PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 14.4.2015] 
Metternichova myslivna  (Neuhauser Forsthaus)   také: Novodomská hájenka,

Kategorie: Hájovna   (správní obec: Úboèí)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.04514 12.62458 GPS - st.127/èp.119 (pùvodnì èp.134) Zdenìk Pechar 14.4.2015  


Okolí (do 10km):
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 0.4km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 1.3km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 1.4km
Železný mlýn (Eisenhammer) 1.7km
Auglmühle (Auglmühle) 1.8km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 1.9km
Dolský mlýn (Grundmühle) 2.5km
Grundhauser (Grundhauser) 2.5km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 2.7km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 2.9km
Smrkovec (Schönficht) 3.2km
Hochofen (Hochofen) 3.2km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 3.3km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 3.4km
Sklárny (Glashütten) 3.5km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 3.6km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 3.6km
Kneipelbach (Kneipelbach) 3.8km
Peintmühle (Peintmühle) 3.9km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 3.9km
Sla (Moorlohe) 4.1km
Mühlpeint (Mühlpeint) 4.1km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 4.1km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 4.2km
U Bauerù (Beim Bauer) 4.2km
Ostrov (Wöhr) 4.6km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 4.7km
Kovárna (Waffenschmiede) 4.7km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 4.7km
Finkenmühle (Finkenmühle) 4.8km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 4.8km
Mühlpeint (Mühlpeint) 4.8km
Schneidmühle (Schneidmühle) 5.0km
Milikov (Miltigau) 5.1km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 5.2km
U Lesa (Waldhäuser) 5.4km
Týmov (Tiefengrün) 5.5km
Rotha (Rotha) 5.6km
Rinlhau (Rinlhau) 5.7km
Rinnlhau (Rinnlhau) 5.7km
Krásná Lípa (Schönlind) 5.8km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 6.0km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 6.0km
Studánka (Schönbrunn) 6.1km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 6.1km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 6.4km
Na palouku (Auhöfel) 6.4km
Lískovec (Haselhof) 6.5km
Stoh (Schober) 6.5km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 6.5km
Tìšov (Teschau) 6.6km
Grundmühle (Grundmühle) 6.7km
U Smrkù (Fichtenhof) 6.7km
Stoinamühle (Stoinamühle) 6.8km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 6.8km
U Smrkù (Fichten Mühle) 6.8km
Ždírnice (Schirnitz) 6.9km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 6.9km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 6.9km
Grundhäuser (Grundhäuser) 6.9km
Libava (Liebau) 7.0km
Nový mlýn (Neumühle) 7.0km
Rovná (Ebmeth) 7.0km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 7.1km
Bystøina (Reichenbach) 7.1km
Dvoreèky (Krainhof) 7.2km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 7.2km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 7.2km
Abteimühle (Abteimühle) 7.2km
Leimbruck (Leimbruck) 7.3km
Nimrod (Nimrod) 7.4km
Úval (Grün) 7.5km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 7.5km
Grillnmühle (Grillnmühle) 7.6km
Vranov (Frohnau) 7.6km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 7.6km
Prameny (Sangerberg) 7.6km
Horní mlýn (Obere Brettmühle) 7.6km
Prameny bývalý hotel (Sangerberg) 7.6km
Trojice (Frühmesse) 7.8km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 7.8km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 7.8km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 7.8km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 7.8km
Fränzmühle (Fränzmühle) 7.8km
Brtná (Zeidlweid) 8.0km
Sägewerk (Sägewerk) 8.0km
Arnoltov (Arnitzgrün) 8.1km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 8.1km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 8.1km
Leinmühle (Leinmühle) 8.1km
Dolní mlýn (Neumannmühle) 8.1km
Schleppermühle (Schleppermühle) 8.2km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 8.2km
Nový Dvùr (Neuhof) 8.4km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 8.4km
Muglaugl (Muglaugl) 8.4km
Winkelmühle (Winkelmühle) 8.4km
Allisùv mlýn (Allismühle) 8.4km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 8.5km
Balassmühle (Balassmühle) 8.5km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 8.6km
Reimundmühle (Reimundmühle) 8.6km
Vysoká (Maiersgrün) 8.7km
Mäntling (Mäntling) 8.8km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 8.8km
Finkenmühle (Finkenmühle) 9.0km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 9.0km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 9.0km
Ehrlich (Ehrlich) 9.0km
Haidhäusel (Haidhäusel) 9.0km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 9.1km
Dianin Dvùr (Dianahof) 9.1km
Hennermühle (Hennermühle) 9.2km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 9.2km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 9.3km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 9.3km
Vogelhof (Vogelhof) 9.4km
Melter (Melter) 9.4km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 9.4km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 9.4km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 9.5km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 9.5km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 9.6km
Kamenice (Steinbach) 9.6km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 9.7km
Thumsermühle (Thumsermühle) 9.8km
Ottmühle (Ottmühle) 9.9km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 9.9km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 9.9km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 10.0km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 10.0km

Okolí (10-20km):
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 10.1km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 10.2km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 10.3km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 10.3km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 10.4km
Schöpplùv mlýn (Schöppelmühle) 10.4km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 10.4km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 10.5km
Schneidermühle (Schneidermühle) 10.5km
U myslivny (Schützenhäuseln) 10.5km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 10.6km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 10.7km
Cihelna (Ziegelhütte) 10.7km
Fritzùv mlýn (Fritz-Mühle) 10.7km
Háj (Grafengrün) 10.8km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 10.8km
Lobzy (Lobs) 10.8km
Žírnice (Neuhaus) 10.9km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 10.9km
Mýtina (Hau) 10.9km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 11.1km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 11.1km
Tisová (Theißau) 11.1km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 11.1km
Waldhäusel (Waldhäusel) 11.2km
Kyks (Kix) 11.2km
Paseka (Schwand) 11.2km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 11.2km
Porklmühle (Porklmühle) 11.2km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 11.2km
Nový mlýn (Neumühle) 11.2km
Jesenice (Gassnitz) 11.3km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 11.3km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 11.4km
Buchhausl (Buchhausl) 11.4km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 11.4km
Na Štole (Stollmühle) 11.4km
Nová Ves (Neudorf) 11.4km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 11.5km
Milíøe (Kohling) 11.5km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 11.6km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 11.6km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 11.6km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 11.6km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 11.6km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 11.6km
Mnichov - Stadlerùv pivovar (Einsiedl - Stadler's Brauerei) 11.6km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 11.7km
Grünská kyselka - kavárna (Almbrünnl) 11.7km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 11.8km
Novoveský mlýn (Neudörfelmühle) 11.8km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 11.9km
Finkenmühle (Finkenmühle) 11.9km
Spálený mlýn (Brandmühle) 11.9km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 12.0km
Novina (Grün) 12.0km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 12.1km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 12.2km
Horní Hamr (Obere Hammer) 12.2km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 12.3km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 12.3km
Voskárna (Wachshütte) 12.3km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 12.3km
König Mühle (König Mühle) 12.4km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 12.4km
Podhorní mlýn (Bader Mühle) 12.4km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 12.5km
Lohmühle (Lohmühle) 12.5km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 12.6km
Døenice (Treunitz) 12.7km
Baier Mühle (Baier Mühle) 12.7km
Gottlùv mlýn (Gottlmühle) 12.7km
Selský mlýn (Baumühle) 12.7km
Dolský mlýn (Grundmühle) 12.7km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 12.8km
Draha (Droth) 12.8km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 12.9km
Pazderenský mlýn (Leinschlagmühle) 12.9km
Na Drahách (Drothhaus) 13.0km
Dvory (Maierhöfen) 13.1km
Železný Hamr (Eisenhammer) 13.1km
Železný mlýn (Železný mlýn) 13.1km
Podhorní kavárna (Café Podhorn) 13.1km
Nový mlýn (Neumühle) 13.2km
Na kopci (Berghäuser) 13.2km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 13.3km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 13.3km
Skelné Hutì (Glashütten) 13.4km
Vítkov (Wudingrün) 13.4km
Na dílcích (Grabenhäusl) 13.4km
Horní Hluboká (Ober Tiefenbach) 13.4km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 13.5km
Pod kopcem (Berghof) 13.5km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 13.6km
Haselhöfe (Haselhöfe) 13.6km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 13.6km
Kronùv mlýn dolní (Untere Kronmühle) 13.7km
Kastlùv mlýn (Kastl Mühle) 13.7km
Rusov (Reissengrün) 13.8km
Plössl (Plössl) 13.8km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 13.8km
Kronùv mlýn horní (Obere Kronmühle) 13.8km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 13.9km
Kytlice (Kitlitzdorf) 14.0km
Vrbová (Förba) 14.2km
Kempfmühle (Kempfmühle) 14.3km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 14.3km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 14.3km
Slatiny (Lohhäuser) 14.4km
Bukovany (Buckwa) 14.4km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 14.5km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 14.5km
Puškaøov (Putzenhof) 14.6km
Schönfeldský Lán (Schenfelder Hub) 14.6km
Hartoušov (Hartessenreuth) 14.7km
Pekelský mlýn (Höllmühle) 14.7km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 14.8km
Köpelhof (Köpelhof) 15.0km
Hnìvín (Knöba) 15.1km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 15.1km
Lánský dvùr (Lehnshof) 15.1km
Lán (Hub) 15.2km
Nové Mohelno (Neumugl) 15.3km
Lísková (Haselbach) 15.3km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 15.3km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 15.3km
Tichovský prostøední mlýn (Mittlere Tichamühle) 15.4km
Aussenhof (Aussenhof) 15.4km
Leinmühle (Leinmühle) 15.4km
Habartov (Habersbirk) 15.6km
Am Hammel (Am Hammel) 15.6km
Vackovec (Watzgenreuth) 15.7km
Geyerau (Geyerau) 15.7km
Frankenhau (Frankenhau) 16.1km
V úžlabí (Kahr) 16.1km
Vysoèany u Ovesných Kladrub (Wischezahn) 16.1km
Horní Slavkov (Schlagenwald) 16.1km
Regensteich (Regensteich) 16.2km
Schödlùv dvùr (Schödlhof) 16.3km
Doubrava (Doberau) 16.4km
Ve Vlèí (Wolfshof) 16.4km
Herrn Mühle (Herrn Mühle) 16.5km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 16.6km
Kläpperl Mühle (Kläpperl Mühle) 16.6km
Na písku (Am Sand) 16.7km
Voglsmühle (Voglsmühle) 16.8km
Berghauslen (Berghauslen) 16.9km
Rosenkranz (Rosenkranz) 16.9km
Buèinský mlýn (Buchmühle) 17.0km
Hanikùv mlýn (Hanikmühle) 17.2km
Stinglmühle (Stinglmühle) 17.4km
Horní Hamr (Oberhammer) 17.4km
Vogeleis (Vogeleis) 17.4km
Výškovice (Wischkowitz) 17.6km
Bošíøany (Poschitzau) 17.6km
Lvov (Löwenhof) 17.7km
Pila (Brettmühle) 17.8km
Markvarec (Marklesgrün) 17.9km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 17.9km
Broumovský mlýn (Promenhofer Mühl) 17.9km
Kunstmühle (Kunstmühle) 18.0km
Treppenstein (Treppenstein) 18.0km
Stupice (Stobitzhof) 18.2km
Na Lillu (Beim Lill) 18.2km
Loket (Elbogen) 18.2km
Horka (Berg) 18.3km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 18.3km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 18.4km
Schartlùv mlýn (Schartlmühle) 18.4km
Habermühle (Habermühle) 18.5km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 18.5km
Chodová Planá-synagoga (Kuttenplan-Synagoge) 18.6km
Loket - kostel sv. Jana Køtitele (Elbogen - Kirche St. Johannes der Taufer) 18.7km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 18.8km
Jalový Dvùr (Galtenstallung) 18.8km
Jehlièná (Grasseth) 18.8km
Týn (Thein) 19.0km
Lorencùv mlýn (Lorenz-Mühle) 19.0km
Kyjovský mlýn (Khoaumühle) 19.0km
Zdemyšl (Stemmeissl, Stemeislhof) 19.1km
Bor (Haid) 19.2km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 19.3km
Stegmühle (Stegmühle) 19.3km
Kvìtná (Plumberg) 19.4km
Weissmühle (Weissmühle) 19.4km
Nové Sedlo (Neusattl) 19.4km
Bonìnov-kostel Všech Svatých (Punnau-Kirche Allerheiligen) 19.5km
U Hansla (Beim Hansl) 19.7km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 19.8km
Hartenberk (Hartenberg) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist