PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 15.4.2015] 
Stoh  (Schober)

Kategorie: Hájovna   (správní obec: Marianské Láznì)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Živelná pohroma - Úmyslnì zapáleno z dùvodu zakrytí vraždy.
Období zániku: 1945-1950  (rok: 1949)
Souèasnı stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.99647 12.67478 GPS -  Zdenìk Pechar 15.4.2015  


Okolí (do 10km):
Mariánské Láznì hotel Lesní mlın (Marienbad hotel Waldmühle) 2.4km
Winkelmühle (Winkelmühle) 2.5km
Lískovec (Haselhof) 2.6km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 2.6km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 2.6km
Dianin Dvùr (Dianahof) 2.8km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 2.9km
Èervenı mlın (Èervenı mlın) 3.1km
Nimrod (Nimrod) 3.1km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 3.2km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 3.3km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 3.4km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 3.5km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 3.6km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 3.7km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 3.7km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 4.4km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 4.8km
Schusserùv mlın (Schussermühle) 4.9km
Rotha (Rotha) 5.0km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 5.2km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 5.6km
Na palouku (Auhöfel) 5.8km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 6.0km
Kasprùv mlın (Kasparmühle) 6.3km
Selskı mlın (Baumühle) 6.3km
Schleppermühle (Schleppermühle) 6.4km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 6.5km
Na Štole (Stollmühle) 6.5km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 6.6km
Abteimühle (Abteimühle) 6.6km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 6.7km
Muglaugl (Muglaugl) 6.8km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 6.8km
Gottlùv mlın (Gottlmühle) 6.8km
Rinlhau (Rinlhau) 6.8km
Rinnlhau (Rinnlhau) 6.8km
Haidhäusel (Haidhäusel) 6.8km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 7.0km
Železnı mlın (Eisenhammer) 7.1km
Podhorní mlın (Bader Mühle) 7.1km
Kocovskı mlın (Kotzauermühle) 7.2km
Auglmühle (Auglmühle) 7.2km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 7.2km
Prameny (Sangerberg) 7.2km
Horní mlın (Obere Brettmühle) 7.2km
Podhorní kavárna (Café Podhorn) 7.2km
Prameny bıvalı hotel (Sangerberg) 7.3km
Kyks (Kix) 7.4km
Fränzmühle (Fränzmühle) 7.4km
Dolní mlın (Neumannmühle) 7.4km
Kronùv mlın dolní (Untere Kronmühle) 7.4km
Finkenmühle (Finkenmühle) 7.5km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 7.5km
Kronùv mlın horní (Obere Kronmühle) 7.5km
Kastlùv mlın (Kastl Mühle) 7.5km
Porklmühle (Porklmühle) 7.5km
Sklárny (Glashütten) 7.7km
Ptaèí mlın (Vogelmühle) 7.7km
Hennermühle (Hennermühle) 8.0km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 8.0km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 8.0km
Novı mlın (Neumühle) 8.0km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 8.2km
Draha (Droth) 8.2km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 8.2km
Schöpplùv mlın (Schöppelmühle) 8.3km
Na Drahách (Drothhaus) 8.4km
Hochofen (Hochofen) 8.4km
Skelné Hutì (Glashütten) 8.5km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 8.5km
Finkenmühle (Finkenmühle) 8.6km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 8.6km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 8.6km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 8.6km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 8.7km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 8.7km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 8.7km
Vysoká (Maiersgrün) 8.8km
Dolní mlın (Untere Mühle) 8.8km
Finkenmühle (Finkenmühle) 8.8km
Dolskı mlın (Grundmühle) 8.8km
Grundhauser (Grundhauser) 8.8km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 8.8km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 8.8km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 8.9km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 9.0km
Tinnesùv mlın (Tinnesmühle) 9.1km
König Mühle (König Mühle) 9.1km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 9.1km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 9.2km
Pixùv mlın (Pixamühle) 9.2km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 9.2km
Fritzùv mlın (Fritz-Mühle) 9.2km
Pazderenskı mlın (Leinschlagmühle) 9.2km
Folterùv mlın (Foltermühle) 9.3km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 9.3km
Baier Mühle (Baier Mühle) 9.4km
Mnichov - Stadlerùv pivovar (Einsiedl - Stadler's Brauerei) 9.4km
Babice (Pobitz) 9.4km
Schneidermühle (Schneidermühle) 9.6km
Kneipelbach (Kneipelbach) 9.6km
Smrkovec (Schönficht) 9.7km
Novı mlın (Neumühle) 9.8km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 9.8km
Vysoèany u Ovesnıch Kladrub (Wischezahn) 9.8km
Regensteich (Regensteich) 9.9km
Plössl (Plössl) 10.0km
Kovárna (Waffenschmiede) 10.0km
Bùhnlùv mlın (Bühnlmühle) 10.0km

Okolí (10-20km):
Háj (Grafengrün) 10.1km
Medvìdí mlın (Bärenmühle) 10.1km
Bohuslav (Paslas) 10.1km
Pekelskı mlın (Höllmühle) 10.2km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 10.2km
Spálenı mlın (Brandmühle) 10.2km
Peintmühle (Peintmühle) 10.3km
Brtná (Zeidlweid) 10.4km
Horní Hamr (Obere Hammer) 10.4km
Sla (Moorlohe) 10.5km
Mühlpeint (Mühlpeint) 10.5km
U Bauerù (Beim Bauer) 10.6km
Böhmùv mlın (Böhmmühle) 10.6km
U Lesa (Waldhäuser) 10.6km
Buèinskı mlın (Buchmühle) 10.6km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 10.7km
Hanikùv mlın (Hanikmühle) 10.7km
Waldhäusel (Waldhäusel) 10.8km
Ostrov (Wöhr) 10.8km
Matzlùv mlın (Matzlmühle) 10.8km
Harùv mlın (Höramühle) 10.8km
Tichovskı hoøejší mlın (Obere Tichamühle) 10.9km
Rosenkranz (Rosenkranz) 11.0km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 11.0km
Grünská kyselka - kavárna (Almbrünnl) 11.1km
Milikov (Miltigau) 11.2km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 11.3km
Mühlpeint (Mühlpeint) 11.3km
Krásná Lípa (Schönlind) 11.3km
Leinmühle (Leinmühle) 11.4km
Reimundmühle (Reimundmühle) 11.4km
Ehrlich (Ehrlich) 11.4km
Pila (Brettmühle) 11.4km
Vıškovice (Wischkowitz) 11.4km
Louka (Grün) 11.4km
Louka - kostel sv. Václava (Grun - Kirche St. Wenzel) 11.4km
Konstatinùv mlın (Konstantinsmühle) 11.4km
Ždírnice (Schirnitz) 11.5km
Schneidmühle (Schneidmühle) 11.5km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 11.5km
Balassmühle (Balassmühle) 11.5km
Tichovskı prostøední mlın (Mittlere Tichamühle) 11.6km
Vranov (Frohnau) 11.6km
Gaberùv mlın (Gaberlmühle) 11.6km
Dolní Hamr (Untere Hammer) 11.6km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 11.7km
Tımov (Tiefengrün) 11.7km
U myslivny (Schützenhäuseln) 11.7km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 11.8km
Rovná (Ebmeth) 11.9km
Allisùv mlın (Allismühle) 11.9km
Leimbruck (Leimbruck) 12.0km
Nová Ves (Neudorf) 12.0km
Schartlùv mlın (Schartlmühle) 12.0km
Grillnmühle (Grillnmühle) 12.1km
U Smrkù (Fichtenhof) 12.1km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 12.1km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 12.1km
Berghauslen (Berghauslen) 12.2km
Chodová Planá-synagoga (Kuttenplan-Synagoge) 12.2km
Stoinamühle (Stoinamühle) 12.3km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 12.4km
U Smrkù (Fichten Mühle) 12.4km
Schramùv mlın (Schrammühle) 12.4km
Svatı Vojtìch (Sankt Adalbert) 12.5km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 12.6km
Slatiny (Lohhäuser) 12.6km
Tìšov (Teschau) 12.6km
Studánka (Schönbrunn) 12.6km
Grundmühle (Grundmühle) 12.7km
Grundhäuser (Grundhäuser) 12.7km
Bystøina (Reichenbach) 12.7km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 12.8km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 12.8km
Novoveskı mlın (Neudörfelmühle) 12.8km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 12.9km
Tìšovskı mlın (Teschauer Mühle) 12.9km
Dorschnerùv mlın (Dorschnermühle) 13.0km
Habermühle (Habermühle) 13.0km
Novı Dvùr (Neuhof) 13.1km
Horní Hamr (Oberhammer) 13.1km
Novı mlın (Neumühle) 13.1km
Melter (Melter) 13.1km
Bonìnov-kostel Všech Svatıch (Punnau-Kirche Allerheiligen) 13.1km
Úval (Grün) 13.2km
Libavskı mlın (Liebauermühle) 13.2km
Broumovskı mlın (Promenhofer Mühl) 13.2km
Kyjovskı mlın (Khoaumühle) 13.2km
Grünberg (Grünberg) 13.2km
Hallerùv mlın (Hällermühle) 13.3km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 13.3km
Kamennı mlın (Steinmühle) 13.3km
Libava (Liebau) 13.4km
Lorencùv mlın (Lorenz-Mühle) 13.4km
Lohmühle (Lohmühle) 13.4km
Weissmühle (Weissmühle) 13.5km
Dolskı mlın (Grundmühle) 13.5km
Dvoreèky (Krainhof) 13.6km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 13.7km
Domaslavièky (Deutsch Thomaschlag) 14.0km
Trojice (Frühmesse) 14.1km
Jirglùv mlın (Girglmühle) 14.1km
Horní Hluboká (Ober Tiefenbach) 14.1km
Kühnhackel Mühle (Kühnhackel Mühle) 14.2km
Ovèín (Schafsthall) 14.2km
Mäntling (Mäntling) 14.4km
Sägewerk (Sägewerk) 14.4km
Arnoltov (Arnitzgrün) 14.4km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 14.4km
Zlatı mlın (Schlada Mühle) 14.4km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 14.5km
Na dílcích (Grabenhäusl) 14.5km
Jalovı Dvùr (Galtenstallung) 14.6km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 14.6km
Pohodnice (Pohodnice) 14.6km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 14.7km
Planá - zámek (Planá - zámek) 14.7km
Treppenstein (Treppenstein) 14.8km
Finkùv mlın (Finkenmühle) 14.8km
Kamenice (Steinbach) 14.9km
Beèov nad Teplou-synagoga (Petschau-Synagoge) 15.1km
Èervenı mlın (Rothmühle) 15.2km
Lobzy (Lobs) 15.3km
Milíøe (Kohling) 15.3km
Beèov nad Teplou Hotel Central (Petschau Hotel Zentral) 15.3km
Lobezskı mlın (Lobzmühle) 15.4km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 15.5km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 15.5km
Lesní mlın (Waldmühle) 15.5km
Klepáèek (Klapel Mühle) 15.6km
Kanapark (Ganabartl) 15.7km
Vogelhof (Vogelhof) 15.8km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 16.0km
Planá u Mariánskıch Lázní (Plan in Marienbad) 16.0km
Panskı mlın (Hernmühle) 16.0km
Heinlùv mlın (Heinlmühle) 16.1km
Paseka (Schwand) 16.1km
Zajateckı tábor a høbitov u Plané (Gefangenenlager nächst Karolinenhof bei Plan) 16.1km
Caltov (Zaltau) 16.1km
Èertùv mlın (Teufelsmühle) 16.2km
Thumsermühle (Thumsermühle) 16.2km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 16.2km
Kalbmühle (Kalbmühle) 16.3km
Schönfeldskı Lán (Schenfelder Hub) 16.3km
Kuh Mühle (Kuh Mühle) 16.4km
Dolní mlın (Karls Mühle) 16.4km
Cihelna (Ziegelhütte) 16.5km
Köpelhof (Köpelhof) 16.5km
Puškaøov (Putzenhof) 16.6km
Lán (Hub) 16.6km
Lánskı dvùr (Lehnshof) 16.6km
Caltovskı mlın (Zaltaumühle) 16.6km
Jakubùv mlın (Jakobsmühle) 16.7km
Egrt Mühle (Egrt Mühle) 16.7km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 16.8km
Mıtina (Hau) 16.8km
Novina (Grün) 16.8km
Medvìdí mlın (Bärenmühle) 16.9km
Milešov (Müllersgrün) 17.0km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 17.1km
Tišina (Kenruh) 17.1km
Tisová (Theißau) 17.1km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 17.2km
Klobenskı mlın (Kloben Mühle) 17.2km
Leinmühle (Leinmühle) 17.2km
Gängrùv horní mlın (Obere Gänger Mühle) 17.2km
Wiesenthal (Wiesenthal) 17.4km
Na kopci (Berghäuser) 17.5km
Bøezí (Pirkau) 17.7km
Železnı Hamr (Eisenhammer) 17.7km
Otín-kostel Jména Panny Marie (Ottenreuth-Kirche Mariä Namen) 17.7km
Železnı mlın (Železnı mlın) 17.8km
Èeskı Mlın (Böhmischmûhl) 17.8km
Grasserùv mlın (Grassermühle) 18.1km
Voskárna (Wachshütte) 18.1km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 18.1km
Vítkov (Wudingrün) 18.1km
Horní Slavkov (Schlagenwald) 18.1km
Pod kopcem (Berghof) 18.2km
Schödlùv dvùr (Schödlhof) 18.2km
Horní Slavkov dìkanství (Horní Slavkov dìkanství) 18.5km
Tomšùv mlın (Domschamühle) 18.7km
Vìtrnı dvùr (Windhof) 18.8km
Ve Vlèí (Wolfshof) 18.9km
Herrn Mühle (Herrn Mühle) 18.9km
Kläpperl Mühle (Kläpperl Mühle) 19.1km
Køínovskı mlın (Grönamühle) 19.1km
Horní novı mlın (Hintere Neumühle) 19.2km
Dvory (Maierhöfen) 19.2km
Na písku (Am Sand) 19.2km
Hamerské Domky (Büchsenhammer,) 19.5km
Halže - zámek (Hals - Schloss) 19.7km
Haselhöfe (Haselhöfe) 19.7km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 19.7km
Halser Mühle (Halser Mühle) 19.9km
Bošíøany (Poschitzau) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist