PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 7.5.2015] 
Frankenhau

Kategorie: Samota   (správní obec: Èástkov)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.16752 12.50127 GPS - st.25/èp.31 Zdenìk Pechar 7.5.2015  


Okolí (do 10km):
Voglsmühle (Voglsmühle) 0.9km
Kunstmühle (Kunstmühle) 1.9km
Kempfmühle (Kempfmühle) 2.0km
Horka (Berg) 2.2km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 2.3km
Geyerau (Geyerau) 2.6km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 2.7km
V úžlabí (Kahr) 2.9km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 2.9km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 3.4km
Rusov (Reissengrün) 3.4km
Stupice (Stobitzhof) 3.5km
Bor (Haid) 3.5km
Markvarec (Marklesgrün) 3.5km
Stegmühle (Stegmühle) 3.6km
Stinglmühle (Stinglmühle) 3.7km
U Hansla (Beim Hansl) 3.7km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 3.8km
Mostek (Bruck) 4.0km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 4.0km
Vackovec (Watzgenreuth) 4.3km
Hartoušov (Hartessenreuth) 4.3km
Kvìtná (Plumberg) 4.3km
Na Lillu (Beim Lill) 4.3km
Mlýnek (Mühlgrün) 4.5km
Doubrava (Doberau) 4.5km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 4.5km
Habartov (Habersbirk) 4.5km
Bukovany (Buckwa) 4.8km
Dìvín (Döba) 4.9km
Na Kopci (Berghäuser) 5.0km
Ovèárna (Schäferei) 5.1km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 5.2km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 5.4km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 5.5km
Lesná (Wallhof) 5.6km
Hnìvín (Knöba) 5.6km
Polní mlýn (Fehlamühle) 5.7km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 5.7km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 5.7km
Starost (Sorgen) 5.9km
Spálený dvùr (Brandhof) 6.1km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 6.2km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 6.2km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 6.4km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 6.4km
Haselhöfe (Haselhöfe) 6.4km
Dvory (Maierhöfen) 6.4km
Èižebná (Zweifelsreith) 6.5km
Kytlice (Kitlitzdorf) 6.5km
Vrbová (Förba) 6.6km
Smrèí (Krondorf) 6.6km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 6.6km
Brandhof (Brandhof) 6.7km
Vogelhof (Vogelhof) 6.8km
Skelná Hu (Glashütte) 6.9km
Thumsermühle (Thumsermühle) 7.0km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 7.0km
Svažec (Ehmet) 7.1km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 7.1km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 7.2km
Libnov (Liebenau) 7.2km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 7.3km
Bernov (Bernau) 7.4km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 7.4km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 7.4km
Tisová (Theißau) 7.5km
Suchá (Dürr) 7.6km
Oldøichov (Ullersgrün) 7.8km
Na Rabì (Raberhäuser) 7.8km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 7.8km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 7.9km
Chata (Wetterhütte) 8.0km
Vokov (Wogau) 8.0km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 8.0km
Hartenberk (Hartenberg) 8.0km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 8.0km
Am Hammel (Am Hammel) 8.1km
Weissmühle (Weissmühle) 8.3km
Soos (Soos) 8.3km
Zelená (Grün) 8.4km
Petrova štola (Peterstollen) 8.4km
Sägewerk (Sägewerk) 8.4km
Lísková (Haselbach) 8.4km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 8.5km
Mýtina (Hau) 8.6km
Arnoltov (Arnitzgrün) 8.7km
Voskárna (Wachshütte) 8.7km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 9.0km
Na Dole (Schachthäuser) 9.0km
Božetín (Fasattengrün) 9.0km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 9.0km
Dvoreèky (Krainhof) 9.0km
Cihelna (Ziegelhütte) 9.0km
Trojice (Frühmesse) 9.1km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 9.2km
Libava (Liebau) 9.2km
Tilingmühle (Tilingmühle) 9.2km
Dolní zámek (Unterschloss) 9.3km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 9.4km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 9.4km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 9.4km
Aussenhof (Aussenhof) 9.5km
Horní zámek (Oberschloss) 9.6km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 9.6km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 9.7km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 9.7km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 9.9km
Garstnermühle (Garstnermühle) 10.0km
Studánka (Schönbrunn) 10.0km
Hammergut (Hammergut) 10.0km
Reuth (Reuth) 10.0km

Okolí (10-20km):
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 10.1km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 10.1km
Herrenmühle (Herrenmühle) 10.3km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 10.3km
Nový mlýn (Neumühle) 10.3km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 10.3km
Týn (Thein) 10.3km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 10.4km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 10.5km
Kraushof (Kraushof) 10.5km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 10.6km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 10.6km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 10.7km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 10.7km
Hamr (Waffenhammer) 10.7km
Steinhammer (Steinhammer) 10.7km
Ètyødomí (Vierhäuser) 10.7km
Grundmühle (Grundmühle) 10.7km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 10.8km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 10.8km
Köstelhof (Köstelhof) 10.9km
Mäntling (Mäntling) 10.9km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 11.0km
Jesenice (Gassnitz) 11.0km
Tìšov (Teschau) 11.0km
Kyselka (Mattelberg) 11.1km
Schneidmühle (Schneidmühle) 11.1km
Lvov (Löwenhof) 11.1km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 11.1km
U Bártù (Barthaus) 11.2km
Opatov (Absroth) 11.2km
Úval (Grün) 11.2km
Týmov (Tiefengrün) 11.2km
Grundhäuser (Grundhäuser) 11.2km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 11.2km
Kamenice (Steinbach) 11.2km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 11.3km
Kohlmühle (Kohlmühle) 11.3km
Vackov (Watzkenreuth) 11.3km
Teichmühle (Teichmühle) 11.3km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 11.3km
Mühlpeint (Mühlpeint) 11.3km
Eberhof (Eberhof) 11.4km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 11.4km
Lesík (Waldl) 11.5km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 11.5km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 11.6km
Velký Rybník (Grossenteich) 11.6km
Liboc (Frankenhammer) 11.6km
Bystøina (Reichenbach) 11.6km
Smrèina (Ermesgrün) 11.7km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 11.7km
Steingrube (Steingrube) 11.7km
Staré Hory (Horn) 11.7km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 11.8km
Vogelmühle (Vogelmühle) 11.8km
Døenice (Treunitz) 11.8km
U Smrkù (Fichten Mühle) 11.8km
Grünmühle (Grünmühle) 11.9km
Untere Mühle (Untere Mühle) 12.0km
Rebmühle (Rebmühle) 12.0km
Ottmühle (Ottmühle) 12.0km
Milikov (Miltigau) 12.0km
U Bauerù (Beim Bauer) 12.0km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 12.1km
Sla (Moorlohe) 12.1km
Mühlpeint (Mühlpeint) 12.1km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 12.1km
Bärenteich (Bärenteich) 12.2km
Ostrov (Wöhr) 12.2km
Stoinamühle (Stoinamühle) 12.3km
Peintmühle (Peintmühle) 12.3km
U Smrkù (Fichtenhof) 12.3km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 12.3km
Paseka (Schwand) 12.3km
Obere Mühle (Obere Mühle) 12.4km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 12.4km
Èerná (Schwarzenbach) 12.5km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 12.6km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 12.7km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 12.7km
Schirlmühle (Schirlmühle) 12.7km
Novina (Grün) 12.7km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 12.8km
Krásná Lípa (Schönlind) 12.8km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 12.9km
Smrkovec (Schönficht) 12.9km
U Brodu (Furthhäusel) 13.0km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 13.0km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 13.1km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 13.1km
Rudolfinum (Rudolfinum) 13.2km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 13.2km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 13.2km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 13.2km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 13.2km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 13.3km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 13.4km
Železný Hamr (Eisenhammer) 13.4km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 13.4km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 13.4km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 13.4km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 13.4km
Schwank (Schwank) 13.4km
Nový Dvùr (Neuhof) 13.4km
Steinloh (Steinloh) 13.4km
Rovná (Ebmeth) 13.4km
Výspa (Dürrengrün) 13.5km
Bärnhaus (Bärnhaus) 13.5km
Mechová (Mies) 13.5km
Stará (Altengrün) 13.5km
Schindelberg (Schindelberg) 13.6km
Žírnice (Neuhaus) 13.6km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 13.6km
U Lesa (Waldhäuser) 13.6km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 13.7km
Zeiselhause (Zeiselhause) 13.7km
Valtéøov (Waltersgrün) 13.7km
Kneipelbach (Kneipelbach) 13.7km
Kovárna (Waffenschmiede) 13.7km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 13.8km
Ludabrunn (Ludabrunn) 13.8km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 13.8km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 13.8km
Dolský mlýn (Grundmühle) 13.8km
Grundhauser (Grundhauser) 13.8km
Leimbruck (Leimbruck) 14.0km
Lipnice (Littmitz) 14.0km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 14.1km
Weisenmeister (Weisenmeister) 14.1km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 14.1km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 14.2km
Berghaus (Berghaus) 14.2km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 14.2km
Grillnmühle (Grillnmühle) 14.2km
Ždírnice (Schirnitz) 14.3km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 14.3km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 14.3km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 14.5km
U Voglerù (Vogler) 14.5km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 14.6km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 14.6km
Skalka (Stein) 14.7km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 14.7km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 14.7km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 14.8km
Údolí Ohøe (Egerthal) 14.8km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 14.8km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 14.8km
Hochofen (Hochofen) 14.8km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 14.8km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 14.8km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 14.9km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 14.9km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 14.9km
Podhrad (Pograth) 15.0km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 15.0km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 15.1km
Èervený mlýn (Rothmühle) 15.2km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 15.4km
Auglmühle (Auglmühle) 15.6km
Kahlermühle (Kahlermühle) 15.7km
Železný mlýn (Eisenhammer) 15.7km
Waldschenke (Waldschänke) 15.8km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 15.8km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 15.9km
Kostelní (Kirchberg) 16.0km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 16.0km
Lochmühle (Lochmühle) 16.0km
Finkenmühle (Finkenmühle) 16.1km
Sklárny (Glashütten) 16.1km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 16.1km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 16.1km
Loch (Loch) 16.1km
Kámen (Stein) 16.2km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 16.2km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 16.3km
Hechtova My (Hechthau) 16.4km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 16.4km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 16.5km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 16.5km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 16.6km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 16.7km
Boden (Boden) 16.9km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 17.0km
Wildenhof (Wildenhof) 17.0km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 17.1km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 17.1km
Poèátky (Ursprung) 17.2km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 17.3km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 17.4km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 17.5km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 17.5km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 17.5km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 17.7km
Slapany (Schloppenhof) 17.8km
Dorfmühle (Dorfmühle) 17.8km
Brusírna (Schleifermühle) 17.9km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 17.9km
Brtná (Zeidlweid) 17.9km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 18.0km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 18.2km
Wies (Wies) 18.2km
Obora (Hochgarth) 18.2km
Sandner (Sandner) 18.3km
Krásná Lípa (Schönlind) 18.4km
Šindelová (Schindlwald) 18.5km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 18.6km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 18.7km
Neuhäuser (Neuhäuser) 18.7km
Mýtina (Alt Albenreut) 18.8km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 19.0km
Buchhausl (Buchhausl) 19.0km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 19.0km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 19.3km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 19.3km
Milíøe (Kohling (Ober, Unter)) 19.3km
Krásná Lípa (Schönlind) 19.6km
Na Huském Vrchu (Am Hüttenberg) 19.7km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 19.7km
Schindelhäuser (Schindelhäuser) 19.7km
Stahlerovy Domky (Stahlerhäuser) 19.8km
Myslivna Hanslberg (Forsthaus Hanslberg) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist