PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 12.4.2015] 
Kernmühle und Bretsäge   také: Grundmühle, Starkmühle,

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Lazy)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Vojenský výcvikový prostor Prameny -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.07719 12.64750 GPS - st.9/èp.1 Zdenìk Pechar 12.4.2015  


Okolí (do 10km):
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 0.4km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 0.5km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 0.5km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 0.7km
Hochofen (Hochofen) 0.8km
Kovárna (Waffenschmiede) 0.9km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 1.4km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 1.4km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 1.5km
U Lesa (Waldhäuser) 1.5km
Krásná Lípa (Schönlind) 2.1km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 2.2km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 2.2km
Ostrov (Wöhr) 2.3km
Auglmühle (Auglmühle) 2.3km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 2.3km
Železný mlýn (Eisenhammer) 2.4km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 2.9km
U Smrkù (Fichtenhof) 3.0km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 3.1km
Rovná (Ebmeth) 3.1km
Týmov (Tiefengrün) 3.2km
U Smrkù (Fichten Mühle) 3.2km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 3.2km
Peintmühle (Peintmühle) 3.3km
Mühlpeint (Mühlpeint) 3.5km
Smrkovec (Schönficht) 3.5km
Grundhäuser (Grundhäuser) 3.5km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 3.6km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 3.6km
Bystøina (Reichenbach) 3.6km
U Bauerù (Beim Bauer) 3.7km
Grundmühle (Grundmühle) 3.7km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 3.7km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 3.8km
Vranov (Frohnau) 3.8km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 3.9km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 3.9km
Sla (Moorlohe) 4.0km
Mühlpeint (Mühlpeint) 4.1km
Nový mlýn (Neumühle) 4.1km
Dolský mlýn (Grundmühle) 4.2km
Grundhauser (Grundhauser) 4.2km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 4.3km
Schneidmühle (Schneidmühle) 4.6km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 4.6km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 4.6km
Leinmühle (Leinmühle) 4.6km
Rinlhau (Rinlhau) 4.7km
Rinnlhau (Rinnlhau) 4.7km
Studánka (Schönbrunn) 4.8km
Allisùv mlýn (Allismühle) 4.8km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 4.9km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 4.9km
Balassmühle (Balassmühle) 5.1km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 5.2km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 5.2km
Reimundmühle (Reimundmühle) 5.4km
Arnoltov (Arnitzgrün) 5.6km
Melter (Melter) 5.6km
Dvoreèky (Krainhof) 5.7km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 5.7km
Kamenice (Steinbach) 5.8km
Rotha (Rotha) 5.9km
Ehrlich (Ehrlich) 5.9km
Libava (Liebau) 6.0km
Kneipelbach (Kneipelbach) 6.0km
Sägewerk (Sägewerk) 6.0km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 6.1km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 6.1km
Milikov (Miltigau) 6.2km
Na palouku (Auhöfel) 6.2km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 6.3km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 6.4km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 6.5km
Abteimühle (Abteimühle) 6.5km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 6.6km
Prameny (Sangerberg) 6.7km
Horní mlýn (Obere Brettmühle) 6.7km
Prameny bývalý hotel (Sangerberg) 6.7km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 6.9km
Lobzy (Lobs) 6.9km
Fränzmühle (Fränzmühle) 6.9km
Sklárny (Glashütten) 7.0km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 7.2km
Dolní mlýn (Neumannmühle) 7.2km
Cihelna (Ziegelhütte) 7.3km
Paseka (Schwand) 7.3km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 7.5km
Thumsermühle (Thumsermühle) 7.5km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 7.6km
Tìšov (Teschau) 7.6km
Mýtina (Hau) 7.6km
Milíøe (Kohling) 7.6km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 7.6km
Trojice (Frühmesse) 7.8km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 7.8km
U myslivny (Schützenhäuseln) 7.9km
Vogelhof (Vogelhof) 8.0km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 8.0km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 8.0km
Tisová (Theißau) 8.0km
Finkenmühle (Finkenmühle) 8.1km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 8.1km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 8.1km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 8.1km
Novina (Grün) 8.1km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 8.2km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 8.2km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 8.3km
Stoinamühle (Stoinamühle) 8.5km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 8.6km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 8.6km
Úval (Grün) 8.7km
Haidhäusel (Haidhäusel) 8.7km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 8.8km
Voskárna (Wachshütte) 8.9km
Nimrod (Nimrod) 8.9km
Nová Ves (Neudorf) 9.0km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 9.1km
Novoveský mlýn (Neudörfelmühle) 9.1km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 9.2km
Stoh (Schober) 9.2km
Železný Hamr (Eisenhammer) 9.2km
Železný mlýn (Železný mlýn) 9.2km
Na kopci (Berghäuser) 9.3km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 9.3km
Ždírnice (Schirnitz) 9.5km
Vítkov (Wudingrün) 9.5km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 9.5km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 9.6km
Pod kopcem (Berghof) 9.6km
Leimbruck (Leimbruck) 9.7km
Fritzùv mlýn (Fritz-Mühle) 9.7km
Schöpplùv mlýn (Schöppelmühle) 9.8km
Lohmühle (Lohmühle) 9.8km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 9.9km
Grünská kyselka - kavárna (Almbrünnl) 9.9km
Mäntling (Mäntling) 10.0km
Grillnmühle (Grillnmühle) 10.0km
Lískovec (Haselhof) 10.0km

Okolí (10-20km):
Dvory (Maierhöfen) 10.1km
Dolský mlýn (Grundmühle) 10.1km
Nový Dvùr (Neuhof) 10.5km
Haselhöfe (Haselhöfe) 10.5km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 10.5km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 10.6km
Na dílcích (Grabenhäusl) 10.6km
Horní Hluboká (Ober Tiefenbach) 10.7km
Mnichov - Stadlerùv pivovar (Einsiedl - Stadler's Brauerei) 10.8km
Spálený mlýn (Brandmühle) 10.8km
Kytlice (Kitlitzdorf) 10.9km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 11.1km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 11.1km
Nový mlýn (Neumühle) 11.1km
Horní Hamr (Obere Hammer) 11.1km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 11.2km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 11.3km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 11.3km
Dianin Dvùr (Dianahof) 11.3km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 11.3km
Porklmühle (Porklmühle) 11.3km
Puškaøov (Putzenhof) 11.3km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 11.4km
Schönfeldský Lán (Schenfelder Hub) 11.4km
Ottmühle (Ottmühle) 11.5km
Brtná (Zeidlweid) 11.5km
Rusov (Reissengrün) 11.5km
Winkelmühle (Winkelmühle) 11.5km
Louka (Grün) 11.5km
Louka - kostel sv. Václava (Grun - Kirche St. Wenzel) 11.5km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 11.6km
Ovèín (Schafsthall) 11.6km
Bukovany (Buckwa) 11.7km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 11.7km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 11.7km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 11.8km
Aussenhof (Aussenhof) 11.8km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 11.8km
Lísková (Haselbach) 11.9km
Köpelhof (Köpelhof) 11.9km
Lán (Hub) 12.0km
Lánský dvùr (Lehnshof) 12.0km
Pohodnice (Pohodnice) 12.0km
Schleppermühle (Schleppermühle) 12.1km
Bohuslav (Paslas) 12.1km
Am Hammel (Am Hammel) 12.2km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 12.2km
Leinmühle (Leinmühle) 12.2km
Muglaugl (Muglaugl) 12.3km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 12.3km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 12.4km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 12.4km
Jesenice (Gassnitz) 12.5km
Vysoká (Maiersgrün) 12.5km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 12.6km
Grünberg (Grünberg) 12.6km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 12.7km
Horní Slavkov (Schlagenwald) 12.7km
Kempfmühle (Kempfmühle) 12.8km
Ve Vlèí (Wolfshof) 12.8km
Wiesenthal (Wiesenthal) 12.8km
Habartov (Habersbirk) 12.9km
Finkenmühle (Finkenmühle) 12.9km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 12.9km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 12.9km
Schödlùv dvùr (Schödlhof) 12.9km
Pazderenský mlýn (Leinschlagmühle) 12.9km
Žírnice (Neuhaus) 13.0km
Kläpperl Mühle (Kläpperl Mühle) 13.0km
Herrn Mühle (Herrn Mühle) 13.0km
Hennermühle (Hennermühle) 13.1km
Na písku (Am Sand) 13.1km
Horní Slavkov dìkanství (Horní Slavkov dìkanství) 13.3km
Dolní Hamr (Untere Hammer) 13.3km
Geyerau (Geyerau) 13.4km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 13.4km
Vogeleis (Vogeleis) 13.4km
Podhorní mlýn (Bader Mühle) 13.5km
V úžlabí (Kahr) 13.7km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 13.7km
Harùv mlýn (Höramühle) 13.7km
Babice (Pobitz) 13.8km
Vìtrný dvùr (Windhof) 13.9km
Hartoušov (Hartessenreuth) 14.0km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 14.0km
Lvov (Löwenhof) 14.0km
Bošíøany (Poschitzau) 14.0km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 14.1km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 14.2km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 14.2km
Frankenhau (Frankenhau) 14.3km
Schneidermühle (Schneidermühle) 14.3km
Loket (Elbogen) 14.3km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 14.4km
Podhorní kavárna (Café Podhorn) 14.5km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 14.6km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 14.6km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 14.7km
Buchhausl (Buchhausl) 14.7km
Háj (Grafengrün) 14.7km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 14.7km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 14.7km
Loket - kostel sv. Jana Køtitele (Elbogen - Kirche St. Johannes der Taufer) 14.8km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 14.9km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 14.9km
Na Štole (Stollmühle) 14.9km
Waldhäusel (Waldhäusel) 15.0km
Kyks (Kix) 15.0km
Jehlièná (Grasseth) 15.0km
Voglsmühle (Voglsmühle) 15.1km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 15.1km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 15.2km
Zdemyšl (Stemmeissl, Stemeislhof) 15.3km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 15.4km
Markvarec (Marklesgrün) 15.5km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 15.5km
Týn (Thein) 15.5km
Selský mlýn (Baumühle) 15.5km
Nové Sedlo (Neusattl) 15.5km
Kastlùv mlýn (Kastl Mühle) 15.5km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 15.6km
Na Lillu (Beim Lill) 15.6km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 15.6km
Kronùv mlýn dolní (Untere Kronmühle) 15.7km
Kronùv mlýn horní (Obere Kronmühle) 15.7km
Finkenmühle (Finkenmühle) 15.8km
Gottlùv mlýn (Gottlmühle) 15.9km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 16.1km
Alberov (Albernhof) 16.1km
Kunstmühle (Kunstmühle) 16.2km
König Mühle (König Mühle) 16.2km
Jetelištì (Kleeacker) 16.2km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 16.3km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 16.3km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 16.4km
Draha (Droth) 16.4km
Baier Mühle (Baier Mühle) 16.5km
Horka (Berg) 16.6km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 16.6km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 16.6km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 16.7km
Na Drahách (Drothhaus) 16.7km
Dùl Union II (Unionschacht II) 16.8km
Hartenberk (Hartenberg) 16.9km
Tilingmühle (Tilingmühle) 17.0km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 17.0km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 17.0km
Skelné Hutì (Glashütten) 17.0km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 17.0km
Ovèárna (Schäferei) 17.0km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 17.1km
Stegmühle (Stegmühle) 17.1km
Kvìtná (Plumberg) 17.1km
Nový mlýn (Neumühle) 17.1km
Lesík (Waldl) 17.1km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 17.1km
Schmalenhof (Schmalenhof) 17.1km
Reuth (Reuth) 17.2km
Hammergut (Hammergut) 17.3km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 17.4km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 17.4km
Lipnice (Littmitz) 17.5km
U Hansla (Beim Hansl) 17.6km
Petrova štola (Peterstollen) 17.6km
Plössl (Plössl) 17.6km
Kraushof (Kraushof) 17.7km
Steinloh (Steinloh) 17.9km
Podhoøí (Hunschgrün) 18.0km
Vysoèany u Ovesných Kladrub (Wischezahn) 18.0km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 18.2km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 18.2km
Slatiny (Lohhäuser) 18.3km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 18.3km
Pekelský mlýn (Höllmühle) 18.4km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 18.5km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 18.6km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 18.7km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 18.7km
Na Kopci (Berghäuser) 18.9km
Libnov (Liebenau) 18.9km
U Voglerù (Vogler) 18.9km
Nové Mohelno (Neumugl) 19.0km
Regensteich (Regensteich) 19.0km
Buèinský mlýn (Buchmühle) 19.1km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 19.2km
Tichovský prostøední mlýn (Mittlere Tichamühle) 19.2km
Zámecký pivovar - Doubí (Zámecký pivovar - Doubí) 19.3km
Výškovice (Wischkowitz) 19.4km
Hanikùv mlýn (Hanikmühle) 19.7km
Bernov (Bernau) 19.9km
Pila (Brettmühle) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist