PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 26.4.2015] 
Küaschmatz - Mühle   také: Kötschwitzmühle, Mayermühle, Chocovický mlýn,

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Tøebeò)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: 1960-1970
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.11739 12.40903 GPS - st.1/èp.1 Zdenìk Pechar 26.4.2015  


Okolí (do 10km):
Vokov (Wogau) 1.8km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 2.1km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 2.5km
Köstelhof (Köstelhof) 2.9km
Starost (Sorgen) 3.0km
Hnìvín (Knöba) 3.3km
Vrbová (Förba) 3.3km
Polní mlýn (Fehlamühle) 3.8km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 3.9km
Doubrava (Doberau) 4.1km
Soos (Soos) 4.2km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 4.3km
Vackovec (Watzgenreuth) 4.3km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 4.4km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 4.5km
Hartoušov (Hartessenreuth) 4.7km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 4.8km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 4.9km
Rudolfinum (Rudolfinum) 4.9km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 5.0km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 5.1km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 5.2km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 5.4km
Stinglmühle (Stinglmühle) 5.4km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 5.5km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 5.6km
Suchá (Dürr) 5.6km
Dìvín (Döba) 5.6km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 5.8km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 5.8km
Zelená (Grün) 5.8km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 6.1km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 6.1km
Skalka (Stein) 6.2km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 6.2km
Døenice (Treunitz) 6.2km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 6.3km
Údolí Ohøe (Egerthal) 6.3km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 6.3km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 6.3km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 6.3km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 6.3km
Stupice (Stobitzhof) 6.3km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 6.4km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 6.4km
Weissmühle (Weissmühle) 6.4km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 6.4km
Mostek (Bruck) 6.5km
Dolní zámek (Unterschloss) 6.6km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 6.6km
Jesenice (Gassnitz) 6.7km
Horní zámek (Oberschloss) 6.8km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 6.8km
Herrenmühle (Herrenmühle) 6.9km
Dvoreèek (Höflasgut) 7.0km
Chata (Wetterhütte) 7.0km
Jedlièná (Tannenberg) 7.3km
Kahlermühle (Kahlermühle) 7.3km
Mechová (Mies) 7.4km
Hleïsebe (Siehdichfür) 7.5km
U Bártù (Barthaus) 7.5km
Podhrad (Pograth) 7.5km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 7.5km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 7.6km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 7.7km
Kempfmühle (Kempfmühle) 7.7km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 7.8km
Bor (Haid) 7.8km
Kyselka (Mattelberg) 7.9km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 7.9km
Èervený mlýn (Rothmühle) 7.9km
Spálený dvùr (Brandhof) 8.0km
Svatá Anna (Sankt Anna) 8.1km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 8.1km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 8.1km
Voglsmühle (Voglsmühle) 8.1km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 8.2km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 8.3km
Tùnì (Liebeneck) 8.3km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 8.3km
Brandhof (Brandhof) 8.3km
Ottmühle (Ottmühle) 8.3km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 8.3km
Boden (Boden) 8.4km
Hechtova My (Hechthau) 8.5km
Frankenhau (Frankenhau) 8.5km
Prüllermühle (Prüllermühle) 8.6km
Velký Rybník (Grossenteich) 8.6km
Mlýnek (Mühlgrün) 8.6km
Mäntling (Mäntling) 8.6km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 8.6km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 8.7km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 8.7km
Thumsermühle (Thumsermühle) 8.8km
Žírnice (Neuhaus) 8.8km
Horka (Berg) 8.8km
Stockmühle (Stockmühle) 8.9km
Drahtmühle (Drahtmühle) 9.0km
Kunstmühle (Kunstmühle) 9.0km
Herrenmühle (Herrenmühle) 9.1km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 9.1km
Wildenhof (Wildenhof) 9.1km
U Rybáka (Fischerwohnung) 9.2km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 9.3km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 9.4km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 9.5km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 9.6km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 9.6km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 9.6km
Trojice (Frühmesse) 9.6km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 9.7km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 9.7km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 9.7km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 9.8km
Ovèárna (Schäferei) 9.8km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 9.8km
Úval (Grün) 9.8km
Vogelhof (Vogelhof) 9.8km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 9.9km
Wies (Wies) 9.9km
Lesná (Wallhof) 9.9km
Otov (Ottengrün) 10.0km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 10.0km

Okolí (10-20km):
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 10.1km
Slapany (Schloppenhof) 10.1km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 10.2km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 10.2km
Bärenteich (Bärenteich) 10.3km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 10.3km
Nový Dvùr (Neuhof) 10.3km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 10.3km
Hazlov (Haslau) 10.5km
Krásná Lípa (Schönlind) 10.5km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 10.5km
Tìšov (Teschau) 10.5km
Dorfmühle (Dorfmühle) 10.6km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 10.6km
U Hansla (Beim Hansl) 10.7km
Stoinamühle (Stoinamühle) 10.7km
Neuengrün (Neuengrün) 10.8km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 10.8km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 10.8km
Rusov (Reissengrün) 10.8km
Pomezná (Markhausen) 10.9km
Pomezná (Markhausen) 10.9km
Brusírna (Schleifermühle) 10.9km
Geyerau (Geyerau) 10.9km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 11.0km
Rodig (Rodig) 11.1km
Dobrošov (Tobiesenreuth) 11.2km
Franky (Franken) 11.2km
Sandner (Sandner) 11.2km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 11.2km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 11.2km
Rathsam (Rathsam) 11.3km
Stegmühle (Stegmühle) 11.3km
Libava (Liebau) 11.3km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 11.4km
Na Kopci (Berghäuser) 11.4km
Grillnmühle (Grillnmühle) 11.4km
Leimbruck (Leimbruck) 11.4km
V úžlabí (Kahr) 11.4km
Kohlmühle (Kohlmühle) 11.6km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 11.6km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 11.7km
Na Dole (Schachthäuser) 11.8km
Èižebná (Zweifelsreith) 11.8km
Ždírnice (Schirnitz) 11.8km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 11.8km
Dvoreèky (Krainhof) 11.8km
Markvarec (Marklesgrün) 11.9km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 11.9km
Rybáøe (Fischern) 12.0km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 12.0km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 12.0km
Milikov (Miltigau) 12.0km
Thumsermühle (Thumsermühle) 12.0km
Stockmühle (Stockmühle) 12.1km
Untere Mühle (Untere Mühle) 12.1km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 12.1km
Sägewerk (Sägewerk) 12.1km
Libá - pøádelna (Liebenstein) 12.2km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 12.2km
Kvìtná (Plumberg) 12.2km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 12.3km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 12.3km
Libá (Liebenstein bei Eger) 12.4km
Obere Mühle (Obere Mühle) 12.4km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 12.4km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 12.4km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 12.4km
Oldøichov (Ullersgrün) 12.5km
Studánka (Schönbrunn) 12.5km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 12.6km
Eberhof (Eberhof) 12.7km
Na Lillu (Beim Lill) 12.7km
Bukovany (Buckwa) 12.7km
Schneidmühle (Schneidmühle) 12.7km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 12.8km
Smrèí (Krondorf) 12.8km
Habartov (Habersbirk) 12.8km
Na Rabì (Raberhäuser) 12.9km
Svažec (Ehmet) 12.9km
Mýtina (Alt Albenreut) 13.0km
Smrèina (Ermesgrün) 13.1km
Božetín (Fasattengrün) 13.1km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 13.1km
Vackov (Watzkenreuth) 13.3km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 13.4km
Kneipelbach (Kneipelbach) 13.4km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 13.5km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 13.5km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 13.5km
U Brodu (Furthhäusel) 13.6km
Skelná Hu (Glashütte) 13.8km
Röthenbach (Röthenbach) 14.0km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 14.0km
Boden (Boden) 14.3km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 14.3km
Buchhausl (Buchhausl) 14.3km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 14.4km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 14.6km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 14.6km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 14.6km
Finkenmühle (Finkenmühle) 14.6km
Elsterquelle (Esterquelle) 14.7km
Fischerhof (Fischerhof) 14.7km
Bernov (Bernau) 14.7km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 14.7km
Železný Hamr (Eisenhammer) 14.8km
Teichmühle (Teichmühle) 14.8km
Brtná (Zeidlweid) 14.8km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 14.9km
Zadní Nebesa (Hinter - Himmelreich) 15.0km
Dolní Nebesa (Hinter-Himmelreich) 15.0km
Libnov (Liebenau) 15.1km
Vogelmühle (Vogelmühle) 15.2km
Schwarzweber (Schwarzweber) 15.3km
Horní Paseky (Oberreuth) 15.3km
Grünmühle (Grünmühle) 15.3km
Opatov (Absroth) 15.3km
Sklárny (Glashütten) 15.3km
Výspa (Dürrengrün) 15.4km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 15.4km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 15.5km
Salerberg (Salerberg) 15.7km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 15.7km
V Luhu (Lohhäuser) 15.8km
Lumpenhau (Lumpenhau) 15.8km
Hädlerùv mlýn (Hädlermühle) 15.9km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 16.0km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 16.0km
Schirlmühle (Schirlmühle) 16.0km
Goslerùv mlýn (Gösslermühle) 16.2km
Bärnhaus (Bärnhaus) 16.2km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 16.2km
Ludabrunn (Ludabrunn) 16.3km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 16.3km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 16.4km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 16.4km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 16.4km
Zeiselhause (Zeiselhause) 16.5km
Rebmühle (Rebmühle) 16.5km
Hamr (Waffenhammer) 16.5km
Steinhammer (Steinhammer) 16.5km
Hartenberk (Hartenberg) 16.5km
Weisenmeister (Weisenmeister) 16.8km
Petrova štola (Peterstollen) 16.9km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 17.0km
Berghaus (Berghaus) 17.1km
Ètyødomí (Vierhäuser) 17.3km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 17.3km
Schindelberg (Schindelberg) 17.4km
Steingrube (Steingrube) 17.5km
Èerná (Schwarzenbach) 17.6km
Liboc (Frankenhammer) 17.8km
Valtéøov (Waltersgrün) 17.9km
Vysoká (Maiersgrün) 18.0km
Garstnermühle (Garstnermühle) 18.1km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 18.3km
Zadní Loch (Hinterloch) 18.5km
Prechtlùv mlýn (Prechtelmühle) 18.7km
Waldschenke (Waldschänke) 18.7km
Pøední Loch (Vorderloch) 19.0km
Waldhäusel (Waldhäusel) 19.0km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 19.1km
Schwank (Schwank) 19.2km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 19.4km
Háj (Grafengrün) 19.4km
Schneidermühle (Schneidermühle) 19.6km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 19.6km
Staré Hory (Horn) 19.6km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 19.7km
Hennermühle (Hennermühle) 19.8km
Schallermühle (Schallermühle) 19.9km
Nové Mohelno (Neumugl) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist