PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 30.4.2015] 
Unter Lindauer Mühle   také: Sandmühle,

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Všeboø)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena èásteènì

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.04025 12.42981 GPS - st.21 Zdenìk Pechar 30.4.2015  


Okolí (do 10km):
Mechová (Mies) 1.5km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 1.6km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 1.6km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 1.7km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 2.0km
Èervený mlýn (Rothmühle) 2.3km
Podhrad (Pograth) 2.6km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 2.6km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 2.7km
Žírnice (Neuhaus) 2.8km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 3.0km
Brusírna (Schleifermühle) 3.1km
Døenice (Treunitz) 3.2km
Dorfmühle (Dorfmühle) 3.3km
Sandner (Sandner) 3.6km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 3.8km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 4.0km
Wildenhof (Wildenhof) 4.1km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 4.1km
Hechtova My (Hechthau) 4.2km
Slapany (Schloppenhof) 4.2km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 4.2km
Mýtina (Alt Albenreut) 4.3km
Jesenice (Gassnitz) 4.4km
Ottmühle (Ottmühle) 4.5km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 4.7km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 4.8km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 5.0km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 5.1km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 5.1km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 5.1km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 5.1km
Krásná Lípa (Schönlind) 5.2km
Nový Dvùr (Neuhof) 5.3km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 5.5km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 5.6km
Boden (Boden) 5.6km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 5.7km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 5.7km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 5.7km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 5.8km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 5.8km
Rudolfinum (Rudolfinum) 5.9km
Köstelhof (Köstelhof) 6.0km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 6.0km
Buchhausl (Buchhausl) 6.0km
Grillnmühle (Grillnmühle) 6.1km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 6.2km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 6.2km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 6.2km
Mäntling (Mäntling) 6.2km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 6.3km
Wies (Wies) 6.3km
Leimbruck (Leimbruck) 6.4km
Kahlermühle (Kahlermühle) 6.5km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 6.5km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 6.6km
Ždírnice (Schirnitz) 6.7km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 7.0km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 7.1km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 7.2km
Úval (Grün) 7.3km
Stoinamühle (Stoinamühle) 7.3km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 7.5km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 7.5km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 7.6km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 7.6km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 7.7km
Boden (Boden) 7.7km
Brtná (Zeidlweid) 7.7km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 7.7km
Vokov (Wogau) 7.8km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 8.1km
Údolí Ohøe (Egerthal) 8.1km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 8.1km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 8.2km
Skalka (Stein) 8.3km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 8.3km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 8.4km
Tìšov (Teschau) 8.4km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 8.5km
Svatá Anna (Sankt Anna) 8.5km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 8.5km
Vrbová (Förba) 8.6km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 8.7km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 8.8km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 9.0km
Trojice (Frühmesse) 9.3km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 9.3km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 9.4km
Finkenmühle (Finkenmühle) 9.4km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 9.4km
Milikov (Miltigau) 9.6km
Hnìvín (Knöba) 9.8km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 9.9km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 10.0km
Kneipelbach (Kneipelbach) 10.0km

Okolí (10-20km):
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 10.3km
Tùnì (Liebeneck) 10.3km
Sklárny (Glashütten) 10.5km
Vysoká (Maiersgrün) 10.7km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 10.8km
Hartoušov (Hartessenreuth) 10.9km
Waldhäusel (Waldhäusel) 11.0km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 11.1km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 11.1km
Starost (Sorgen) 11.3km
Vackovec (Watzgenreuth) 11.3km
Nové Mohelno (Neumugl) 11.3km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 11.3km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 11.4km
Libava (Liebau) 11.4km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 11.5km
Háj (Grafengrün) 11.5km
Doubrava (Doberau) 11.6km
Schneidmühle (Schneidmühle) 11.6km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 11.8km
Schneidermühle (Schneidermühle) 11.8km
Vogelhof (Vogelhof) 11.8km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 11.8km
Dolský mlýn (Grundmühle) 11.8km
Grundhauser (Grundhauser) 11.8km
Sla (Moorlohe) 11.9km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 12.1km
Mühlpeint (Mühlpeint) 12.1km
Polní mlýn (Fehlamühle) 12.2km
Dvoreèky (Krainhof) 12.2km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 12.3km
U Bauerù (Beim Bauer) 12.3km
Smrkovec (Schönficht) 12.3km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 12.4km
Hennermühle (Hennermühle) 12.4km
Studánka (Schönbrunn) 12.4km
Mühlpeint (Mühlpeint) 12.5km
Hleïsebe (Siehdichfür) 12.6km
Peintmühle (Peintmühle) 12.6km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 12.8km
Soos (Soos) 12.9km
Finkenmühle (Finkenmühle) 12.9km
Dvoreèek (Höflasgut) 13.1km
Stinglmühle (Stinglmühle) 13.1km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 13.1km
Muglaugl (Muglaugl) 13.1km
Jedlièná (Tannenberg) 13.2km
Sägewerk (Sägewerk) 13.2km
U Rybáka (Fischerwohnung) 13.3km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 13.3km
Kempfmühle (Kempfmühle) 13.3km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 13.3km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 13.4km
Schleppermühle (Schleppermühle) 13.4km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 13.5km
Rathsam (Rathsam) 13.6km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 13.9km
Pomezná (Markhausen) 14.0km
Pomezná (Markhausen) 14.0km
Dìvín (Döba) 14.0km
Slatiny (Lohhäuser) 14.0km
Arnoltov (Arnitzgrün) 14.1km
Stupice (Stobitzhof) 14.2km
Thumsermühle (Thumsermühle) 14.3km
Suchá (Dürr) 14.3km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 14.3km
Stockmühle (Stockmühle) 14.4km
Zelená (Grün) 14.4km
Thumsermühle (Thumsermühle) 14.4km
Drahtmühle (Drahtmühle) 14.5km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 14.5km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 14.5km
Herrenmühle (Herrenmühle) 14.6km
Mostek (Bruck) 14.7km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 14.8km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 15.0km
Voglsmühle (Voglsmühle) 15.0km
Frankenhau (Frankenhau) 15.0km
Weissmühle (Weissmühle) 15.1km
Dolní zámek (Unterschloss) 15.2km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 15.2km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 15.3km
Herrenmühle (Herrenmühle) 15.3km
Horní zámek (Oberschloss) 15.3km
Finkenmühle (Finkenmühle) 15.5km
U Bártù (Barthaus) 15.6km
Rusov (Reissengrün) 15.6km
Chata (Wetterhütte) 15.7km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 15.8km
Bor (Haid) 15.8km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 15.9km
König Mühle (König Mühle) 15.9km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 16.0km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 16.0km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 16.0km
Baier Mühle (Baier Mühle) 16.1km
Kyselka (Mattelberg) 16.2km
Horka (Berg) 16.2km
Kunstmühle (Kunstmühle) 16.2km
Prüllermühle (Prüllermühle) 16.3km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 16.3km
Kyks (Kix) 16.3km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 16.5km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 16.5km
Nový mlýn (Neumühle) 16.5km
Spálený dvùr (Brandhof) 16.6km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 16.6km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 16.6km
Tisová (Theißau) 16.6km
Franky (Franken) 16.7km
Geyerau (Geyerau) 16.7km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 16.7km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 16.7km
Velký Rybník (Grossenteich) 16.8km
Mlýnek (Mühlgrün) 16.8km
Brandhof (Brandhof) 16.9km
Hazlov (Haslau) 17.0km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 17.0km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 17.0km
Otov (Ottengrün) 17.2km
Rodig (Rodig) 17.3km
V úžlabí (Kahr) 17.3km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 17.3km
Plössl (Plössl) 17.3km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 17.3km
Bukovany (Buckwa) 17.5km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 17.6km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 17.6km
Dvory (Maierhöfen) 17.7km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 17.7km
Ovèárna (Schäferei) 18.0km
Haselhöfe (Haselhöfe) 18.0km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 18.1km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 18.1km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 18.1km
Habartov (Habersbirk) 18.1km
Tichovský prostøední mlýn (Mittlere Tichamühle) 18.1km
Neuengrün (Neuengrün) 18.2km
Lesná (Wallhof) 18.2km
U Hansla (Beim Hansl) 18.2km
Treppenstein (Treppenstein) 18.3km
Markvarec (Marklesgrün) 18.4km
Kytlice (Kitlitzdorf) 18.4km
Stegmühle (Stegmühle) 18.5km
Bärenteich (Bärenteich) 18.7km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 18.8km
Na Kopci (Berghäuser) 19.2km
Na Lillu (Beim Lill) 19.2km
Kvìtná (Plumberg) 19.3km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 19.3km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 19.8km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist