmühle) 4.7km
Dvoreèky (Krainhof) 4.8km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 4.9km
Balassmühle (Balassmühle) 4.9km
Lobzy (Lobs) 5.0km
Cihelna (Ziegelhütte) 5.1km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 5.1km
Paseka (Schwand) 5.2km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 5.3km
Reimundmühle (Reimundmühle) 5.3km
Libava (Liebau) 5.4km
Mýtina (Hau) 5.4km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 5.4km
Dolský mlýn (Grundmühle) 5.5km
Grundhauser (Grundhauser) 5.5km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 5.5km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 5.6km
Thumsermühle (Thumsermühle) 5.7km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 5.7km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 5.9km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 5.9km
Tisová (Theißau) 5.9km
Ehrlich (Ehrlich) 5.9km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 6.0km
Novina (Grün) 6.1km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 6.1km
Milíøe (Kohling) 6.2km
Rinlhau (Rinlhau) 6.4km
Rinnlhau (Rinnlhau) 6.4km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 6.6km
Voskárna (Wachshütte) 6.6km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 6.7km
Vogelhof (Vogelhof) 6.8km
Milikov (Miltigau) 6.8km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 6.9km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 6.9km
Kneipelbach (Kneipelbach) 7.2km
Železný Hamr (Eisenhammer) 7.2km
Železný mlýn (Železný mlýn) 7.3km
Trojice (Frühmesse) 7.4km
Na kopci (Berghäuser) 7.4km
Vítkov (Wudingrün) 7.5km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 7.5km
Pod kopcem (Berghof) 7.6km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 7.8km
Tìšov (Teschau) 7.8km
Dvory (Maierhöfen) 7.9km
Rotha (Rotha) 7.9km
Na palouku (Auhöfel) 8.0km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 8.1km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 8.2km
Abteimühle (Abteimühle) 8.2km
Prameny (Sangerberg) 8.2km
Horní mlýn (Obere Brettmühle) 8.2km
Prameny bývalý hotel (Sangerberg) 8.2km
U myslivny (Schützenhäuseln) 8.2km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 8.3km
Haselhöfe (Haselhöfe) 8.3km
Fränzmühle (Fränzmühle) 8.4km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 8.5km
Sklárny (Glashütten) 8.6km
Kytlice (Kitlitzdorf) 8.7km
Dolní mlýn (Neumannmühle) 8.7km
Úval (Grün) 8.9km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 9.0km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 9.0km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 9.1km
Stoinamühle (Stoinamühle) 9.1km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 9.1km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 9.1km
Nová Ves (Neudorf) 9.3km
Novoveský mlýn (Neudörfelmühle) 9.3km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 9.4km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 9.4km
Rusov (Reissengrün) 9.5km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 9.5km
Aussenhof (Aussenhof) 9.5km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 9.5km
Finkenmühle (Finkenmühle) 9.6km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 9.6km
Bukovany (Buckwa) 9.6km
Lísková (Haselbach) 9.6km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 9.6km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 9.7km
Lohmühle (Lohmühle) 9.9km
Am Hammel (Am Hammel) 10.0km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 10.0km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 10.0km

Okolí (10-20km):
Dolský mlýn (Grundmühle) 10.1km
Mäntling (Mäntling) 10.2km
Haidhäusel (Haidhäusel) 10.3km
Ždírnice (Schirnitz) 10.4km
Na dílcích (Grabenhäusl) 10.5km
Leimbruck (Leimbruck) 10.6km
Puškaøov (Putzenhof) 10.6km
Habartov (Habersbirk) 10.7km
Grünská kyselka - kavárna (Almbrünnl) 10.7km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 10.8km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 10.8km
Horní Hluboká (Ober Tiefenbach) 10.8km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 10.9km
Fritzùv mlýn (Fritz-Mühle) 10.9km
Schönfeldský Lán (Schenfelder Hub) 10.9km
Grillnmühle (Grillnmühle) 11.0km
Nimrod (Nimrod) 11.0km
Nový Dvùr (Neuhof) 11.2km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 11.2km
Schöpplùv mlýn (Schöppelmühle) 11.2km
Kempfmühle (Kempfmühle) 11.3km
Geyerau (Geyerau) 11.4km
Köpelhof (Köpelhof) 11.4km
Stoh (Schober) 11.5km
Vogeleis (Vogeleis) 11.5km
Leinmühle (Leinmühle) 11.5km
Lán (Hub) 11.5km
Lánský dvùr (Lehnshof) 11.5km
V úžlabí (Kahr) 11.7km
Ve Vlèí (Wolfshof) 11.7km
Ottmühle (Ottmühle) 11.8km
Lvov (Löwenhof) 11.8km
Ovèín (Schafsthall) 11.8km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 11.9km
Herrn Mühle (Herrn Mühle) 11.9km
Horní Slavkov (Schlagenwald) 11.9km
Kläpperl Mühle (Kläpperl Mühle) 12.0km
Na písku (Am Sand) 12.0km
Spálený mlýn (Brandmühle) 12.0km
Mnichov - Stadlerùv pivovar (Einsiedl - Stadler's Brauerei) 12.1km
Schödlùv dvùr (Schödlhof) 12.1km
Horní Hamr (Obere Hammer) 12.2km
Wiesenthal (Wiesenthal) 12.2km
Pohodnice (Pohodnice) 12.2km
Lískovec (Haselhof) 12.3km
Louka (Grün) 12.4km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 12.5km
Louka - kostel sv. Václava (Grun - Kirche St. Wenzel) 12.5km
Horní Slavkov dìkanství (Horní Slavkov dìkanství) 12.5km
Jesenice (Gassnitz) 12.6km
Frankenhau (Frankenhau) 12.6km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 12.6km
Loket (Elbogen) 12.6km
Nový mlýn (Neumühle) 12.6km
Hartoušov (Hartessenreuth) 12.8km
Jehlièná (Grasseth) 12.8km
Brtná (Zeidlweid) 12.9km
Bošíøany (Poschitzau) 12.9km
Porklmühle (Porklmühle) 13.0km
Loket - kostel sv. Jana Køtitele (Elbogen - Kirche St. Johannes der Taufer) 13.1km
Týn (Thein) 13.2km
Vìtrný dvùr (Windhof) 13.2km
Voglsmühle (Voglsmühle) 13.4km
Markvarec (Marklesgrün) 13.4km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 13.4km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 13.4km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 13.4km
Bohuslav (Paslas) 13.4km
Žírnice (Neuhaus) 13.5km
Na Lillu (Beim Lill) 13.5km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 13.5km
Dianin Dvùr (Dianahof) 13.6km
Nové Sedlo (Neusattl) 13.6km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 13.7km
Zdemyšl (Stemmeissl, Stemeislhof) 13.7km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 13.8km
Winkelmühle (Winkelmühle) 13.8km
Alberov (Albernhof) 14.0km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 14.0km
Jetelištì (Kleeacker) 14.1km
Schleppermühle (Schleppermühle) 14.2km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 14.3km
Kunstmühle (Kunstmühle) 14.4km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 14.4km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 14.4km
Vysoká (Maiersgrün) 14.4km
Muglaugl (Muglaugl) 14.4km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 14.5km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 14.5km
Pazderenský mlýn (Leinschlagmühle) 14.5km
Hartenberk (Hartenberg) 14.6km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 14.6km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 14.7km
Dùl Union II (Unionschacht II) 14.7km
Horka (Berg) 14.8km
Tilingmühle (Tilingmühle) 14.8km
Lesík (Waldl) 14.8km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 14.8km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 14.8km
Reuth (Reuth) 14.9km
Kvìtná (Plumberg) 15.0km
Finkenmühle (Finkenmühle) 15.0km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 15.0km
Hammergut (Hammergut) 15.0km
Stegmühle (Stegmühle) 15.1km
Hennermühle (Hennermühle) 15.1km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 15.2km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 15.2km
Lipnice (Littmitz) 15.3km
Ovèárna (Schäferei) 15.3km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 15.4km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 15.4km
Petrova štola (Peterstollen) 15.4km
Kraushof (Kraushof) 15.4km
Podhorní mlýn (Bader Mühle) 15.5km
Schmalenhof (Schmalenhof) 15.5km
Babice (Pobitz) 15.5km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 15.7km
U Hansla (Beim Hansl) 15.7km
Steinloh (Steinloh) 15.7km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 15.8km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 15.9km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 16.0km
Buchhausl (Buchhausl) 16.0km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 16.0km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 16.0km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 16.1km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 16.2km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 16.2km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 16.2km
Podhoøí (Hunschgrün) 16.2km
Schneidermühle (Schneidermühle) 16.3km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 16.3km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 16.5km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 16.5km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 16.6km
Háj (Grafengrün) 16.6km
U Voglerù (Vogler) 16.6km
Podhorní kavárna (Café Podhorn) 16.6km
Libnov (Liebenau) 16.7km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 16.8km
Waldhäusel (Waldhäusel) 16.8km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 16.8km
Chodov nádraží (Chodau Bahnhof) 16.8km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 16.9km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 16.9km
Na Kopci (Berghäuser) 17.0km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 17.1km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 17.1km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 17.2km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 17.2km
Kyks (Kix) 17.2km
Na Štole (Stollmühle) 17.2km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 17.6km
Kastlùv mlýn (Kastl Mühle) 17.6km
Stará (Altengrün) 17.7km
Bernov (Bernau) 17.8km
Garstnermühle (Garstnermühle) 17.8km
Selský mlýn (Baumühle) 17.8km
Kronùv mlýn dolní (Untere Kronmühle) 17.8km
Kronùv mlýn horní (Obere Kronmühle) 17.8km
Finkenmühle (Finkenmühle) 17.9km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 17.9km
Skelná Hu (Glashütte) 18.1km
Vøesová (Doglasgrün) 18.1km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 18.2km
Gottlùv mlýn (Gottlmühle) 18.2km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 18.3km
Stará Chodovská (Stelzengrün) 18.3km
Smrèí (Krondorf) 18.4km
König Mühle (König Mühle) 18.4km
Lochmühle (Lochmühle) 18.6km
Loch (Loch) 18.6km
Baier Mühle (Baier Mühle) 18.7km
Draha (Droth) 18.7km
Køemenitá (Greisbach) 18.7km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 18.8km
Žehrov (Zehrerberg) 18.8km
Na Drahách (Drothhaus) 18.9km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 18.9km
Svažec (Ehmet) 19.1km
Nový mlýn (Neumühle) 19.2km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 19.2km
Hostinec Zehra (Zehra W.H.) 19.2km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 19.3km
Skelné Hutì (Glashütten) 19.3km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 19.3km
Staré Hory (Horn) 19.4km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 19.6km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 19.6km
Nové Chalupy (Neuhäuser) 19.7km
Plössl (Plössl) 19.8km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 19.9km
Božièany - porcelánka (Poschetzau - Porzellanfabrik) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist